Інформаційна архітектура

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Інформаційна архітектура[edit]

Інформаці́йна архітектура це ефективне управління вмістом, процедури та інформаційна політика сайту. Інформаційна архітектура включає в себе багато галузей знання.

https://sites.google.com/view/project-management-zakharova/інформаційна-архітектура

Структуру веб-сайту можна визначити як структурну проекцію інформаційного простору, що забезпечує інтуїтивно зрозумілий доступ до вмісту. Зокрема, структура веб сайту важлива при розробці системного підходу до процесу розвитку належної навігації.

https://sites.google.com/view/kobliuk-bohdan

Наприклад, припустимо, що ви керуєте магазином, де продаються книги та альбоми, але всі вони зібрані в одному місці. Щоб знайти щось для покупки, ваші клієнти повинні переглянути кожну книгу чи альбом, щоб знайти те, що їм потрібно. Швидше за все, ваш клієнт збирається покинути ваш магазин і більше ніколи не повернеться. Клієнти (і ваші користувачі) віддають перевагу належним чином організованим магазинам (і веб-сайтам). Одним із інструментів, які ви можете використовувати для упорядкування інформації на своєму сайті, є правильна структура.

Структура веб-сайту[edit]

Структура веб-сайту допомагає формувати зрозумілі, відкриті та передбачувані шаблони. Правильна структура веб-сайту допомагає відвідувачам сайту легко, але послідовно знаходити інформацію. Користувачі відчувають задоволення, коли вони швидко знаходять інформацію, а міцна та відносна структура є важливою для зручності використання веб-сайту. Фактично, дизайнери UX можуть вирішити більш широкі питання щодо дизайну та зручності користувацького інтерфейсу за допомогою хорошого структурування веб-сайтів.

Хороша структура веб-сайту необхідна для групування та каталогізації вмісту. Розглядаючи потенційні архітектури, дизайнери, як правило, можуть вибирати підхід «зверху вниз» або «знизу вгору» на основі потреб своїх користувачів та бізнес-цілей.

● Підхід “зверху вниз”- зосереджується спочатку на загальних категоріях вмісту. Дизайнери можуть логічно розділити вміст, поступово розбиваючи його на категорії. Це може допомогти визначити систематику або ієрархічну структуру веб-сайту. ● Підхід “знизу вгору”- протилежний підходу зверху вниз. Якщо підхід зверху вниз зосереджений на каталогізації вмісту за категоріями, підхід знизу вгору зосереджується спочатку на створенні структури на основі вмісту, доступного для веб-сайту, шляхом групування елементів у категорії найнижчого рівня та, по черзі, групування цих категорії на категорії вищого рівня.

Дизайнери UX шукають найбільш ідеальну структуру сайту під час проектування нового сайту на основі потреб та бізнес-цілей наших користувачів. Ідеальну структуру веб-сайту можна розглядати як піраміду. Він складається з домашньої сторінки, категорій, підкатегорій та окремих публікацій та сторінок.

https://sites.google.com/view/markserv-infarch/інформаційна-архітектура-сучасних-веб-сайтів

Типи структур веб-сайтів[edit]

Існує чотири основні типи структур веб-сайтів. Належне розуміння структур веб-сайтів спрощує дизайнерам створення значущої інформаційної архітектури веб-сайту. Давайте розглянемо їх по черзі.

https://sites.google.com/view/fei-52-nahaichuk/home

● Ієрархічна модель- є одним з найпоширеніших типів архітектури сайту. Ієрархічна модель часто використовується у веб-програмах, які містять велику кількість даних. Ієрархічна модель подібна до дерева тим, що має стовбур (наприклад, домашню сторінку), що розгалужується на категорії та сторінки. Такі сайти, як CNN.com та BBC.co.uk- чудові приклади ієрархічної моделі.

● Послідовна модель- користуюється популярністю, коли користувачі проходять послідовність, наприклад, включення або створення нового облікового запису, коли користувач проходить процес покроково. Дизайнери UX можуть використовувати цю модель для створення потоків для процесу. Окремі сторінки на wikiHow.com є вагомими прикладами сторінок, розроблених з урахуванням послідовності.

● Матрична модель- один з найстаріших типів структури сайтів в Інтернеті. Ця модель унікальна і нетрадиційна за своєю поведінкою. Структура матричного типу дає користувачам можливість вибрати, куди вони йдуть далі. Найкраще орієнтуватися на таких типах сайтів за допомогою пошуку або внутрішніх посилань. Вікіпедія- чудовий приклад матричної моделі.

● Модель бази даних- це динамічний підхід до структури веб-сайту. Щоб побудувати таку структуру веб-сайту, дизайнери повинні продумати підхід знизу вгору, враховуючи метадані сторінки та дотримуючись надійної інформаційної архітектури та кращих таксономічних практик. Medium.com та його публікації та сторінки є чудовим прикладом моделі бази даних.

Як вибрати найкращу структуру для свого веб-сайту?[edit]

Основним принципом чудової структури веб-сайтів є інформаційна архітектура (IA). IA забезпечує ефективну та послідовну організацію, структуру та маркування вмісту. Щоб створити найкращу інформаційну архітектуру для свого веб-сайту, вам слід врахувати такі фактори:

● “Подорож користувачів”: Оскільки веб-сайти створені для обслуговування користувачів, важливо враховувати, як вони можуть відчувати або взаємодіяти з вашим сайтом та їх очікування щодо того, як ваш веб-сайт повинен працювати. Ви можете визначити подорож своїх користувачів, опитавши їх або виконавши вправу сортування карт. ● “Вміст”: Структура вашого веб-сайту також значною мірою визначатиметься типом та обсягом вмісту на вашому сайті. Структура сайту електронної комерції буде відрізнятися від структури академічного сайту. ● “Контекст”: контекст веб-сайту визначається його бізнес-цілями, культурним контекстом, у якому він існує, та наявними ресурсами. Важливо враховувати цей факт при структуруванні свого веб-сайту.


Висновок:[edit]

Більшість складних веб -сайтів поділяють аспекти всіх трьох типів інформаційних структур. Ієрархія сайту створюється переважно за допомогою стандартних навігаційних посилань на сайті, але актуальні посилання, вбудовані у вміст, створюють мережеву сітку асоціативних посилань, яка виходить за межі звичайної навігації та структури сайту. За винятком сайтів, які суворо дотримуються послідовності сторінок, користувачі, швидше за все, перейдуть на ваш сайт у вільній формі у веб-формі, перестрибуючи регіони в інформаційній архітектурі, так само, як вони пропускатимуть розділи в довіднику. Як не дивно, чим чіткіше і конкретніше ваша організація сайту, тим легше користувачам.


https://www.google.com/search?q=Інформаційна+архітектура&client=opera&hs=Vda&sxsrf=AOaemvJOGsJQAczfHQIyvX9jmjoD59xkRA:1631243281869&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiDi-7itvPyAhUL-aQKHcTjDH4Q_AUoAXoECAEQAw&biw=1054&bih=474


Програма вивчення навчальної дисципліни «Інформаційна архітектура» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 122 Комп’ютерні науки і є вибірковою дисципліною циклу професійно-орієнтованих дисциплін. Міждисциплінарні зв'язки: навчальна дисципліна вивчається у логічному взаємозв'язку з іншими навчальними дисциплінами, що обумовлює необхідність постійного обліку та реалізації викладачами існуючих міжпредметних зв’язків з суміжними навчальними курсами, зокрема, такими як: веб технології, веб дизайн, реляційні БД, комп’ютерна графіка.

https://uk.wikipedia.org/wiki/Інформаційна_архітектура

https://sites.google.com/view/cloudfei52tovkach/

Предметом вивчення навчальної дисципліни є технології покращення юзабіліті веб проектів. Програма навчальної дисципліни складається з 2-х модулів та 4-х змістових модулів.

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 1.1. Метою навчального курсу є вивчення основних понять та методів інформаційної архітектури, аналіз методології та практичних алгоритмів виявлення та імплементації важливих для користувача характеристик проекту. . 1.2. Основні завдання вивчення дисципліни: навчити студентів адаптовувати веб проекти різної спрямованості до реальних потреб користувачів, обирати технології, оптимальні для типових задач повсякденного веб проектування. 1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: Знати: • основи розробки архітектурно обґрунтованих веб проектів; • оптимізаційні можливості для існуючих веб проектів; • принципи інформаційної архітектури щодо слідування запитам користувача; Вміти: • оптимізовувати свої веб проекти відповідно до потреб користувача; • реалізовувати предметизацію, навігацію, структурування та пошук у дружній до користувача спосіб. • проводити соціальні дослідження, виробляти стратегії інформаційних досліджень. .

Денна 9 5/150 32 - - 48 108 залік ІІ. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ МОДУЛЬ 1 Змістовий модуль 1. Тема 1.1 Мета та задачі курсу. Визначення інформаційної архітектури та історичний екскурс. Поняття та зиски від практичних застосувань. Тема 1.2. Застосування інформаційної архітектури. Тема 1.3. Вимоги користувача: спрощена модель, реальні потреби та очікування користувача. Змістовий модуль 2. Тема 2.1. Системи організації в інформаційній архітектурі: схеми, структури, алгоритми. Тема 2.2. Системи предметизації в інформаційній архітектурі: стратегії вибори імен, міток, позначень. Тема 2.3. Системи навігації в інформаційній архітектурі: типи, гранична зона, зв'язок з характеристиками типових браузерів і їх використання в навігації. Тема 2.4. Системи навігації в інформаційній архітектурі: створення контекста, гнучкість, допоміжна та вбудована навігація, складні підходи до навігації. Тема 2.5. Системи пошуку в інформаційній архітектурі: вибір об'єктів, алгоритми пошуку, генератори запитів, представлення результатів. Змістовий модуль 3. Тема 3.1. Тезаруси, словники та метадані: типи, стандарти, семантика, терміни, ієрархічність, фасетність. Тема 3.2. Дослідження в інформаційній архітектурі: контекст, зміст, користувачі, статистика, фокус групи, фідбек. Тема 3.3. Стратегія в інформаційній архітектурі: перехід від дослідження, розробка, результативність, планування. Тема 3.4. Проектування в інформаційній архітектурі: діаграми, схеми, каркаси, відображення, моделювання. Тема 3.5. Проектування в інформаційній архітектурі: словники, екскізи, макети, стилістика, адміністрування. МОДУЛЬ 2 Змістовий модуль 4. Тема 4.1. Проектування в інформаційній архітектурі: навчання та етичні моменти. Тема 4.2. Інструменти та програмне забезпечення в інформаційній архітектурі. Тема 4.3. Типові case випадки в інформаційній архітектурі.

ІІІ. ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

1. Побудова типового веб проекту (торгівля, сфера послуг, сфера надання інформації ітд). 2. Робота зі складовими веб проекту (модель, візуплізація, компоненти). 3. Робота над предметизацією проекту. 4. Робота над навігацією в проекті. 5. Робота над пошуковою системою в проекті. 6. Робота над ієрархією проекту.

ІV. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Информационная архитектура в интернете 2-е изд. СПб. Символ-Плюс, 2005. — 544 с] 2. Глоба Л.С. Розробка інформаційних ресурсів та систем Київ, „Політехніка”. — 2013. — 378 с


3. Morville P., Rosenfeld L. Information Architecture for the World Wide Web, 2nd Edition (2002, 496 p.), 3rd edition (2008, 528 p.), 4th edition (2015, 486 p.)— O'Reilly Media Publisher.

Хмарні обчислення[edit]

https://uk.wikibooks.org/wiki/Хмарні_обчислення

Інформаційні технології[edit]

Інформаційні технології безпекометрії

Логіка та інформаційні технології

Моделювання та технології


https://uk.wikipedia.org/wiki/Інформаційна_архітектура

https://designtalk.club/teoriya-ux-dyzajnu-chomu-informatsijna-arhitektura-ye-osnovoyu-uspishnogo-produktu/

https://www.youtube.com/watch?v=NBqFahqQYA0

https://www.youtube.com/watch?v=Q4VHhwXIWkE&t=23s

https://www.youtube.com/watch?v=N5Clz3E3axA

https://sites.google.com/site/informatikavalya/arhitektura-komp-utera


http://mmmkapk.zzz.com.ua/лекції/представлення-даних/лекція-№1-класи-обчислювальних-машинм/

https://pidru4niki.com/88637/informatika/arhitektura_kompyutera


http://mmmkapk.zzz.com.ua/лекції/представлення-даних/лекція-№1-класи-обчислювальних-машинм/


https://uk.wikipedia.org/wiki/Категорія:Архітектура_комп%27ютера


https://www.youtube.com/watch?v=vAVgYstONl8

Студентські роботи[edit]

https://sites.google.com/view/kobliuk-bohdan

https://sites.google.com/view/kotsur/головна

https://sites.google.com/view/cloudcomputiiing/головна-сторінка

https://sites.google.com/view/denis-starzhevskiy/главная-страница

https://sites.google.com/view/denis-starzhevskiy/главная-страница

https://sites.google.com/view/chaplia/головна-сторінка

https://sites.google.com/view/cloud-computing-herych

https://sites.google.com/view/kozynets-cloud-computing/

https://sites.google.com/view/cloudcomputing-sobol-fei-32/


https://ami.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/05/Sylabus_Hmarni_tumanni_tehnologii_new.pdf

https://uk.wikipedia.org/wiki/Категорія:Хмарні_обчислення

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Cloud_computing?uselang=uk

Список використаних джерел[edit]

1. Программирование ARDUINO. Создаем практические устройства: Белов А.В. 2018 рік випуску. 2. Шилдт Г. - Java 8. Полное руководство. 9-е издание. 2015 рік випуску 3. Плата з мікроконтролером Atmega2560 [ Електронний ресурс ]. – Режим доступу - : Інтернет ресурс: https://arduino.ua/prod176-Arduino_Mega2560 4. Датчик руху для плати Arduino [ Електронний ресурс ]. – Режим доступу - : Інтернет ресурс: https://arduino.ua/prod193-IK_datchik_dvijeniya_dlya_Arduino 5. Датчик освітлення для плати Arduino[ Електронний ресурс ]. – Режим доступу - : Інтернет ресурс: https://arduino.ua/prod1213-modyl-datchika-osveshhennosti 6. Spring framework - офіційна документація[ Електронний ресурс ]. – Режим доступу - : Інтернет ресурс: https://spring.io/docs 7. Плата розширення для виходу в інтернет Ethernet[ Електронний ресурс ]. – Режим доступу - : Інтернет ресурс: https://arduino.ua/prod391-W5100_ethernet_shield 8. HTTP протокол[ Електронний ресурс ]. – Режим доступу - : Інтернет ресурс: https://www3.ntu.edu.sg/home/ehchua/programming/webprogramming/HTTP_Basics.html 9. JavaScript довідник[ Електронний ресурс ]. – Режим доступу - : Інтернет ресурс: https://learn.javascript.ru 10. Офіційна документація JQuery[ Електронний ресурс ]. – Режим доступу - : Інтернет ресурс: http://api.jquery.com 11. Офіційна документація MySQL[ Електронний ресурс ]. – Режим доступу - : Інтернет ресурс: https://dev.mysql.com/doc/

Для студентів старших років навчання. Основною метою є ознайомлення студентів з основами проведення наукових досліджень. Огірко І.В.