Điệp ngữ

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
  • Khi nói hoặc viết, người ta sử dụng biện pháp lặp lại từ ngữ để làm nổi bật ý, gây cảm xúc mạnh được gọi là phép điệp ngữ, từ ngữ được lặp lại gọi là điệp ngữ
  • Có nhiều dạng: điệp ngữ cách quãng, điệp ngữ nối tiếp, điệp ngữ chuyển tiếp

Tham khảo[edit]

  • SGK Ngữ văn 7 tập 1, NXB Giáo dục, 2019