Алгебра алгоритмів

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Алгебра алгоритмів - вивчає властивості алгоритмів, виникла в 90-х роках 20 століття. При цьому формальні моделі були запропоновані для первісного поняття алгоритму.

Історія розвитку[edit]

Першою формальною моделлю алгоритмічної машини була машина Тюрінга (Алан Тюрінг, Еміль Пост, 1936). Із пізніших моделей відзначимо нормальні алгоритми (А. Марков, І952) .Для формалізації самого поняття алгебри алгоритму були запропоновані точні математичні описи .Алгебра алгоритмів виникла як розділ математичної логіки. Перші застосування алгебри алгоритмів -в математичній логіці. Алгебра алгоритмів є теоретичним фундаментом програмування, вона має застосування , де зустрічаються алгоритмічні проблеми ( математики, теорія інформації, теорія керування, конструктивний аналіз, обчислювальна математика, теорія ймовірності, лінгвістика, економіка та ін.).

Основні поняття алгебри алгоритмів[edit]

Теорія секвенційних алгоритмів і проектування комп’ютерних систем.Редактор формул алгоритмів і аналіз синтаксису і семантики алгебри алгоритмів-секвенцій.Засоби еквівалентних перетворень алгоритмів. Методи підвищення ефективності математичного моделювання алгоритмів інформаційно-технологічних систем. Принципи побудови комп'ютерної бібліотеки абстрактних алгоритмів.

Застосування алгебри алгоритмів[edit]

 • Синтез, оптимізація і дослідження математичних моделей алгоритмів керування електроприводом друкарської машини і проектування комп'ютерних систем.

Література[edit]

 • Марков А. А., Нагорный Н. М., Теория алгоритмов, М., 1984;
 • Мальцев А. И., Алгоритмы и рекурсивные функции, М., 1965;
 • Успенский В. А., Машина Поста, М., 1979;
 • «Енциклопедія кібернетики», відповідальний ред. В. Глушков, 2 тт., 1973,
 • Овсяк Володимир Казимирович. Методи підвищення ефективності математичного моделюванняалгоритмів інформаційно-технологічних систем : Дис… д-ра техн. наук: 05.13.02 / Українська академія друкарства. —Львів, 1996. — 229л.
 • Овсяк В. Засоби еквівалентних перетворень алгоритмів / Овсяк В. // Доповіді національної академії наук України. — 1996. — № 9. — C.83-89.
 • Овсяк В. Принцип побудови підсистеми редагування формул абстрактних алгоритмів / В. Овсяк, А. Василюк // Комп'ютерні технології друкарства: Збірник наукових праць.- Львів: УАД, 2004. — № 12. — С. 137—145.
 • Owsiak W., Owsiak A., Owsiak J. Teoria algorytmów abstrakcyjnych i modelowanie matematyczne systemów informacyjnych / Owsiak W., Owsiak A., Owsiak J. — Opole: Politechnika Opolska, 2005. — 275 s.
 • Овсяк В. Принципи побудови комп'ютерної бібліотеки абстрактних алгоритмів Коба / В. Овсяк, А. Василюк, О. Яремчишин // Комп'ютерні технології друкарства: Збірник наукових праць.- Львів: УАД, 2006. — № 15. — С.85 — 95.
 • Ovsyak V. Automation of the Process of Search of the Algorithms’ Formulae in the Library «КоБА» / V. Ovsyak, A. Vasyluk, O. Yaremchyshyn // Proc. of the IX-th intern. Conference «The experience of designing and application of CAD systems in microelectronics (CADSM'2007)». -Lviv-Polyana: Lviv Polytechnic National University, 2007. — P. 418—420.
 • Овсяк В., Возна М. Синтез, оптимізація і дослідження математичних моделей алгоритмів керування електроприводом друкарської машини // Вісник Державного університету «Львівська політехніка». — № 364. -Прикладна математика. — Львів, 1999. — С. 105 — 110.
 • Бритковський В. М., Овсяк В. К., Огірко О. І. Редактор формул алгоритмів і аналіз синтаксису і семантики алгебри алгоритмів-секвенцій. /Матеріали 7 всеукраїнської наукової конференції «Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики» Львів:НУ ім. І. Франка,2000. -С. 17-18
 • Овсяк В. К., Бритковський В. М., Овсяк О. В., Овсяк Ю. В. Теорія секвенційних алгоритмів і проектування комп'ютерних систем : Навчальний посібник. —Львів: УАД, 2001. —141 с.
 • Огірко О. Синтаксис оптимізації моделі та моделювання синтаксису механізму розпізнавання символіки алгебри алгоритмів секвенції. // Комп"ютерні технології друкарства, № 5, 2000. -С. 296- 303.
 • Огірко О. Комп”ютерна реалізація алгебри алгоритмів. // Комп`ютерні технології друкарства, № 5, 2000. -С. 200-205.
 • Огірко О. Автоматизовані способи розпізнавання для алгебри алгоритмів.// Автоматика – 2000. – Т.6. – Львів: Державний НДІ інформаційної інфраструктури, 2000.
 • Огірко О. Модель системи генерації програм СКАНЕР. // Комп`ютерні технології друкарства, № 6, 2001. -С. 42-48.
 • Огірко О. Модель комп”ютерної системи генерації програм з формул алгоритмів. // Комп`ютерні технології друкарства, № 6, 2001. -С. 93-97.
 • Огірко О.І. Принцип побудови системи генерації програм з операцій теорії секвенційних алгоритмів//. КВАЛІЛОГІЯ КНИГИ, № 6, 2003. -С. 189-193.
 • Огірко О.І Реалізація математичної моделі підсистеми генерації програм з операцій теорії секвенційних алгоритмів// Комп`ютерні технології друкарства, № 8, 2004.


Автор - Огірко О. І. доцент, канд. техн. наук

Дивіться також[edit]