Греко-Католицька Богословська Академія

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Греко-Католицька Богословська Академія у Львові заснована митрополит А. Шептицьким в 1928 p., як частина українського університету, богословської науки з особливою увагою на літургічні й ін. особливості Сходу, історії унії та догматичні відмінності українських віровизнань і як висока школа для українських кандидатів духовного стану.

Наукова діяльність[edit]

Греко-Католицька Богословська Академія , за зразком університетів Заходу мала 2 факультети: богословський і філоський (правничий факультет мав почати працю восени 1939 р.).Студії тривали 5 pp.; ч. студентів у 1934-39 pp. — 350-400, абсольвентів щороку 50-65, професорів і викладачів (у 1934-39 pp.) — 30. Мова викладання — українська і латинська.

На чолі Греко-Католицької Богословської Академії стояв ректор, якого призначав митрополит з-поміж професорів. Греко-Католицька Богословська Академія видала 21 тт. праць; семінар історичний видавав «Архів Семінара Історії», семінар словянської філології випускав піврічник «Слово», семінар історичного мистецтва — квартальник «Мистецтво». При Греко-Католицькій Богословській Академії існувала бібліотека й наукові семінари, із своїми кабінетами та бібліотеками, і музей, відкритий 1932 р. (мав ікони 14, 15 і 16 вв.).

Організатором і ректором Греко-Католицької Богословської Академії увесь час був о. Йосип Сліпий- пізніше митротолит. Серед професорів були: митрополит А. Шептицький, о. Й. Сліпий, о. Т. Мишковський, о. І. Лаба, о. Дорожинський, о. Я. Левицький, о. М. Конрад, о. А. Іщак, о. Ю. Дзерович, В. Залозецький, М. Чубатий, І. Крип'якевич, Я. Пастернак, Ю. Полянський, К. Чехович та ін.

Греко-Католицька Богословська Академія припинила існування з окупацією в 1939 р., відновила діяльність у 1941-44 pp. (80 студентів) і була закрита 1944 р.

Посилання[edit]

Греко-Католицька Богословська Академія у Львові