Об’єднання «Громадянська європейська співпраця»

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Об’єднання «Громадянська європейська співпраця»

 • Дата реєстрації- 2007-08-20 Регістратор- ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ,

Адрес М.ЛЬВІВ, ЛИЧАКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ОЛЕНИ ТЕЛІГИ БУД. 6. Голова—ФЕЦЯК ОЛЕГ БОГДАНОВИЧ.Телефон 2975762

Сучасні стосунки України з Європейським Союзом спричинені рівнем громадської активності в Україні. Для досягнення Україною стандартів ЄС бракує волі на рівні прийняття рішень у нашій державі. Україні потрібне розвинуте громадянське суспільство для здійснення процесу суспільних трансформацій на шляху до євроінтеграції. Але неможливо також досягнути прогресу без політичних рішень з боку владних інституцій.

Громадська інституція[edit]

Громадська інституція повинна бути проповідником європейської доктрини цивілізаційних цінностей. Необхідно формувати сприятливі середовища, громадські організації, а особливо центри європейської інформації, які і є трансформуючими середовищами. Молоде покоління, яке народилось і виросло вже у незалежній Україні, має дещо інші погляди на проблематику. Проблема цивілізаційного вибору країни перед молоддю не стоїть зовсім. Це однозначно європейський вектор розвитку. Молодь не обтяжена історичною спадщиною конфліктів з сусідніми країнами, на неї не тисне радянське минуле. Молоді люди зараз конкретні і прагматичні, вони легко знаходять спільну мову як з ровесниками з-за кордону, так і з інших регіонів України.41,6% українців вважає, що Україна має інтегруватися до Європейського Союзу, водночас третина (33,2%) виступає за вступ до Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану. Про це свідчать результати всеукраїнського опитування, проведеного «Українським демократичним колом», пише УКРІНФОРМ.Не змогли визначитись 14,4% опитаних, а 10,8% висловились проти вступу до обох об’єднань.У розрізі регіонів євроінтеграцію найбільше підтримують жителі Західного та Центрального регіонів – 76% і 49,9% відповідно, а вступ до МС – респонденти зі Східного (57,1%) та Південного регіонів (41,3%).Водночас тих, хто не визначився з цього питання або проти будь-якої інтеграції, найбільше серед представників Південного регіону.Опитування було проведено 8–14 лютого 2013 року в усіх регіонах країни. Методом стандартизованого інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання опитано 1200 респондентів віком від 18 років. Статистична похибка вибірки без урахування дизайн-ефекту з імовірністю 0,95 не перевищує 2,9%.

Проект[edit]

Потрібно запропоновати проектні ініціативи з впровадження європейських цінностей та розуміння європейського громадянства для різних вікових категорій: учнівська, студентська молодь, люди зрілого віку, пенсіонери. Не залишаться поза увагою й інтерактивні розважально-просвітницькі заходи, які традиційно проводить до Дня Європи.

Представники є[edit]

 • Голова—ФЕЦЯК ОЛЕГ БОГДАНОВИЧ
 • Огірко І.В.- доктор наук, професор
 • Красівський Орест Якубович- доктор історичних наук, професор
 • Шульжик Ю.

Посилання[edit]

Наукова діяльність[edit]

 • Лесечко М.Д. Моделі ефективності державного управління// ЛРІДУ НАДУ, 2010
 • Лесечко М.Д. Вдосконалення використання земель населених пунктів в умовах ринку. Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2004.
 • Лесечко М.Д. Використання земельних ресурсів міста. / За заг. ред. А.О. Чемериса. Місцеве самоврядування. – Кн.2: Організація роботи міського голови Львів: Ліга-Прес, 2004.
 • Лесечко М.Д. Поняття системи. / За заг. ред. А.О. Чемериса. Місцеве самоврядування. – Кн.2: Організація роботи міського голови Львів: Ліга-Прес, 2004
 • Лесечко М.Д. Прийняття управлінських рішень в органах місцевої влади / За заг. ред. А.О. Чемериса. Місцеве самоврядування. – Кн.2: Організація роботи міського голови . Львів: Ліга-Прес, 2004.
 • Лесечко М.Д. Державне управління у сфері реалізації екологічної полики. Львів: Ліга –Прес, 2003.520с.
 • Лесечко М.Д. Екологічна експертиза: теорія, методологія, практика. Львів: Ліга-прес, 2002 р
 • Лесечко М.Д., Чемерис А.О., Чемерис О.М. Інвестиційний клімат: теорія,методологія,практика Львів: ЛФ УАДУ, 2001. – 135 с.
 • Лесечко М.Д. Шляхи раціонального використання територіальних ресурсів. Львів, с.-г.ін-т, 1994
 • Лесечко М.Д. Шляхи вдосконалення сільського розселення. К.: Українська енциклопедія, 1993
 • Красівський О. (у співавторстві). Політологія. Історія і теорія політичної науки. Курс лекцій.— Львів : Кальварія. 2004.— 272 с.
 • Красівський О. (у співавторстві). Політична наука. Словник: Категорії поняття і терміни.— Львів : Кальварія, 2003.— 500 с.
 • Красівський О. Я. (у співавторстві). Основи політичної науки. Курс лекцій за ред. Б. Кухти. 4.4. Міжнародна політика / Б. Кухта та ін.— Львів : Кальварія.— 1999.— 436 с.
 • Красівський О. Теорія влади і владні відносини. Навч.-методич. Посібник. -Львів, 2003.— 25 с.
 • Красівський О. Групи інтересів. Навч.-методич. посібник.— Львів, 2003.— 23 с.
 • Красівський О. Народи, держави і уряди. Навч. посібник.— Львів, 2003.— 24с.
 • Красівський О. Політичні ідеології. Навч. посібник.— Львів, 2003.— 40 с.
 • Красівський О. Політичні доктрини лібералізму. Навч. посібник.— Львів, 2004.— 20 с.
 • Красівський О. Плюралізм політичних концепцій. Навч. посібник.— Львів, 2004.— 25 с.
 • Красівський О.;Політичні процеси і системи. Навч. посібник.— Львів, 2005.
 • Красівський О. Я. Держава та її інститути. Навч. посібник. Львів, 2005.;— 26 с.
 • Красівський О. Громадянське суспільство. Навч. посібник.— Львів, 2006.— 32 с.
 • Красівський О. Політичні партії, суспільно-політичні об'єднання.— Львів, 2006.— 28 с.
 • Красівський О. (у співавторстві). Політичні еліти і лідери.— Львів, 2007.— 30 с.

Бібліографія[edit]

 • Огірко І. В., Паславська І. М. Методи інвестометрії у прийнятті ефективних інвестиційних рішень. В зб.: формування ринкової економіки. Проблеми економічної кібернетики. Львів. ЛНУ ім. Ів. Франка. № 22, 2011. с.232-236.
 • Огірко І. В. , Синицький О. С. Математичне моделювання прийняття управлінських рішень в зб.: Реформування системи держвного управління. ЛР і ДУ НАДУ при Президентові України. Львів. 2011.ч.2 с. 398–400.
 • І.Огірко, Ю.Шульжик, О. Огірко Інформаційна економіка як напрям дослідження економіки та інформаційних технологій //Формування ринкової економіки в Україні. Львів ЛНУ ім.І.Франка 2001.
 • Огірко І.В., Глущак Ю.І., Огірко О.І. Інформаційні технології управління // Актуальні проблеми державного управління. Львів УАДУ при Президенті України Львівська філія 2002
 • Глущак Ю.І., Огірко О.І. Використання прогресивних інформаційних технологій в державному управлінні // Ефективність державного управління в контексті становлення громадянського суспільства. Львів УАДУ при Президенті України Львів 2002
 • Огірко І.В. Математичне моделювання і прогнозування підготовки спортсменів. Збірник наукових праць ДУ „Львівська політехніка”. Актуальні проблеми розвитку фізичної культури і спорту. ДУ „ЛП”. Львів, 1998, с. 95-96.