Медіаінженерія

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Медіаінженерія спрямована на поглиблене вивчення мультимедійних і медіакомунікаційних технологій, систем і програмного забезпечення для створення, обробки і трансляції аудіо- та візуального мультимедійного контенту, його інтерактивного відтворення, представлення і використання для функціонально орієнтованих сервісів. Навчання відбувається за такими основними напрямками: методи, технології і програмно-апаратні засоби запису, обробки, стиснення, кодування і передачі звукової, графічної і відеоінформації; відеозйомка та відеомонтаж, технології з освітленням і хромакеєм, постобробка відеоматеріалів, засоби створення візуальних- і аудіо ефектів; техніка і технології 3D-графіки (скульптинг, ретопологія, текстурування і анімація), пристрої та технології отримання 3D-зображень, 3D-сканування, технології захоплення рухів; системи і технології цифрового телебачення, смарт і інтерактивного телебачення; бази даних, хмарні технології і їх використання при пошуку і формуванні мультимедійного контенту; методи і технології медіакомунікаційних трансляцій, передачі аудіо-, телевізійного, мультимедійного контенту з використанням мобільних Інтернет-каналів, технологій 4G і 5G при виконанні онлайн трансляцій; програмування мобільних додатків, веб-сервісів, мікроконтролерів для вирішення задач медіаінженерії; розробка технічних засобів і програмного забезпечення з метою отримання та цифрової обробки зображень, систем комп’ютерного зору для задач керування та навігації мобільними роботами, для створення медіароботів; менеджмент, управління проектами та бізнес-процесами в галузі мультимедіа та медіаінженерії. Програмна інженерія — це застосування системного, вимірюваного підходу до розробки, використання та супроводу програмного забезпечення, та дослідження цих підходів, тобто застосування принципів інженерії до програмного забезпечення.


В процесі навчання набувають знання і компетенції зі створення сучасних медіа, з рішень технічних і творчих завдань, пов’язаних зі звукозаписом, відеозйомкою, відеомонтажем, створенням і візуалізацією мультимедійних об’єктів, відео- і кінопоказом, технічною організацією і підтримкою світлових і музичних шоу, концертів і масових заходів, технічною організацією аудіо- і телевізійного Інтернет-мовлення і онлайн трансляцій.Проходять навчання в спеціалізованих акустичних, відео-, телевізійних лабораторіях, на телевізійному центрі університету. В процесі навчання студенти займаються створенням відеофільмів, аудіо- та відеоефектів, моделюванням 3D об’єктів і створенням ігрових персонажів, розробкою мультимедійних комп’ютерних тренажерів для вирішення широкого кола задач. Творчі аудіо-, відео-, 3D роботи наших студентів є переможцями багатьох всеукраїнських та міжнародних конкурсів.Спеціальність Медіаінженерія широко представлена в різних університетах Європи і світу, Студенти спеціальності мають можливість навчатися за програмою подвійних дипломів та інтернаціональних семестрів (університет м. Лімож, Франція та ін.). Випускники здатні до вирішення завдань в сфері медіаіндустрії в міждисциплінарних і багатомовних командах.Професійні навички та компетенції, сформовані під час навчання за освітньою програмою Медіаінженерія, відповідають вимогам не тільки сьогодення, а й майбутнього і дозволяють випускникам бути затребуваними на ринку праці в Україні та в усьому глобалізованому світі. Вакансії в зарубіжних і вітчизняних компаніях найчастіше вказуються англійською мовою і виглядають так:Media Engineer, Sound Engineer/Sound FX Engineer, Video Engineer, 3D Technical artist, Technical Animator, VFX Engineer, Cinematic Engineer, Technical artist, Lightning Engineer, Lightning Technical artist, Motion Capture Developer . Комп'ютерна інженерія об'єднує науку та технологію проектування, побудови, впровадження та обслуговування програмних та апаратних компонентів сучасних обчислювальних систем та комп'ютерного обладнання.

Програмна інженерія може бути розділена на такі дисципліни:Проектування: процес визначення архітектури, складу компонентів, інтерфейсів та інших характеристик до системи.Конструювання: кодування, модульне та інтеграційне тестування, відлагодження.Тестування: перевірка поведінки системи на відповідність до специфікації, пошук дефектів.Супровід програмного забезпечення: поліпшення, оптимізація системи та процесів роботи з нею після вводу до експлуатації.Конфігураційне керування: систематизує зміни до системи, що роблять розробники в процесі розробки та супроводу. Попереджують небажані та непередбачені ефекти.Менеджмент: застосування методів та практик менеджменту для керування учасниками процесу розробки ПЗ.Цикл розробки ПЗ: визначення, реалізація, оцінювання, вимірювання, керування та покращення циклу розробки ПЗ як такого.Інструменти комп'ютерних наук: різні комп'ютерні системи що допомагають та дозволяють проводити процес розробки.Якість програмного забезпечення: відповідність програмного продукту вимогам.


Комп'ютерний інженер —фахівець з комп'ютерних мереж і технологій. Комп'ютерні інженери, як правило, мають професійну підготовку в галузі електротехніки, програмного забезпечення та інтеграції апаратно-програмного забезпечення. Комп'ютерні інженери займаються багатьма аспектами обчислень: від проектування окремих мікропроцесорів, комп'ютерів і суперкомп'ютерів до кругового проектування. Зазвичай завдання, пов'язані з комп'ютерною інженерією, включають написання програм і мікропрограм для вбудованих мікроконтролерів, проектування надвеликих інтегральних схем, аналогових давачів, плат змішаних сигналів, а також розробку операційних систем. Комп'ютерні інженери також працюють над дослідженнями для робототехніки, які спираються на використанні цифрових систем для управління і контролю електричних систем, таких як двигуни, системи зв'язку та давачі.

Медіаінженерія спрямована на поглиблене вивчення мультимедійних і медіакомунікаційних технологій, систем і програмного забезпечення для створення, обробки і трансляції аудіо- та візуального мультимедійного контенту, його інтерактивного відтворення, представлення і використання для функціонально орієнтованих сервісів.


Навчання студентів відбувається за такими основними напрямками:методи, технології і програмно-апаратні засоби запису, обробки, стиснення, кодування і передачі звукової, графічної і відеоінформації;відеозйомка та відеомонтаж, технології з освітленням і хромакеєм, постобробка відеоматеріалів, засоби створення візуальних- і аудіо ефектів;техніка і технології 3D-графіки (скульптинг, ретопологія, текстурування і анімація), пристрої та технології отримання 3D-зображень, 3D-сканування, технології захоплення рухів;системи і технології цифрового телебачення, смарт і інтерактивного телебачення;бази даних, хмарні технології і їх використання при пошуку і формуванні мультимедійного контенту;методи і технології медіакомунікаційних трансляцій, передачі аудіо-, телевізійного, мультимедійного контенту з використанням мобільних Інтернет-каналів, технологій 4G і 5G при виконанні онлайн трансляцій;програмування мобільних додатків, веб-сервісів, мікроконтролерів для вирішення задач медіаінженерії;розробка технічних засобів і програмного забезпечення з метою отримання та цифрової обробки зображень, систем комп’ютерного зору для задач керування та навігації мобільними роботами, для створення медіароботів;менеджмент, управління проектами та бізнес-процесами в галузі мультимедіа та медіаінженерії.В процесі навчання набувають знання і компетенції зі створення сучасних медіа, з рішень технічних і творчих завдань, пов’язаних зі звукозаписом, відеозйомкою, відеомонтажем, створенням і візуалізацією мультимедійних об’єктів, відео- і кінопоказом, технічною організацією і підтримкою світлових і музичних шоу, концертів і масових заходів, технічною організацією аудіо- і телевізійного Інтернет-мовлення і онлайн трансляцій.Навчання в спеціалізованих акустичних, відео-, телевізійних лабораторіях, на телевізійному центрі університету. В процесі навчання студенти займаються створенням відеофільмів, аудіо- та відеоефектів, моделюванням 3D об’єктів і створенням ігрових персонажів, розробкою мультимедійних комп’ютерних тренажерів для вирішення широкого кола задач. Творчі аудіо-, відео-, 3D роботи наших студентів є переможцями багатьох всеукраїнських та міжнародних конкурсів.


Медіаінженерія представлена в різних університетах Європи і світу, провідною кафедрою МІРЕС налагоджені тісні зв’язки з багатьма з них. Студенти спеціальності мають можливість навчатися за програмою подвійних дипломів та інтернаціональних семестрів (університет м. Лімож, Франція та ін.). Випускники здатні до вирішення завдань в сфері медіаіндустрії в міждисциплінарних і багатомовних командах.Професійні навички та компетенції, сформовані під час навчання за освітньою програмою Медіаінженерія, відповідають вимогам не тільки сьогодення, а й майбутнього і дозволяють випускникам бути затребуваними на ринку праці в Україні та в усьому глобалізованому світі. Вакансії в зарубіжних і вітчизняних компаніях найчастіше вказуються англійською мовою і виглядають так: Media Engineer, Sound Engineer/Sound FX Engineer, Video Engineer, 3D Technical artist, Technical Animator, VFX Engineer, Cinematic Engineer, Technical artist, Lightning Engineer, Lightning Technical artist, Motion Capture Developer.

Розглядаються теоретичні основи комп’ютерної графіки, основні принципи скульптурного моделювання, правила тривимірного сканування об'єктів, ретопологія, розгортка, текстурування та рендеринг.Мета опанування дисципліни: набуття уявлення про внутрішню структуру та принцип дії пакетів комп’ютерної графіки, особливостей її обробки на відеокарті, формування навичок та опанування прийомів створення тривимірної графіки для потреб телебачення, кіно, розважальної та ігрової індустрії.Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування даної дисципліни: студент навчиться використовувати програмні пакети для скульптурного моделювання та тривимірного сканування, оволодіє навичками ретопології, розгортки тривимірних моделей, текстурування та рендерингу.Сфера реалізації набутих компетенцій в майбутній професії: спеціаліст зі створення тривимірної графіки, 3D Modeller, 3D Artist, 3D Animator.Взаємозвۥязок дисципліни з іншими дисциплінами навчального плану: Базові технології мультимедіа, Засоби та технологіі 3-D графіки, Комп’ютерна обробка звуку та зображень, Пост обробка відео та анімації.

Опис дисципліни: розглядаються властивості та види сприйняття, інформаційні технології мультимедіа в сучасному суспільстві, основи ергономіки. Значна увага приділяється використанню нових сучасних технологій розвитку, використанню цих систем. У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти вивчають основні принципи Застосування інформаційних технологій мультимедіа в сучасному суспільстві, використання сучасних візуальних технічних засобів відображення інформації, ергодизайну в проектній культурі.Мета дисципліни: “Соціальні аспекти мультимедіа” - вивчення основних принципів створення мультимедійної продукції з урахуванням соціальних та естетичного аспектів суспільства.Перелік компетенцій, яких набуває студент після опанування цієї дисципліни: властивості та види сприйняття, основні поняття сприйняття, емоційний вплив кольорів, огляд основних етапів еволюції мультимедіа, інформаційні технології мультимедіа в сучасному суспільстві, класифікація мультимедіа, інструменти мультимедіа, ізуальні (зорові) технічні засоби відображення інформації.Сфера реалізації набутих компетенцій в майбутній професії: 3D Modeller, 3D Artist, 3D Animator.Взаємозв’язок дисципліни з іншими дисциплінами навчального плану: апаратні та програмні засоби створення мультимедіа, комп’ютерна обробка звуку та зображень, цифрові технології мультимедіа. Медіаінженерія, відповідають вимогам не тільки сьогодення, а й майбутнього і дозволяють бути затребуваними на ринку праці в Україні і в глобалізованому світі.

1. https://uk.wikipedia.org/wiki/Огірко_Ігор_Васильович

2. https://artificial-intelligence-blog.web.app

Для студентів старших років навчання. Основною метою є ознайомлення студентів з основами проведення наукових досліджень. Огірко І.В.