Моделювання та технології

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Колективна монографія “ Моделювання та технології ”

ББК 82.3 (4 Укр) – 7 С 75 Інститут Східної Європи

Видавництво "Ліга-Прес"

У монографії є наступні напрямки:

Ігор Огірко, Олександра Романюк,Ольга Огірко ТЕРМОДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ ВОЛОДИМИРА ЮЗЕВИЧА ОПИСУ ФІЗИКО - МЕХАНІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ПОВЕРХНЕВИХ ШАРАХ ТВЕРДИХ ТІЛ

Огірко О. І.,Пілат О. Ю.,Романюк О. П. МОДЕЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДІАГРАМАМИ КАОРУ ІСІКАВИ

Огірко О. І., Пілат О. Ю., Романюк О. П. ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ОБРОБКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА ОСНОВІ КОРЕЛЯЦІЙНОГО АНАЛІЗУ

Огірко О. І.,Пілат О. Ю.,Романюк О. П. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ РЕРАЙТИНГА У ВЕБ – ПОЛІГРАФІЇ

Огірко І. В,Романюк О.П. AЛГЕБРАЇЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ДВОВИМІРНОГО ЯДЕРНОГО ПРОСТОРУ. АЛГЕБРА МЕНДЕЛЄЄВА – МАНІКІВСЬКОГО І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА АТОМНИХ ЯДЕР

Львів 2017 THE EASTERN-EUROPEAN INSTITUTE - OF UNIVERSITY «L’VIV STAVROPIGION»

Бібліографія[edit]

  • Огірко І. В., Паславська І. М. Методи інвестометрії у прийнятті ефективних інвестиційних рішень. В зб.: формування ринкової економіки. Проблеми економічної кібернетики. Львів. ЛНУ ім. Ів. Франка. № 22, 2011. с.232-236.
  • Огірко І. В. , Синицький О. С. Математичне моделювання прийняття управлінських рішень в зб.: Реформування системи держвного управління. ЛР і ДУ НАДУ при Президентові України. Львів. 2011.ч.2 с. 398–400.
  • І.Огірко, Ю.Шульжик, О. Огірко Інформаційна економіка як напрям дослідження економіки та інформаційних технологій //Формування ринкової економіки в Україні. Львів ЛНУ ім.І.Франка 2001.
  • Огірко І.В., Глущак Ю.І., Огірко О.І. Інформаційні технології управління // Актуальні проблеми державного управління. Львів УАДУ при Президенті України Львівська філія 2002
  • Глущак Ю.І., Огірко О.І. Використання прогресивних інформаційних технологій в державному управлінні // Ефективність державного управління в контексті становлення громадянського суспільства. Львів УАДУ при Президенті України Львів 2002
  • Серант А. Й., Огірко І. В. Соціальні комунікації і соціальні мережі як моделі розгалуженого розвитку зв'язків з громадськістю // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. — Вип. 31 — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2012. — 50-56 с.

Джерела[edit]

Політикометрія

Огірко І.В.