Інформаційні системи в оперативній поліграфії

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

« Інформаційні системи в оперативній поліграфії»— підручник. Автори-Гаранько Т.Й.,Огірко О.І.Л.:Університет Львівський Ставропігіон, 2011. – 174 с. ISBN 978-966-2037-17-3.Дана книга вітчизняне видання, що охоплює інформаційні системи в оперативній поліграфії . Перше видання побачило світ 2011 року у видавництві Університету Львівський Ставропігіон (Львів). В основу книги покладено навчальний посібник.

Зміст підручника[edit]

У підручнику детально охарактеризовані інформаційні системи в оперативній поліграфії- усі складові технологічного процесу . Таке поєднання матеріалу в підручнику, що відповідає вимогам інтегративного підходу до формування змісту професійної освіти, забезпечує наступність та системність знань студентів, дає можливість їм опановувати частину матеріалу самостійно, що особливо важливо в наш час бурхливого розвитку поліграфічної техніки і технології.

Структура книги[edit]

Підручник складається із розділів :

 • Розділ 1. Поняття, види та використання інформаційних технологій

1.1. Види сучасних інформаційних технологій 1.2. Проблеми і перспективи використання інформаційних технологій 1.3. Сучасні інформаційні системи та їх розвиток

 • Розділ 2. Автоматизовані системи управління для оперативної поліграфії

2.1. Поняття та види оперативної поліграфії 2.2. Структура та функціональність АСУП для ОП 2.3. Інформаційне забезпечення АСУП

 • Розділ 3. Аналіз програмного забезпечення cистем оперативної поліграфії

1.1. Класифікація програмного забезпечення систем оперативної поліграфії 1.2. Системне програмне забезпечення 1.2.1. Операційні системи для користувачів 1.2.2. Мережеві операційні системи 1.2.3. ОС як віртуальна машина 1.3. Службові програми загального призначення 1.4. Прикладні пакети в оперативній поліграфії

Дивіться також[edit]

 • Інформаційні системи
 • Офсетний друк
 • Література з видавничої справи та поліграфії
 • Гаранько Т.Й.,Огірко О.І. Інформаційні системи в оперативній поліграфії : навчальний посібник / Т.Й.Гаранько, О.І.Огірко. – Л.:Університет Львівський Ставропігіон, 2011. – 174 с. ISBN 978-966-2037-17-3.
 • Бритковський В.М., Овсяк В.К., Огірко О.І. Редактор формул алгоритмів і аналіз синтаксису і семантики алгебри алгоритмів-секвенцій. /Матеріали 7 всеукраїнської наукової конференції “Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики” Львів:НУ ім. І. Франка,2000. -С. 17-18.
 • Огірко О. Синтаксис оптимізації моделі та моделювання синтаксису механізму розпізнавання символіки алгебри алгоритмів секвенції. // Комп"ютерні технології друкарства, № 5, 2000. -С. 296- 303.
 • Огірко О. Комп”ютерна реалізація алгебри алгоритмів. // Комп`ютерні технології друкарства, № 5, 2000. -С. 200-205.
 • Огірко О. Автоматизовані способи розпізнавання для алгебри алгоритмів.// Автоматика – 2000. – Т.6. – Львів: Державний НДІ інформаційної інфраструктури, 2000.
 • Сопрунюк П., Юзевич В., Огірко О. Оцінка поверхневої енергії сталей у сірководневих середовищах // Фіз.-хім. механіка матеріалів. Проблеми корозії та протикорозійного захисту матеріалів. – 2000. – Т.2, Спеціальний випуск № 1. – C. 726-730
 • Огірко О. Модель системи генерації програм СКАНЕР. // Комп`ютерні технології друкарства, № 6, 2001. -С. 42-48.
 • Огірко О. Модель комп”ютерної системи генерації програм з формул алгоритмів. // Комп`ютерні технології друкарства, № 6, 2001. -С. 93-97.
 • Глущак Ю.І., Огірко О.І. Використання прогресивних інформаційних технологій в державному управлінні // Ефективність державного управління в контексті становлення громадянського суспільства. Львів УАДУ при Президенті України Львів 2002.
 • Огірко О.І. Принцип побудови системи генерації програм з операцій теорії секвенційних алгоритмів//. КВАЛІЛОГІЯ КНИГИ, № 6, 2003. -С. 189-193.
 • Огірко О.І Реалізація математичної моделі підсистеми генерації програм з операцій теорії секвенційних алгоритмів// Комп`ютерні технології друкарства, № 8, 2004.
 • Огірко О.І Математична модель підсистеми генерації програм з операцій теорії секвенційних алгоритмів. Алгебра алгоритмів// «Науковий Вісник Українського Університету в Москві» Т. 17.2012.-С. 158-160.
 • Огірко О.І Реалізація математичної моделі підсистеми генерації програм з операцій теорії секвенційних алгоритмів//«Науковий Вісник Українського Університету в Москві» Т. 17.2012.-С. 166-169.
 • Огірко О. І. Інформаційна технологія оцінювання станів обєктів із сталі в корозійному середовищі із сірководнем на основі термодинамічної моделі / В. М. Юзевич, О. І. Огірко // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Сучасні інформаційні технології в економіці, менеджменті та освіті. 21 листопада 2012 р., Львів. – С. 71-76.

Посилання[edit]

Сайт про мережеві технології

Автор курсу - Огірко О. І.доцент, канд. техн. наук

Огірко О. І., доцент, кандидат технічних наук Львівський державний університет внутрішніх справ, м. Львів, Україна