Інформаційні технології медичного туризму

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Інформаційні технології туризму[edit]

В умовах глобалізації значно зростає роль інформаційних технологій як важливого інструменту в підвищенні ефективності управління медичного туризму[1-9]. Специфічні особливості створення та реалізації туристичних послуг медичного туризму (велика кількість учасників та значна їх географічна роз'єднаність, розгалужена система взаємовідносин суб'єктів туристичного ринку, територіальна диференціація туристичного продукту, віддаленість місця реалізації туристичних послуг від місця їх споживання) обумовлюють необхідність підвищення рівня забезпечення системи управління сучасними інформаційними технологіями (ІТ). Позитивний вплив інформаційних технологій на динаміку вітчизняного та міжнародного туристичного потоку привів до трансформування туристичної галузі з такої, що орієнтована на обслуговування організованих туристів, на багатогалузеву сферу діяльності, спрямовану на задоволення різноманітних потреб мільйонів індивідуальних туристів.Наявність проблем підтверджується недостатнім рівнем використання новітніх інформаційних технологій у медичному туризмі, а саме: низьким рівнем розвитку інформаційно-комунікаційної інфраструктури; відсутністю баз даних туристичного профілю в окремих регіонах країни; обмеженістю інформації та реклами туристичного продукту на міжрегіональних, національному та міжнародному ринках; недосконалістю механізму інформаційного обміну суб'єктів господарювання у сфері туризму і зовнішнього середовища за допомогою мережі Інтернет; низьким рівнем розвитку віртуальних туристичних підприємств і центрів; відсутністю державної електронної системи забезпечення суб'єктів туристичної діяльності оперативною інформацією про попит, пропозицію, ціни, тарифи. Ще наприкінці минулого століття поїздка в іншу країну за медичною допомогою для українців виглядала як щось нереальне. Інтернет тільки з'явився і завойовував країни і континенти. І дізнатися про можливості лікування в зарубіжних країнах, знайти кращу клініку для лікування конкретного захворювання можна було в основному за порадою лікарів або друзів, які побували за кордоном і мали потрібну інформацію і контакти. Лише в останні роки з розвитком сучасних інформаційних технологій ситуація кардинально змінилася, і саме поняття «медичний туризм» стало широко відомим. Хоча нічого нового в цьому терміні немає, крім самої назви. Вже тисячоліття тому люди поєднували подорожі і лікування.Медичний туризм включає такі поняття як: «оздоровчий туризм» - коли люди подорожують з метою оздоровлення і поліпшення зовнішнього вигляду; «діагностичний туризм» - коли основною метою є обстеження організму (check-up), встановлення правильного діагнозу, отримання так званої «другої думки» (second-opinion); і власне «медичний туризм» - коли основною метою подорожі є лікування. Вплив інформаційних технологій на розвиток туризму величезний, оскільки прямо пов'язаний з підвищенням ефективності роботи як кожного туроператора окремо, так і усього медичного туризму в цілому. Це прямо впливає на конкурентоздатність фірми на сьогоднішньому ринку. Використання комп'ютерних мереж, Інтернету та інтернет-технологій, програмні продукти наскрізної автоматизації всіх бізнес процесів туристичного бізнесу сьогодні не просто питання лідерства і створення конкурентних переваг, але і виживання на ринку в найближчому майбутньому.За останнє десятиліття глобальний ринок медичного туризму (МТ) вже сформувався і показує високі темпи зростання. Приміром, доходи від МТ зросли з $ 40 млрд в 2004 році до $ 500 млрд в 2012 році, що склало 14% загальних доходів від туризму ($3 трлн 200 млрд ) в цілому, або 1,8% світового ВВП. У розвинених країнах світу охорону здоров'я становить значну частину економіки держави. За даними Бюро перепису населення США, річний дохід галузі країни в 2012 році був приблизно $ 1,7 трлн. Дані Світового банку показують, що витрати на охорону здоров'я в Євросоюзі можуть піднятися з 8% ВВП у 2000 році до 14% до 2030 року[2-8]. Медичний туризм - це працююча інфраструктура, яка об'єднує основних гравців: асоціації або кластери медичного туризму, туристичних операторів, провайдерів медичного туризму, висококваліфікований медичний персонал, клініки і госпіталі, медичний менеджмент,органи акредитацї, страхові компанії, благодійні організації. Швидкий темп зростання медичного туризму і посилена конкурентна боротьба в цій сфері дуже впливають на системи охорони здоров'я країн в цілому, стимулюють розвиток цілих секторів економіки, у тому числі і медицини.Провідні країни, які оцінили вплив медичного туризму на економіку своїх держав, активно впроваджують національні програми щодо його розвитку. Виділяються значні інвестиції на будівництво сучасних і комфортабельних медичних клінік, реабілітаційних та діагностичних центрів, оснащених сучасним обладнанням і новітніми технологіями. Розвивається освітня система - навчання та стажування медичного персоналу у провідних клініках світу; в медичних університетах приділяється велика увага вивченню іноземних мов, щоб випускники могли вільно спілкуватися з іноземними пацієнтами.Розвиток медичного туризму тісно взаємопов'язано з розвитком інших галузей: туризму, транспорту, логістики, ресторанно-готельної індустрії[7-10].

Відсутність сучасних технологій, досвіду лікування конкретного захворювання, довгий лист очікування, висока вартість лікування при низькій якості сервісу, необхідність уточнення діагнозу та отримання «другої думки», недостатня сума страхового покриття - всі ці фактори змушують людей виїжджати в інші країни за альтернативним лікуванням. Популярність медичного туризму зростає з року в рік. У 2014 році з метою оздоровлення і лікування виїжджали за кордон близько 250 тис. українців.З них близько 40% їздили з метою лікування, 30%- хотіли оздоровитися, 25% - з метою діагностики, решта 5% переслідували інші цілі. Інша ситуація спостерігалась в 2015 році. Нестабільна ситуація привели до істотного скорочення кількості українців, що виїжджають за кордон.

Інформаційні технології медичного туризму[edit]

За даними Української Асоціації Медичного Туризму, потік виїжджаючих українських пацієнтів скоротився на 40% в порівнянні з попереднім роком. Також змінилося і співвідношення причин виїзду медичних туристів. Основною метою як і раніше залишилася необхідність лікування - 55% від усіх виїжджаючих. З метою оздоровлення виїжджали за кордон 25%, з метою діагностики - 20%. В останні роки все більше іноземців приїжджають в українські клініки і на курорти. Доступна цінова політика, відсутність черг на отримання медичної послуги, застосування європейських протоколів лікування, висока кваліфікація українських лікарів, багато з яких проходять стажування в кращих зарубіжних медичних клініках. Велике число приватних клінік мають міжнародні сертифікати якості. Основними напрямками в'їзного медичного туризму в Україні є: стоматологія, офтальмологія, пластична хірургія, кардіохірургія, лікування стовбуровими клітинами, репродукція, реабілітація, SPA і Wellness. Більшість медичних послуг в Україні обходиться на 40-50% дешевше, ніж аналогічні сервіси в Західній Європі, Ізраїлі чи США. Наприклад, курс ЕКЗ в Україні може стартувати від $ 2500 у порівнянні з $ 7500 на США. Досить швидко в Україні модернізується і оздоровча інфраструктура з використанням природних багатств України - термальної води, грязей, мінеральних вод. Саме тому для якісного функціонування медичного туризму і створена в Україні 3 роки тому Українська Асоціація Медичного Туризму - УАМТ, яка об'єднує спеціалізовані компанії медтурізму, лікарів провідних українських і зарубіжних клінік, SPA- і Wellness-центрів, туристичних операторів, а також відповідні інтернет-портали .Крім розвитку ринку медтуризму України та підвищення рівня його учасників, найважливішим завданням УАМТ є забезпечення безпеки пацієнтів. УАМТ - член Всесвітньої Асоціації Медичного Туризму, що дозволяє ефективно розвивати міжнародне співробітництво, активно брати участь у міжнародних конференціях медичного туризму, налагоджувати партнерські відносини з передовими клініками та курортами світу.Ефективна взаємодія провідних компаній медичного туризму, залучення інвестицій в будівництво сучасних медичних закладів і в придбання інноваційного обладнання, постійне вдосконалення знань і досвіду медичного персоналу, активна промоція провідних напрямків медицини на міжнародному ринку - все це дозволить Україні зайняти гідне місце у глобальній інфраструктурі медичного туризму і залучити десятки мільйонів доларів в економіку країни.Медичний туризм - це діяльність, пов'язана з організацією медичного обслуговування пацієнтів далеко за межами місця їх постійного проживання. Причому пацієнти можуть їздити в медичні заклади як усередині країни (внутрішній медичний туризм), так і далеко за кордон (міжнародний медичний туризм).Багато медичних туристів користуються можливістю поєднати медичне обслуговування з відпочинком на курортах, в оздоровчих, SPA і Wellness-центрах[8-10]. Тому сьогодні розповідаючи про медичному туризм, нерідко вживають і оздоровчий туризм.З кожним роком медичний туризм набуває все більшої популярності, особливо серед жителів США, Канади та країн Західної Європи. Наприклад, у США кількість людей, що не мають повноцінної медичної страховки, перевищує 50 мільйонів чоловік. У більшості населення медична страховка не покриває лікування хронічних захворювань, операції, повноцінне стоматологічне лікування та протезування. Тому багато американців вважають за краще проходити такі види лікування за кордоном. Незважаючи на те, що громадянам Канади, Великобританії, Швеції держава покриває до 90% вартості медичних послуг, щоб потрапити до необхідного медичного фахівця або на планову діагностичну процедуру (наприклад, УЗД) іноді доводитися чекати декілька місяців. А, приміром, середній період очікування планового оперативного втручання в цих країнах складає близько двох років. Тому пацієнти часто вибирають медичні заклади країн Азії та Східної Європи, в яких можна отримати необхідні медичні послуги відразу і навіть в комфортніших умовах, ніж на батьківщині. Нерідко пацієнти просто змушені займатися міжнародним медичним туризмом, так як не можуть отримати окремі медичні послуги у себе в країні через нормативних заборони та обмеження. Багато пацієнтів з проблемами безпліддя з Італії, Німеччини, країн Скандинавії їдуть в клініки України та Індії з питань застосування окремих методів допоміжних репродуктивних технологій. Сьогодні поїздки громадян цих країн на лікування та діагностику в медичні заклади Західної Європи, США, Ізраїлю або Туреччини стали досить звичайним явищем. Крім того, в Україні швидкими темпами розвивається не тільки міжнародний, але і внутрішній медичний туризм. Багато киян охоче їдуть лікувати зуби, коригувати зір тощо в медичні заклади у Львові. Яким би не був високим рівень сервісу та якості медичного обслуговування за кордоном, при організації таких поїздок не рідко виникають складності і питання юридичного характеру. Для отримання та легалізації необхідних документів, супроводження врегулювання конфліктів, представлення інтересів тощо доцільно залучати юристів відповідної спеціалізації та кваліфікації[5-10].

Збереження туристично-рекреаційного потенціалу в цілому, його подальший розвиток пов'язаний з широким використанням сучасних інформаційних технологій. Як свідчить наявний вже досвід, впровадження таких технологій в туристично-рекреаційну галузь забезпечить:Створення та ведення кадастру туристично-рекреаційних ресурсів. Моніторинг туристично-рекреаційних земель засобами ГІС та дистанційного зондування, насамперед навколо курортів державного значення. Це забезпечить контроль за використанням природних лікувальних ресурсів, за забудовою в середині курортних зон, за дотриманням екологічного законодавства в прибережній смузі, в межах природно-заповідного фонду.Створення геоінформаційної системи туристичної інфраструктури, яка буде включати як об'єкти туристичних атракцій, так і об'єктів туристичного сервісу, що дозволить вирішити наступні проблеми в галузі:організувати документообіг;забезпечити продаж товарів і послуг через Інтернет;здійснювати маркетинг та рекламну діяльність;забезпечити зв'язок засобами електронної пошти;організувати інформування потенційних споживачів про туристичні послуги та наявні турпродукти;гарантувати більш надійну безпеку туристичних маршрутів;забезпечити постійні міжнародні контакти та міжнародне співробітництво;здійснювати в реальному режимі аналіз статистичних даних по галузі;ефективно реалізовувати всі інші види туристичної діяльності[5-10]. Здійснення інформаційного забезпечення заходів з охорони та збереження об'єктів культурної і природної спадщини, які на техногенно перевантажених територіях зазнають суттєвих негативних впливів. Сьогодні між Національним космічним агентством України (НКАУ) та Державною службою туризму і курортів (ДСТК) МКТ України укладена Угода про співробітництво у сфері застосування сучасних інформаційних та супутникових технологій. Угодою передбачається, що НКАУ всіляко сприятиме ДСТК у впровадженні в туристичну галузь сучасних інформаційних та супутникових технологій для більш ефективного вирішення нею своїх завдань[7-11]. Сучасні комп'ютерні технології активно впроваджуються в сферу туристського бізнесу, їх використання стає невід'ємною умовою успішної роботи. Повноцінна інтеграція України в світовий туристський бізнес вимагає найшвидшої реалізації сформульованих задач і є необхідною умовою створення і просування сучасних туристських продуктів. Загальна тенденція упровадження інформаційних технологій у сфері туризму, активна робота ряду комп'ютерних фірм, що спеціалізуються в цій області, свідчать про хороші перспективи цього напряму.У сьогоднішніх економічних умовах жорсткої конкуренції і ринкової економіки жодна успішна туристична фірма не може повноцінно розвиватися й ефективно просуватися без сучасних автоматизованих інформаційних технологій. Для більшості турфірм України (60 %), впровадження АІТ управління є необхідним, і вже стало реальним фактом, критично важливим для успішного розвитку бізнесу. Як в усьому світі, так і в Україні, використання сучасних АІТ стає засобом конкурентної боротьби туроператорів.У сучасних умовах неможливо забезпечити якісне ведення туристичного бізнесу без впровадження й застосування новітніх інформаційних технологій. Саме їх використання на практиці забезпечує дотримання суб'єктами туристичної діяльності комплексу взаємодіючих і взаємодоповнюючих вимог, що формують якість туристичних послуг. Менеджмент, персонал та автоматизація - усе це дає шанс обійти конкурента та забезпечити турфірмі успіх в умовах ринкових відносин. Використовуючи переваги комп'ютерних технологій, сучасна туристична компанія упевнено та успішно працює сьогодні, закладаючи фундамент завтрашнього процвітання. Проаналізовано задачі, що виникають у туристичній сфері, та наявне на ринку програмне забезпечення. Туризм як один із важливих сегментів національної економіки здійснює вагомий вплив на її ключові галузі, з'єднувальною ланкою між якими є інформація. Туристична діяльність[8-10], на відміну від інших видів економічної діяльності, вважається інформаційно насиченою, а тому найбільший соціально-економічний ефект від якої досягається шляхом впровадженням різноманітних інформаційних технологій. Досліджено функціонування інформаційних систем у діяльності суб'єктів господарювання у сфері туризму, що дозволило з'ясувати еволюційну природу цих систем та визначити етапи життєвого циклу. Поглиблено теоретико-методологічні засади застосування інформаційних технологій в управлінні суб'єктами туристичної діяльності. У системі стратегічного менеджменту підприємств туристичної сфери вагомим компонентом є інформація, для отримання і перетворення якої використовуються інформаційні технології. Розроблено концептуальну модель використання інформаційних технологій у стратегічному менеджменті туристичних підприємств, яка відображає основні види IT на кожному етапі стратегічного управління з виділенням таких блоків управлінських дій: визначення цільових орієнтирів; аналітичний блок; розроблення та реалізації стратегії; оцінювання стратегії і контролю за її реалізацією.

Література[edit]

1. Герасименко В.Г. Основи туристичного бізнесу. - Одеса.: Чорномор'я, 1997.

2. Карпов В.А., Кучеренко В.Р. Маркетинг: прогнозування кон'юнктури ринку: Навч. посіб. для студ. екон. спец. вузів. - К.: Знання, 2001.

3. Мельниченко С.В. Інформаційні технології в туризмі: теорія, методологія, практика. - К.: Київ. нац. торг. - екон. ун-т, 2008. - 493 с.

4. Пінчук Н.С. Інформаційні системи і технології в маркетингу / Н.С. Пінчук, Г.П. Галузинський, Н.С. Орленко. - К., 2003. - 352 с.

5. Скопень М.М. Комп'ютерні інформаційні технології в туризмі / М.М. Скопень. - К.: Кондор, 2005. - 301 с.

6. Мельниченко С. Вплив інформаційних технологій на маркетинг туристичних підприємств // "Вісник КНТЕУ". - 2007. - № 5.

7.Крап Н. П. Інтернет–маркетинг в управлінні туристичним бізнесом / Н. П. Крап, В. М. Юзевич // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. - 2010. - Вип. 4. - С. 216-220.

8.Крап Н. П. Нейронні мережі як засіб управління конфігураціями проектів туристичних потоків / Н. П. Крап, В. М. Юзевич // Управління розвитком складних систем. - 2013. - Вип. 14. - С. 37-40.4.

9. http://www.tourism.gov.ua - туристична державна адміністрація України.

10. http://www.turbaza.com.ua - український туристичний сервер.

11. http://www.ukrtravel.net - українська туристична мережа.