ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОВЕРХНЕВИХ ШАРIВ МЕТАЛІВ З ВИКОРИСТАННЯМ АЛГЕБРИ АЛГОРИТМІВ

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОВЕРХНЕВИХ ШАРIВ МЕТАЛІВ З ВИКОРИСТАННЯМ АЛГЕБРИ АЛГОРИТМІВ

ПУБЛИКАЦІЇ ЗА ТЕМОЮ[edit]

1. Сопрунюк П.М., Юзевич В.М., Огірко О.І., Луговий П.В. Автоматизація математичних обчислень для оцінки параметрів поверхневих шарів // Відбір і обробка інформації. 2000.-Вип.14(90) с.151-156.

2,Бритковський В.М., Овсяк В.К., Огірко О.І. Редактор формул алгоритмів і аналіз синтаксису і семантики алгебри алгоритмів-секвенцій. /Матеріали 7 всеукраїнської наукової конференції “Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики” Львів:НУ ім. І. Франка,2000. -С. 17-18.

3.Огірко О. Синтаксис оптимізації моделі та моделювання синтаксису механізму розпізнавання символіки алгебри алгоритмів секвенції. // Комп"ютерні технології друкарства, № 5, 2000. -С. 296- 303.

4.Огірко О. Комп”ютерна реалізація алгебри алгоритмів. // Комп`ютерні технології друкарства, № 5, 2000. -С. 200-205.

5.Огірко О. Автоматизовані способи розпізнавання для алгебри алгоритмів.// Автоматика – 2000. – Т.6. – Львів: Державний НДІ інформаційної інфраструктури, 2000.

6.Сопрунюк П., Юзевич В., Огірко О. Оцінка поверхневої енергії сталей у сірководневих середовищах // Фіз.-хім. механіка матеріалів. Проблеми корозії та протикорозійного захисту матеріалів. – 2000. – Т.2, Спеціальний випуск № 1. – C. 726-730

7.Огірко О. Модель системи генерації програм СКАНЕР. // Комп`ютерні технології друкарства, № 6, 2001. -С. 42-48.

8.Огірко О. Модель комп”ютерної системи генерації програм з формул алгоритмів. // Комп`ютерні технології друкарства, № 6, 2001. -С. 93-97.

9.Глущак Ю.І., Огірко О.І. Використання прогресивних інформаційних технологій в державному управлінні // Ефективність державного управління в контексті становлення громадянського суспільства. Львів УАДУ при Президенті України Львів 2002.

10.Огірко О.І. Принцип побудови системи генерації програм з операцій теорії секвенційних алгоритмів//. КВАЛІЛОГІЯ КНИГИ, № 6, 2003. -С. 189-193.

11.Огірко О.І Реалізація математичної моделі підсистеми генерації програм з операцій теорії секвенційних алгоритмів// Комп`ютерні технології друкарства, № 8, 2004.

12.Гаранько Т.Й.,Огірко О.І. Інформаційні системи в оперативній поліграфії : навчальний посібник / Т.Й.Гаранько, О.І.Огірко. – Л.:Університет Львівський Ставропігіон, 2011. – 174 с. ISBN 978-966-2037-17-3.

13.Огірко О.І Математична модель підсистеми генерації програм з операцій теорії секвенційних алгоритмів. Алгебра алгоритмів// «Науковий Вісник Українського Університету в Москві» Т. 17.2012.-С. 158-160.

14.Огірко О.І Реалізація математичної моделі підсистеми генерації програм з операцій теорії секвенційних алгоритмів//«Науковий Вісник Українського Університету в Москві» Т. 17.2012.-С. 166-169.

15.Огірко О. І. Інформаційна технологія оцінювання станів обєктів із сталі в корозійному середовищі із сірководнем на основі термодинамічної моделі / В. М. Юзевич, О. І. Огірко // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Сучасні інформаційні технології в економіці, менеджменті та освіті. 21 листопада 2012 р., Львів. – С. 71-76.

Автор - Огірко О. І. доцент, канд. техн. наук