Віртуальний музей Мемуаристика

From Wikiversity

Віртуальний музей Мемуаристика — музей, що існує у глобальній інформаційно-комунікаційній мережі інтернет завдяки об'єднанню інформаційних ресурсів для створення нових віртуальних продуктів: віртуальних виставок, колекцій, віртуальних версій об'єктів та ін.

Товариство Мемуаристика є середовищем, у якому розробляють науку у різних напрямах, успішно контактують один з іншим, плідно співпрацюючи та координуючи свою наукову, просвітницьку та колекціонерську діяльність, сприяючи розвитку науки в Україні.

Членами товариства є близько 100 осіб, серед яких , викладачі та студенти навчальних закладів, у тому числі інших держав, а також аматори.Завданнями є сприяння організації досліджень , публікації результатів наукових досліджень та популяризації знань .

Соціальний простір формується комунікаційними каналами, якими відбувається обмін інформацією між його читачами. Потреба в інформації в сучасних суспільствах визначається не стільки неповнотою знань, скільки залежністю суспільства від необхідності приймати безліч рішень. Зростання кількості комунікацій та швидкість розповсюдження інформації є суттєвими характеристиками сучасного суспільства. Інформація в цих комунікаціях є не стільки ресурсом, скільки мотивом діяльності. Мемуари— оповідь у формі записок від імені автора про реальні події минулого, учасником або ж очевидцем яких він був. Дослідженням мемуарів займається спеціальна історична дисципліна—мемуаристика. Провідною ознакою мемуаристики є суб'єктивне осмислення певних історичних подій, життєвого шляху конкретно-історичної постаті із залученням документів, співвіднесенням власного духовного досвіду автора з внутрішнім світом його героїв, соціально-психологічною природою їх вчинків, мотивацією дій і рішень. Мемуарам притаманна документальність, історична достовірність, хоча не виключається право автора на художній вимисел. Для мемуарів характерний погляд письменника на події, які він описує: так він сприймав їх насправді. Говорячи про минуле, автор мемуарів практично ніколи не може перебувати в межах одного часового виміру. Метою мемуарів є не лише знання минулих подій, а й розуміння історичного процесу, оскільки кожному поколінню властива своя логіка мислення.Мемуари систематичні чи фрагментарні записи особистості про події минулого, в яких вона брала участь чи була очевидцем, що, зазвичай, супроводжуються їхньою хронологічною фіксацією; літературний твір у формі спогадів про минувшину; назва наукових праць чи записок ученого товариства; різновид письмових історичних джерел особового походження. Мемуарна проза – широка галузь документалістики, тому чітко уявити її межі і сформулювати визначення, враховуючи рухомість жанрових кордонів, досить нелегко. Однією із найважливіших ознак мемуаристики є суб’єктивне осмислення певних історичних подій чи життєвого шляху конкретно-історичної постаті, здійснене із залученням справжніх документів свого часу, глибоким співставленням власного духовного досвіду автора, його особисті уявлення про себе та історичний процес; про людей, з якими він зустрічався, спілкувався, разом працював, жив, творив. Суб’єктивність розкриває особистість автора спогадів, його світогляд, особливо політичні та естетичні погляди; суб’єктивність надає можливість побачити концепцію певного історичного періоду у подіях і людях очима письменника. Багатство творчих можливостей мемуарної прози проявляється не тільки за рахунок конкретних засобів літературного втілення змісту, але також і в результаті властивої різноманітності видових і жанрових модифікацій.Відмінність сучасного етапу розвитку комунікаційної діяльності від попереднього полягає в тому, що за останні десятиріччя створено комунікаційний канал, який є принципово новим матеріально-технічним засобом її здійснення. Його називають кіберпростором або віртуальною реальністю. Кіберпростір є засобом розширення можливостей інформаційного простору, ефективне використання якого стає сучасною парадигмою суспільного розвитку. На основі аналізу можливих соціальних змін, пов’язаних із цим простором, були побудовані різні концепції постіндустріального суспільства, в яких соціально-комунікаційна революція трактується як процес створення принципово нових умов для формування соціального інтелекту, що функціонує за законами колективної творчості. Кіберпростір підпорядкований закономірностям соціальної комунікації, яка є складною самоорганізуючою, самореферентною системою з невід’ємними характеристиками відкритості. На сьогоднішній день завдяки технологічним досягненням для автора і науковця з’явилися нові джерела для написання, соціальні мережі та інтернет. Вони стали доступнішими, оскільки їх можна отримати у цифровому вигляді у будь якій точці світу, де є інтернет. Специфіка мемуарів не до кінця розроблена, існує проблема комплексного аналізу її жанрової парадигми й структурної організації.

інтерактивний музей науки та техніки[edit]

https://www.facebook.com/Evrika.lviv/

Віртуальний музей МАЛіЖ

Міжнародна Академія літератури і журналістики Віртуальний музей МАЛіЖ — музей, що існує у глобальній інформаційно-комунікаційній мережі інтернет завдяки об'єднанню інформаційних і творчих ресурсів для створення принципово нових віртуальних продуктів: віртуальних виставок, колекцій, віртуальних версій неіснуючих об'єктів та ін. Склалися три види віртуальних музеїв:віртуальні експозиційні галереї чи окремі тематичні виставки, що є цифровими аналогами реальних експозиційних залів, колекцій та виставок відповідного музею (вони репрезентовані на веб-сайті цього музею);віртуальні музеї другого покоління, створені шляхом суміщення масштабних міжмузейних колекцій та експозиційних галерей; такі музеї поєднують у собі цифрові зображення реальних пам'яток, що зберігаються й експонуються у сотнях різних музеїв, розкиданих по всьому світу; Музеї віртуального мистецтва (net-art). Net-art — це комп'ютерне мистецтво, його твори створені в Інтернеті спеціально для користувачів інтернету. За своєю суттю, net-art-творіння — це сукупність візуальних та акустичних образів, анімації, тексту, графіки, алгоритмізованої естетичної взаємодії різного роду додатків і програм, що втілюють авторський задум. МАЛіЖ— громадська організація Міжнародного центру впровадження програм ЮНЕСКО, головною метою діяльності якої є підтримка творчої діяльності літераторів та журналістів. МАЛіЖ заснована в 2002 році. Ректор Міжнародної академії літератури та журналістики є письменник Василь Тарчинець. Віце-ректор Сербайло Андрій Андрійович. Проректори Гулаткан Федір Андрійович,Тарчинець Мар'ян Васильович, Оборіна Ангеліна Дем'янівна, Леся Новосад, Ткачик Василь Павлович. Виконавчий секретар Хамардюк Йосип Олександрович.Проректор — журналістка і письменниця Людмила Чечель у м. Києві та Київській області (з 2003 до 2007р.) З 2016 р. цю діяльність продовжує Кінаш Ганна Федорівна. Науковий консультант Кміт Ярослав Михайлович—співзасновник приватного Університету «Львівський Ставропігіон», доктор філософії, професор. Почесні академіки Ковалик Володимир Михайлович, Худаш Лідія Сергіївна, Тарчинець Василь Федорович, Оборіна Ангеліна Дем'янівна. Почесні професори Міжнародної Академії літератури і журналістики:Скунць Петро Миколайович,Фединишинець Володимир Степанович, Дурунда Андрій Ількович, Сятиня Михайло Лукович, Копанчук Олександр Дмитрович, Турчин Богдан Данилович, Дерич Василь Михайлович,Ромаха Михайло,Скуратко Мирослав Васильович, Маринець Василь Юрійович,Кульчинський Микола Георгійович, Балагура Тетяна Іванівна,Герой України, Шитий Михайло Кузьмович, Кисла Ірина Іванівна, Войтик Марія Іллівна, Салай-Пак Мар'яна Йосипівна, Строїн Лариса Анатолівна, Урста Ольга Семенівна, Кічун-Лемех Наталія Василівна, Мішко Тетяна Петрівна, Тарасюк Володимир Юрійович, які отримали це високе визнання за сумлінну працю. Міжнародна академія літератури і журналістики видає загальнодержавний, літературно-мистецький журнал для дітей та юнацтва «Країна талантів», де публікуються доробки студентів із числа слухачів МАЛіЖ.Також починаючи з 2004 року МАЛіЖ проводить щороку міжнародний фестиваль «Рекітське сузір'я», де конкурсні роботи учасників оцінюються в дванадцяти номінаціях ("поезія", "проза" , журналістика", "дитяче та юнацьке радіо", "малюнок", "художнє фото", "хореографія", "кіно і відео", "ІТ -технології і робототехніка", "електронні ЗМІ: сайти і газети", «авторська пісня", «літературно-мистецька композиція»). Президент Міжнародного фестивалю юних талантів Шекета Андрій Андрійович. В урочищі "Тисовець", поблизу Рекіт, на "Коваликовому полі", названого в честь відомого двомовного поета, почесного президента фестивалю Ковалика Володимира Михайловича відбулося п'ять фестивалів. Вперше у Рекітах на мості біля Миколаївської церкви — пам'ятки архітектури національного значення, рекітчани, разом із вчителькою сільської школи Тарчинець Раїсою Петрівною,письменником Дурундою Андрієм Ільковичем, проректором МАЛіЖ Гулатканом Федором Андрійовичом зустріли високого заокеанського гостя Ковалика Володимира Михайловича хлібом-сіллю, відтоді цей міст назвали мостом "Рекіти-Чикаго". Потім міст отримав нову назву "Україна одна: Захід і Схід-разом!". З 2009 року фестиваль проводиться на базі Міжгірського професійного ліцею, де на громадських засадах діє літературно-мистецький центр МАЛіЖ(смт. Міжгір'я, Закарпатська обл.), який очолює директор ліцею, заслужений працівник освіти України, почесний професор МАЛіЖ, член національної спілки журналістів України, головний редактор газети "Міжгірський ліцеїст" Маринець Василь Юрійович. Міжнародна Академія літератури і журналістики для письменницького та журналістського спілкування: юних письменників та журналістів, митців фото і малюнка та авторської пісні, громадських керівників та вчителів української мови і літератури, вихователів, керівників закладів шкільної та позашкільної освіти, батьків, усіх зацікавлених у залученні до активної творчої роботи дітей, що мають задатки до письменницької та журналістської роботи, а також до малювання та художньої фотографії і авторської пісні. Міжнародна Академія літератури і журналістики є АСОЦІЙОВАНИМ ЧЛЕНОМ МІЖНАРОДНОГО ЦЕНТРУ ЮНЕСКО. Міжнародний Центр Впровадження Програм ЮНЕСКО було створено 21 червня 2002 року і зареєстровано в Міністерстві юстиції України у м. Києві, свідоцтво про реєстрацію № 1798.Основною метою діяльності є: сприяння діяльності ЮНЕСКО у зміцненні миру та безпеки, розповсюдженню культури та освіти серед народів в інтересах забезпечення поваги до справедливості, законності, прав і свобод людини, проголошених у Статуті Організації Об’єднаних Націй та захист спільних інтересів своїх представників.Організацією реалізується цілий ряд довгострокових широкомасштабних міжнародних програм і проектів у таких галузях, як екологія, гідрологія, відновлювані джерела енергії, науково-технічна інформація, інформатика, комунікація, біоетика, управління соціальними перетвореннями, повернення культурних цінностей, збереження всесвітньої культурної і природної спадщини, професійно-технічна освіта, освіта для XXI століття тощо. Міжнародна організація МЦВП ЮНЕСКО об’єднує працівників, фахівців, науковців з багатьох інституцій України та Європейської Спільноти. Отримала офіційний статус члена Міжнародного Центру Впровадження Програм Організації Об’єднаних Націй з питань Освіти, Науки та Культури, сертифікат ЮНЕСКО від 21 січня 2008 року. Канали ЮНЕСКО використовуються для популяризації серед світового співтовариства української науки, культури та освіти. Інформаційні видання Організації публікують статті і матеріали про Україну. За фінансового сприяння з боку ЮНЕСКО в Україні було видано ряд книг, альбомів, матеріалів та публікацій. Проведено цілу низку конференцій та досліджень. Важливе значення в цьому плані має внесення ювілеїв видатних діячів та історичних подій українського народу до спеціального календаря ЮНЕСКО та участь Організації та її членів у відзначенні цих ювілеїв. У штаб-квартирі Організації проводяться українські виставки, концерти, кіноперегляди, наукові конференції тощо. Важливе значення як в плані поширення інформації про Україну, так і поглиблення міжнародного співробітництва та її інтеграції в світову спільноту є внесення історико-архітектурних об'єктів України до Списку всесвітньої спадщини (архітектурний ансамбль «Софія Київська», Києво-Печерська Лавра та історичний центр м. Львів), а також включення українських біосферних заповідників до Міжнародної мережі біосферних заповідників ЮНЕСКО («Чорноморський» (1982 р.); «Асканія-Нова» (1982 р.); «Карпатський» (1992 р.); «Дунайський» (1998 р.); «Шацький» (2002 р.)). Вперше у світі у регіоні за безпосередньої участі України створено транскордонний тристоронній польсько-словацько-український біосферний заповідник «Східні Карпати» (1998 р.) та румунсько-український біосферний резерват «Дельта Дунаю» (1998 р.). У найближчій перспективі очікується на створення польсько-українського біосферного резервату «Західне Полісся». Участь України в програмній діяльності ЮНЕСКО, крім використання інтелектуального потенціалу Організації та запозичення корисного міжнародного досвіду, дає змогу отримувати певні кошти для проведення в Україні міжнародних заходів по лінії ЮНЕСКО та виконання українськими фахівцями різного роду проектів в сфері її компетенції, а також у формі отримання стипендій, грантів, обладнання, науково-технічної інформації, консультативної допомоги та забезпечення за рахунок Організації участі українських фахівців у міжнародних заходах. У 1991—1997 рр. здійснювалась Програма «ЮНЕСКО-Чорнобиль», спрямована на залучення, в межах компетенції ЮНЕСКО, міжнародної допомоги з метою мінімізації наслідків аварії на ЧАЕС. За цією Програмою в містах Іванків, Бородянка та Славутич створено три центри соціально-психологічної реабілітації населення потерпілих від катастрофи територій, зокрема дітей та молоді. В рамках зазначеної програми отримано цінне медичне обладнання для діагностики захворювань крові вартістю 475 тис. дол. 21—23 лютого 2001 р. за фінансової підтримки ЮНЕСКО на базі Інституту журналістики Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка було проведено регіональний семінар «Роль ЗМІ у попередженні поширення СНІДу», а також ще три міжнародні конференції, в тому числі на підтримання регіонального діалогу в Європі, підвищення рівня вищої технічної освіти, розширення співробітництва в рамках європейського наукового та технологічного простору. Одержання субсидій сприяє підтриманню на належному рівні співпраці України з ЮНЕСКО, розвитку міжнародного гуманітарного співробітництва українських інституцій, а відтак, зміцненню національного інтелектуального потенціалу та його інтеграції в регіональні та світові науково-технічні і культурно-освітні процеси. Значний вплив на розвиток співробітництва України з ЮНЕСКО мали візити Генерального директора Організації в Україну. Відбулося чотири візити в Україну Генеральних директорів ЮНЕСКО. Амаду Махтар М'Боу (Сенегал) відвідав Україну у травні 1982 р. Два візити Федеріко Майора (Іспанія) відбулися у квітні 1991 р. та у листопаді 1997 р. Яскравим прикладом динамізації стосунків з ЮНЕСКО слугував і візит К. Мацуури в Україну (17—19 вересня 2000 р.) на запрошення Президента України Л. Д. Кучми та для участі у Міжнародній конференції «ЛІНГВАПАКС-VIII», що відбулася на базі Київського державного лінгвістичного університету. ЮНЕСКО відіграє унікальну роль у захисті світової спадщини, щоб ми могли передати її наступним поколінням. Україна пишається об’єктами та місцями, що увійшли до переліку Світової спадщини. І я сподіваюся, що далі їх буде ще більше. Сила ЮНЕСКО полягає також у здатності знаходити адекватні відповіді на складні виклики. Україна долучена до цього процесу з 1954 року, і ми готові активно працювати спільно з іншими країнами-учасницями заради досягнення цілей. Загалом відносини співробітництва між Україною та ЮНЕСКО розвиваються у конструктивному руслі, спрямованому, зокрема, на розширення участі українських інституцій у міжнародному співробітництві в гуманітарній сфері, а також на підвищення економізації участі України в програмній діяльності Організації. Громадська організація «Міжнародний Центр впровадження програм ЮНЕСКО», (скорочено ГО МЦВП ЮНЕСКО), анг- The international centre for UNESCO programs promoting, скорочено – ICUPP, засновано 21.06.2002р.(голова Правління полковник , військовий пілот літака ТУ 154, командувача Центральної групи військ Валерій Попов - помер) . 26.08.2019р. ГО МЦВП ЮНЕСКО перереєстровано.Голова Правління Кот Михайло Петрович. Головна мета ГО МЦВП ЮНЕСКО - сприяння популяризації та утвердження проголошених ЮНЕСКО гуманних принципів і ідеалів миру, прав і свобод людини і взаєморозуміння між народами усіх країн світу та захисту інтересів членів МЦВП ЮНЕСКО, поширює діяльність на території України, інших держав. Юридична адреса: Україна, 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 44-А, “А”, Б. Персоналії: Кот Михайло Петрович, голова Правління, Тарчинець Василь Федорович, Кміт Ярослав Михайлович, Рибак Юрій Іванович, Янковська Лариса Антонівна – заступники голови Правління. МЦВП ЮНЕСКО проводить миротворчі місії, акції, конкурси , фестивалі, Мости Миру. Асоційовані члени МЦВП ЮНЕСКО: Міжнародний Центр впровадження програм ЮНЕСКО Громадська організація «Міжнародна академія літератури і журналістики» Голова правління - ректор МАЛіЖ Тарчинець Василь Федорович Міжнародний фестиваль юних талантів «Рекітське сузір'я» Президент фестивалю: Шекета Андрій Андрійович Загальнодержавний літературно-мистецький журнал для дітей та юнацтва «Країна талантів» Головний редактор: Тарчинець Василь Федорович Музей літератури і журналістики МАЛіЖ с. Рекіти, Міжгірський район, Закарпатська область Керівник музею: Соляник Зінаїда Юрівна Музей літератури і журналістики МАЛіЖ (Міжгірський професійний ліцей) Керівник музею: Маслей Оксана Федорівна Радіостудія «Червона Калина» Керівник радіостудії Маслей Оксана Федорівна Міжнародний центр «Місія миру» Віце-президент центру Хамардюк Йосип Олександрович З початком військового конфлікту на Сході України ГО МЦВП ЮНЕСКО через закордонних донорів передав у військові частини у зоні бойових дій 13 автомобілів, підтримує школи, інші навчальні заклади. Під час канікул організовує і проводить зі школярами і студентами традиційне відзначення українських свят : Великодня, Різдва Христового, у різних містах України, здебільшого у Львові. Разом із іншими благодійними організаціями надає допомогу учасникам бойових дій та їх сім’ям, скеровує школярів та студентів для участі у Міжнародному фестивалі юних талантів «Рекітське сузр’я», інших суспільно - значимих творчих всеукраїнських і міжнародних заходах. За ініціативи Міжнародної академії літератури і журналістки та Міжнародного центру впровадження програм ЮНЕСКО проводиться глобальна місія: "Почуйте нас! Діти світу за мир!" ГО МЦВП ЮНЕСКО підтримує партнерські зв’язки з багатьма навчальними закладами, зокрема: Університет «Львівський Ставропігіон», Інститут Східної Європи, Львівський університет бізнесу та права . У галузі науки, окрім згаданих вище довгострокових міжнародних наукових програм, ЮНЕСКО сприяє міжнародній співпраці з розвитку фундаментальних та інженерних наук, вищої науки та її адаптації до потреб суспільства, розвитку та застосуванню в різних галузях нових інформаційних і телекомунікаційних технологій. У галузі гуманітарних наук реалізуються проекти, що стосуються людських аспектів глобальних соціальних змін і розвитку, зміцнення демократичних процесів, забезпечення прав людини, усунення різного роду дискримінації, участі молоді у розвитку суспільства, питань багатоетнічного співіснування, запобігання національним та етнічним конфліктам, створення клімату соціальної гармонії.

Література

Л. В. Губерський. Україна в ЮНЕСКО // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / Л. В. Губерський (голова). — К. : Знання України, 2004. — Т. 2 : М — Я. — 812 с. — ISBN 966-316-045-4. Є. Макаренко. ЮНЕСКО світові доповіді // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / Л. В. Губерський (голова). — К. : Знання України, 2004. — Т. 2 : М — Я. — 812 с. — ISBN 966-316-045-4. Енциклопедія українознавства / Наукове товариство імені Шевченка. — Париж, 1955—2003. Н. В. Кривець. ЮНЕСКО // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. — К. : Наук. думка, 2013. — Т. 10 : Т — Я. — С. 699. — 784 с. : Б. І. Гуменюк. Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури // Українська дипломатична енциклопедія : у 2-х т. / редкол.: Л. В. Губерський (голова) та ін. — К. : Знання України, 2004. — Т. 2 — 812 с. В. Матвієнко. Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури // Політична енциклопедія. Редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. — К. : Парламентське видавництво, 2011. — С. 518 . Міжнародна академія літератури і журналістики https://uk.wikipedia.org/wiki/ Мала_академія_літератури_і_журналістики Міжнародна Академія літератури і журналістики https://academy-malig.info Міжнародна Академія літератури і журналістики https://www.facebook.com/malizhurn/?ref=page_internal United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO https://uk.wikipedia.org/wiki/ЮНЕСКО

Міжнародна академія літератури і журналістики (МАЛіЖ) — громадська організація, головною метою діяльності якої є підтримка творчої діяльності юних літераторів та журналістів, особливо із числа сиріт, малозабезпечених і тих, що мешкають в гірській та забрудненій Чорнобильською АС території. МАЛіЖ заснована в 2002 році. МАЛіЖ є у каталозі дитячої бібліотеки України в розділі "Твоя творчість". Керівний склад Міжнародного Центру впровадження програм ЮНЕСКО Михайло КОТ – голова Правління Василь ТАРЧИНЕЦЬ – заступник голови Правління взаємодії із органами державної влади та громадськими об'єднаннями Ярослав КМІТ – заступник голови Правління із питань охорони історичних і духовних цінностей Юрій РИБАК – заступник голови Правління із організаційних та фінансових питань Лариса ЯНКОВСЬКА – заступник голови Правління із освіти і науки СЕКРЕТАРІАТ-Ігор ІВАНІВ – секретар Правління Йосип ХАМАРДЮК – заступник секретаря Правління, юрист-консультант Андрій ГРИЧИНСЬКИЙ – член Правління ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР Ангеліна ОБОРІНА – керівник інформаційно-аналітичного центру РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ-Петро ВАСЬКО – голова ревізійної комісії Катерина НІКІТЕНКО – заступник голови ревізійної комісії Ректор Міжнародної академії літератури та журналістики є письменник Василь Тарчинець. Віце-ректор Сербайло Андрій Андрійович. Проректори Гулаткан Федір Андрійович,Тарчинець Мар'ян Васильович, Оборіна Ангеліна Дем'янівна, Леся Новосад, Ткачик Василь Павлович. Виконавчий секретар Хамардюк Йосип Олександрович. Проректор — журналістка і письменниця Людмила Чечель у м. Києві та Київській області (з 2003 до 2007р.) З 2016 р. цю діяльність продовжує Кінаш Ганна Федорівна. Професор МАЛіЖ є доктор фізико-математичних наук, спеціаліст з інформаційних мультимедійних технологій Огірко Ігор Васильович-Українська академія друкарства.Науковий консультант Кміт Ярослав Михайлович— — співзасновник приватного Університету «Львівський Ставропігіон», доктор філософії, професор. Почесні академіки Ковалик Володимир Михайлович, Худаш Лідія Сергіївна, Тарчинець Василь Федорович, Оборіна Ангеліна Дем'янівна. Почесні професори Міжнародної Академії літератури і журналістики:Скунць Петро Миколайович,Фединишинець Володимир Степанович, Дурунда Андрій Ількович, Сятиня Михайло Лукович, Копанчук Олександр Дмитрович, Турчин Богдан Данилович, Дерич Василь Михайлович,Ромаха Михайло,Скуратко Мирослав Васильович, Маринець Василь Юрійович,Кульчинський Микола Георгійович, Балагура Тетяна Іванівна,Герой України, Шитий Михайло Кузьмович, Кисла Ірина Іванівна, Войтик Марія Іллівна, Салай-Пак Мар'яна Йосипівна, Строїн Лариса Анатолівна, Урста Ольга Семенівна, Кічун-Лемех Наталія Василівна, Мішко Тетяна Петрівна, Тарасюк Володимир Юрійович, які отримали це високе визнання за сумлінну працю. Міжнародна академія літератури і журналістики видає загальнодержавний, літературно-мистецький журнал для дітей та юнацтва «Країна талантів», де публікуються доробки «маліжан» та студентів із числа слухачів МАЛіЖ. Також починаючи з 2004 року МАЛіЖ проводить щороку міжнародний фестиваль «Рекітське сузір'я», де конкурсні роботи учасників оцінюються в дванадцяти номінаціях ("поезія", "проза" , журналістика", "дитяче та юнацьке радіо", "малюнок", "художнє фото", "хореографія", "кіно і відео", "ІТ -технології і робототехніка", "електронні ЗМІ: сайти і газети", «авторська пісня", «літературно-мистецька композиція»). Президент Міжнародного фестивалю юних талантів Шекета Андрій Андрійович. В урочищі "Тисовець", поблизу Рекіт, на "Коваликовому полі", названого в честь відомого двомовного поета, почесного президента фестивалю Ковалика Володимира Михайловича відбулося п'ять фестивалів. Вперше у Рекітах на мості біля Миколаївської церкви — пам'ятки архітектури національного значення, рекітчани, разом із вчителькою сільської школи Тарчинець Раїсою Петрівною,письменником Дурундою Андрієм Ільковичем, проректором МАЛіЖ Гулатканом Федором Андрійовичом зустріли високого заокеанського гостя Ковалика Володимира Михайловича хлібом-сіллю, відтоді цей міст назвали мостом "Рекіти-Чикаго". Потім міст отримав нову назву "Україна одна: Захід і Схід-разом!". З 2009 року фестиваль проводиться на базі Міжгірського професійного ліцею, де на громадських засадах діє літературно-мистецький центр МАЛіЖ(смт. Міжгір'я, Закарпатська обл.), який очолює директор ліцею, заслужений працівник освіти України, почесний професор МАЛіЖ, член національної спілки журналістів України, головний редактор газети "Міжгірський ліцеїст" Маринець Василь Юрійович.


Міжнародна Академія літератури і журналістики

https://city-adm.lviv.ua/lmrdownloads/misiia_myru2020.pdf http://lubp.com.ua/ru/2019/02/13/в-університеті-відбулась-нарада-з-пит/ https://old.bank.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=39523173&showTitle=true https://zakarpattya.net.ua/News/44733-Vasyl-Tarchynets-rektor-MaLiZH-Festyval-zavershyvsia-ale-roboty-stalo-bilshe https://ru.calameo.com/books/00329214030cbbdf99cd9 https://uk.wikipedia.org/wiki/Тарчинець_Василь_Федорович https://beta.wikiversity.org/wiki/Міжнародна_Академія_літератури_і_журналістики https://uk.wikipedia.org/wiki/Мала_академія_літератури_і_журналістики https://www.facebook.com/malizhurn/ http://ukrainka.org.ua/node/4024 https://mpl.com.ua/category/malizh/ https://www.youtube.com/watch?v=ak1dRB8rwnA https://www.youtube.com/watch?v=k0bXUwMc84Y https://www.youtube.com/watch?v=N8zkWq4R3Pc http://ukrainka.org.ua/malizh https://ylibif.at.ua/news/urochista_zustrich_malizh/2018-10-31-761 https://1mp.in.ua/?p=4237 https://proslovo.poltava.ua/tag/malizh https://strategy-council.com/uk/speakers/118/ http://oman.lviv.ua/pages/statti/mist_myru.pdf http://culturelviv.tilda.ws/malyzh_lviv https://opendatabot.ua/c/26396685 https://auction.violity.com/102744371-malizh-za-viznachni-uspihi-v-zhurnalistici-literaturi-mistectvi-250m https://www.youtube.com/channel/UCCGg-9fgSI8GU3zGRCXLkLQ https://academy-malig.info/en/ https://academy-malig.info/pryjmalnya.html https://academy-malig.info/icupp.html https://academy-malig.info/icupp/news/1585-75-rokiv-z-dnia-zasnuvannia-oon.html https://chervonograd.city/read/misto/96825/pochali-z-lyubovi-u-chervonogradi-proveli-pershij-literaturnij-konkurs-dlya-yunactva-za-iniciativi-malizh http://svitlytsia.crimea.ua/index.php?section=article&artID=9395 https://www.npp-synevyr.net.ua/page37.html http://www.mukachevo.net/ua/news/view/41698 https://sajt-kjer-vnika-uzhgorods-kogo-v.webnode.com.ua/news/tvorchij-zvіt-dіtjej-uzhgorods%27kogo-vіddіljennja-malіzh/ https://zaholovok.com.ua/na-viddilennya-zhurnalistiki-uzhnu-vstupatimut-vipuskniki-malizh http://blog.ostriv.in.ua/publication/code-5B391D0AF4BB7/list-2BD920BFB27 https://www.facebook.com/people/Василь-Тарчинець/100007418012433 http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Тарчинець%20В$ https://www.linkedin.com/in/василь-тарчинець-0143a794/?originalSubdomain=ua https://twitter.com/akademmala https://pedpresa.com.ua/203854-informatsijno-multymedijna-tehnologiya-mizhnarodnogo-festyvalyu-yunyh-talantiv.html https://akcent.ml/2020/11/02/стіна-плачу-і-сліз-на-янівському-цвинт/ https://міжгіря.com/28/Р%C2%A0РЋР%C2%A0‚Р%C2%A0В%C2%A0Р’ВµР%C2%A0В%C2%A0С”Р%C2%A0ЎвЂ“Р%C2%A0ЎвЂљР%C2%A0В%C2%A0РЎвЂ˜/3595/<a%20href=?ip=66.249.64.7 https://akcent.ml/2020/10/20/інформаційні-технології-аналізу-та-р/ https://akcent.ml/category/uncategorized/ https://academy-malig.info/chytalno-mystetskyj-zal/biblioteka/virshi/1594-ne-chekai.html?fbclid=IwAR0XVU9-s8Lx4P7qrXLRikUQ_mIoLxE89jJMSDCWzSSgEBuBTR7orgE4Nj0 https://academy-malig.info https://academy-malig.info/radio.html https://academy-malig.info/icupp/management-of-icupp.html

Віртуальний музей радості християнина[edit]

Характерною рисою християнства, є віра в Ісуса Христа як втілення і прояв Бога заради спасіння всього людства і людського суспільства і настанови в істині. Християнство — віровчення про єдиного Всезнаючого, Всюдисущого та вічного Бога, Творця неба і землі у 3-х його іпостасях— Господа Вседержителя (Бога-Отця), єдинородного несотворенного Сина — Господа Ісуса Христа (Бога-Сина, святу Істину, святе Боже Слово), та Животворчу Божу Благодать (Бога-Духа Святого), що говорив через пророків, Їх Єдину Волю та Сутність у Святій Трійці.

https://www.youtube.com/watch?v=3-iiEFl_3Po

https://www.youtube.com/watch?v=32D7gbvixCE

https://www.youtube.com/watch?v=hsWWLKdurxQ

Джерела та література[edit]

https://uk.wikipedia.org/wiki/Християнство

https://uk.wikipedia.org/wiki/Категорія:Християнство

Śpiewana Koronka do Ducha Świętego https://www.youtube.com/watch?v=ukQIIV1xGY4&ab_channel=SiostryKanoniczkiDucha%C5%9Awi%C4%99tegoSiostryKanoniczkiDucha%C5%9Awi%C4%99tego

https://www.youtube.com/watch?v=QJjYZWRaUCc

https://www.youtube.com/watch?v=ukQIIV1xGY4

https://www.youtube.com/watch?v=3Rpu0SugUQ4&t=621s

https://www.youtube.com/watch?v=Q75-iUmzhAU

https://www.youtube.com/watch?v=htlaqjo6vbs

Віртуальний Музей прикладної математики[edit]

http://virtualmathmuseum.org

https://learning.ua/blog/201904/12-naikrashchykh-onlain-muzeiv-svitu/

https://core.ac.uk/download/pdf/197422625.pdf

https://goruo.konstantinovka.org/ekskursiya-do-muzeyu-svitu-chisel/

https://cemse.kaust.edu.sa/amfs

https://www.youtube.com/watch?v=yy98S_HEMSM

https://www.youtube.com/watch?v=lMfHpvXGPAY

http://discovery.4uth.gov.ua/informational-resources-unlimited-access/muzeie-onlajn

http://www.nas.gov.ua/UA/About/Pages/museum.aspx

https://34travel.me/post/online-museums https://museums.authenticukraine.com.ua/ua/ https://kyivobl-man.in.ua/virtualna-naukova-shkola/elektronne-periodychne-vydannya/ https://nv.ua/ukr/kyiv/virtualna-ekskursiya-po-muzeyu-nauki-na-vdng-novini-kiyeva-50116248.html http://timso.koippo.kr.ua/hmura11/765-2/ https://osvitanova.com.ua/posts/3833-150-virtualnykh-ekskursii-muzeiamy-svitu-i-ukrainy https://learning.ua/blog/201904/12-naikrashchykh-onlain-muzeiv-svitu/ https://mathematics.catholic.edu/academics/summer-program/index.html https://www.iit.edu/applied-math https://www.ox.ac.uk/admissions/undergraduate/courses-listing/mathematics https://www.youtube.com/watch?v=EaRZg27gzh4 https://www.youtube.com/watch?v=FlM9Ue6tr9M https://www.youtube.com/watch?v=sD_Vt0aQqn0 https://cultura.city/news/veb-ekskursii-muzeami-svitu https://www.youtube.com/watch?v=XVp_1pyGxpo http://art-school.ks.ua/інформація/музеї-україни/ https://ldubgd.edu.ua/node/361 http://pmu.in.ua/page/45/ https://naurok.com.ua/post/8-variantiv-nezabutno-virtualno-ekskursi https://kpfu.ru/elabuga/learned-cat-blog/10-luchshih-virtualnyh-muzeev-mira.html https://www.youtube.com/watch?v=VOWYGV2ooHQ https://www.youtube.com/watch?v=KVoEkMY4uy0 https://www.youtube.com/watch?v=NvvBrUg27To https://www.maths.cam.ac.uk/undergrad/admissions/virtual-open-day-2020 Огірко І.В.

Джерела[edit]

карта світу за 5000 років

https://www.youtube.com/watch?v=3R-IdvmMG3s

https://www.youtube.com/watch?v=j63U6yLilfA

https://www.youtube.com/watch?v=Vwla-NRwA1g

Історія Європи за 5 хвилин.

https://www.youtube.com/watch?v=A0Y98cNcXYg

https://www.youtube.com/watch?v=FELJqmXhgws

https://www.youtube.com/watch?v=QhaMuI1tsA0

https://www.youtube.com/watch?v=UY9P0QSxlnI

https://www.youtube.com/watch?v=nTFxMH5KuJs

Історія українських земель з 1000 по 2016 рік

https://www.youtube.com/watch?v=rcOfbm5PlWk

https://www.youtube.com/watch?v=OlQaGPXXh5k

Тернопіль із висоти пташиного польоту

https://www.youtube.com/watch?v=VtvEHjTjZx0

https://www.youtube.com/watch?v=1tV99_OM2cc

https://www.youtube.com/watch?v=PKnowqqnpPQ Львів з висоти пташиного польоту https://www.youtube.com/watch?v=tsgvAdVBzBY

https://www.youtube.com/watch?v=AUZ1sFtuVnU

https://www.youtube.com/watch?v=ZQFfQJMbvr0

Україна з неба https://www.youtube.com/watch?v=vb0ZWc70gOk Radom z lotu ptaka z drona 16. 06. 2020r https://www.youtube.com/watch?v=UM1YCNHOkgY&ab_channel=jarekduda https://www.youtube.com/watch?v=6fQZV3tcsSA https://www.youtube.com/watch?v=8lkvZJQOkOA

https://www.youtube.com/results?search_query=z+lotu+ptaka+z+drona https://www.youtube.com/watch?v=V4dFw_SWTqs https://www.youtube.com/watch?v=mtQfGKQn2cA https://www.youtube.com/watch?v=OJfwH0pYuDY https://www.youtube.com/watch?v=vjvVsb5hUo0 https://www.youtube.com/watch?v=2R4NL8W0O1c https://www.youtube.com/watch?v=isnP_uhsYyM https://www.youtube.com/channel/UC5sNDVjiLejdsXVLkGnMUDg

1. Горовий В. Ресурс соціальних інформаційних баз як фактор розвитку в процесі суспільних перетворень / В. Горовий // Бібл. вісн. – 2006. – № 2. – С. 3–8.

2. Горовий В. Соціальні інформаційні бази в умовах прискорення глобальних перетворень / В. Горовий // Бібл. вісн. – 2006. – № 3. – С. 3–6.

3. Добко Т. Електронні інформаційні ресурси провідних бібліотек Європи : можливості використання / Т. Добко, І. Архіпова, Н. Мойсеєнко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2007. – Вип. 19. – С. 154–162.

4. Любовець Н. І. Вивчення мемуарів як історичного та біографічного джерела: до історіографії проблеми / Н. І. Любовець // Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : зб. наук. пр. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т біогр. дослідж. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 66–104. 5. Любовець Н. І. Новітня історіографія вітчизняної мемуаристики: до проблеми термінології та класифікації / Н. І. Любовець // Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : зб. наук. пр. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т біогр. дослідж. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С. 28–50. 6. Ясь О. В. Мемуаристика / О. В. Ясь // Енциклопедія історії України / НАН України, Ін-т історії України. – Київ, 2009. – Т. 6 : Ла – Мі. – С. 608–611. 7. Любовець Н. І. Українська мемуаристика ХІІ–ХVІІІ ст.: біографічна складова / Н. І. Любовець // Укр. біографістика : зб. наук. праць. – К., 2011. – Вип. 8. – С. 51–97.

8. Муріна С. В. Біографічні матеріали про діячів України в Інтернет просторі: огляд вітчизняних сайтів / С. В. Муріна // Укр. біографістика : зб. наук. праць. – К., 2012. – Вип. 9. – С. 245–253.

9. Петрикова В. Біографічна традиція в історії формування інформаційного простору сучасної України / В. Петрикова // Наукові праці НБУВ. – К., 2012. – Вип. 34. – С. 492–500.

10. Попик В. Концептуальні засади формування вітчизняних електронних ресурсів історико-біографічної інформації / В. І. Попик // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2010. – Вип. 28. – С. 453–466. 11. Попик В. Місце і роль бібліотек у формуванні та інтеграції ресурсів біографічної інформації / В. Попик // Наукові праці НБУВ. – К., 2012. – Вип. 34. – С. 477–491. 12. Попик В. І. Ресурси біографічної інформації: традиційні уявлення і новітні тенденції розвитку ресурсів / В. І. Попик // Укр. біографістика : зб. наук. праць. – К., 2012. – Вип. 9. – С. 7–26. 13. Попик В. І. Вітчизняні електронні біографічні інформаційні ресурси : сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку / В. І. Попик // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2007. – Вип. 19. – С. 501–513. 14. Попик В. І. Крок до створення національного біографічного зводу / В. І. Попик // Матеріали до Укр. біогр. словника. – К., 2006. – Вип. 1. – С. 3–8. 24. 15. Попик В. І. Персональні матеріали українських дослідників у мережі Інтернет як чинник інтеграції вітчизняної науки, освіти і культури у світовий гуманітарний науково-інформаційний простір / В. І. Попик // Укр.-македон. наук. зб. – К., 2009. – Вип. 4. – С. 329–339. 16. Попик В. І. Пріоритети розвитку сучасної української біографістики : вчора, сьогодні, завтра / В. І. Попик // Наук. пр. Нац.б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2005. – Вип. 14. – С. 717–727. 17. Попик В. І. Проблеми розвитку біографічних досліджень та формування вітчизняних біобібліографічних інформаційних ресурсів / В. Попик // Укр. біографістика : зб. наук. праць. – К., 2005. – Вип. 3. – С. 15–27. 18. Попик В. І. Книжкові та електронні енциклопедії, біографічні словники і довідники як джерело формування українських біографічних науковоінформаційних ресурсів / В. І. Попик // Укр. біографістика : зб. наук. праць. – К., 2009. – Вип. 6. – С 7–39. 19. Попик В. І. Формування ресурсів історико-біографічної інформації як важлива складова розбудови національного гуманітарного інформаційного простору / В. І. Попик // Інформаційні технології як чинник суспільних перетворень в Україні. – К., 2012. – С. 115–133.

20. Яценко О. М. Використання формалізованих методів при укладанні текстів для веб-сайта «Український національний біографічний архів» ресурсів / О. М. Яценко // Укр. біографістика : зб. наук. праць. – К., 2012. – Вип. 9. – С. 231–244.

21.Онищенко О. С. Соціальні мережі як інструмент взаємовпливу влади та громадянського суспільства / О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. Попик ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2014. – 295 с.

22.Коляденко В.А. Інфокомунікаційні технології як чинник політичної модернізації / В. А. Коляденко: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. політ. наук: спец. 23.00.02 «Політичні інститути та процеси» / В. А. Коляденко. – Одеса, 2002.

23.Галич О. Українська документалістика на зламі тисячоліть: специфіка, генеза, перспективи / Олександр Галич. – Луганськ: «Знання», 2001. – 244 с.

Огірко І.В. Для студентів старших років навчання. Основною метою є ознайомлення студентів з основами проведення наукових досліджень.