Địa lí 8/Tình hình phát triển kinh tế – xã hội ở các nước châu Á

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Nông nghiệp[edit]

Nền nông nghiệp châu Á đã đạt được nhiều thành tựu to lớn.

– Sản xuất lương thực giữ vai trò quan trọng nhất.

+ Lúa gạo: 93% sản lượng lúa gạo thế giới, là cây lương thưc quan trọng nhất.

+ Lúa mì: 39% sản lượng lúa mì thế giới

– Trung Quốc, Ấn Độ là hai nước đông dân, sản xuất lương thực đủ cho tiêu dùng trong nước.

– Thái Lan và Việt Nam là nước xuất khẩu gạo lớn thứ nhất và thứ hai thế giới.

– Vật nuôi thay đổi theo các khu vực khí hậu: khí hậu lạnh nuôi tuần lộc, khô hạn nuôi dê, ngựa, cừu; gió mùa ẩm ướt nuôi trâu bò, lợn, gà, vịt,...

Công nghiệp[edit]

Công nghiệp phát triển đa dạng nhưng chưa đều.

– Công nghiệp khai khoáng phát triển ở nhiều nước.

– Công nghiệp luyện kim, cơ khí chế tạo phát triển mạnh ở Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Sin-ga-po, Ấn Độ.

– Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng có mặt ở nhiều nước khác nhau.

Dịch vụ[edit]

– Nhật Bản, Hàn Quốc, Sin-ga-po là những nước có trình độ phát triển cao.

– Các hoạt động dịch vụ đa dạng (giao thông, thương mại, du lịch), giúp nâng cao đời sống nhân dân.

Tham khảo[edit]

  • SGK Địa lí 8, NXB Giáo dục, 2019