Західний центр Українського відділення всесвітньої лабораторії

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Західний центр Українського відділення Всесвітньої лабораторії є самостійним підрозділом Всесвітньої лабораторії , здійснює діяльність, що випливає із цілей та завдань цієї організації щодо виконання міжнародних проектів у галузі науки, техніки, екології, медицини, освіти та інших галузях, об'єднує зусилля вітчизняних і зарубіжних вчених та спеціалістів на розв'язання актуальних проблем, залучає науковий потенціал для роботи за міжнародними проектами .

Директор: Грицишин Петро Михайлович.[edit]

Західний центр Українського відділення Всесвітньої лабораторії має право: організовувати та проводити науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи як самостійно, так і з участю тимчасових творчих колективів, у тому числі у формі різних товариств, залучати до цієї роботи заінтересовані організації, підприємства та фірми; приймати і залучати консультантів ; використовувати прийняті у міжнародній практиці форми та засоби міжнародних наукових обмінів, у тому числі відряджати у встановленому порядку за рахунок власних коштів приймати іноземних вчених і спеціалістів для роботи за проектами та участі в семінарах, конференціях, нарадах, відкривати свої дослідно-експериментальні бази; видавати та розповсюджувати твори науки, літератури, пов'язані з діяльністю Всесвітньої лабораторії.

Відділ наукового експерименту[edit]

Є відділ Наукового експерименту-керівник Огірко Ігор.Діяльність волонтерська.

Проведені науково-дослідні роботи -- Нанохімія,Корозіометрія Корозіометрія,Шкідливий вплив мобільних телефонів ,Хемометрика— Вікіпедія.Математична економіка

  • Райтер Р.,Ласько О.,Огірко І.,Борик О. Загальні основи технічної підготовки спортсменів складнокоординаційних видів спорту залежно від їхньої конструкції будови тіла.Збірник наукових праць Волинського національного університету ім.Лесі України. м.Луцьк ISSSN 2220-7-481.№4(20) c 464-469.
  • Серант А.Й., Огірко І. В. Соціальні комунікації і соціальні мережі як моделі розгалуженого розвитку зв’язків з громадськістю // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. — Вип. 31 — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2012. – 50-56 с.
  • Ших Ю. А. ,Огірко І. В. Віртуальне паломництво – інтернет технології для задоволення духовних потреб. Поліграфія і видавнича справа.Virtual pilgrimage – internet-technologies to satisfy the spiritual needs. Львів. УАД. №2 (58). 2012. с.77-81.

Szych J. A., Ohirko I. Wirtualna pielgrzymka – technologie internetowe dla spełnienia potrzeb duchownych. . Poligrafia i sprawa wydawnicza. Lwów. UAD. №2 (58). 2012. s.77-81.

  • Криницька І. П. , Огірко І. В. ,Аналіз презентації явища насильства над дітьми в сім’ї в сучасних інформаційних технологіях.Analysis of presentation of the phenomenon of violence above children in family in modern information technologies. Поліграфія і видавнича справа. Львів. УАД. №2 (58). 2012. с.81-88

Krynycka I.P., Ohirko I. , Analiza prezentacji zjawiska przemocy wobec dzieci w rodzinie w nowoczesnej technologii informacyjnej. Poligrafia i sprawa wydawnicza. Lwów. UAD. №2 (58). 2012. s.81-88.

  • Огірко І. В., Дмитришин А. Управлінння якістю проекту книги. В збірнику: "Кваліологія книги". УАД. Львів. 2012 с. 259-265.
  • Пілат О., Огірко І. Інформаційна система оцінки якості електронних видань. В збірнику: Український Університет в Москві. Москва. Том 17. 2012., с. 162-166.
  • Гаранько Т., Огірко І. Перспективи впровадження автоматизовних систем управдіння. В збірнику: Комп'ютерні технології друкарства. №27. УАД. Львів. 2012 с. 329-334.

Джерела і посилання[edit]

Для студентів старших років навчання. Основною метою є ознайомлення студентів з основами проведення наукових досліджень. Огірко І.В.