Огірко Ігор Васильович

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Огірко Ігор Васильович — науковець, педагог. Доктор фізико-математичних наук (1990).

Бібліографія[edit]

http://ogirko.simplesite.com

патенти на винахід

https://findpatent.ru/byauthors/1437733/

Посилання в інших мовних розділах[edit]


 • Огірко І. В., Гладун Д. В.ПРОЕКТУВАННЯ, МАКЕТУВАННЯ ТА РОЗРОБКА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ВЕБ САЙТУ НА БАЗІ ТЕХНОЛОГІЇ MVC .НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ,НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ І АСПІРАНТІВ (27 лютого – 2 березня 2018 р.) ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ. С.140- 141.
 • Огірко І. В., Жмихов Я. Ю.РОЗРОБКА ДИЗАЙН-МАКЕТІВ МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ ДЛЯ ПЛАТФОРМИ ANDROID .НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ,НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ І АСПІРАНТІВ (27 лютого – 2 березня 2018 р.) ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ. С. 141- 142.
 • Коробчинський М.В., Огірко І.В., Огірко О.І., Руденко М.М.ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ НА ОСНОВІ НЕЧІТКИХ МОДЕЛЕЙ .INTELLECTUAL SYSTEMS FOR DECISION MAKING AND PROBLEMS OF COMPUTATIONAL INTELLIGENCE. Наукове видання ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ І ПРОБЛЕМИ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ.ISDMCI’2018. Матеріали міжнародної наукової конференції. С.169- 171.ISBN 978-617-7573-17-2.Intellectual Systems for Decision Making and Problems of Computational Intelligence: Conference Proceedings.– Kherson: PP Vyshemirsky V. S., 2018. –322 pp.ISBN 978-617-7573-17-2
 • Грик Ю.В., Сельменська З.М., Огірко І.В. АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ ЗАХИСТУ ПОЛІГРАФІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ .INTELLECTUAL SYSTEMS FOR DECISION MAKING AND PROBLEMS OF COMPUTATIONAL INTELLIGENCE. Наукове видання ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ І ПРОБЛЕМИ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ.ISDMCI’2018. Матеріали міжнародної наукової конференції. С.51- 52.Intellectual Systems for Decision Making and Problems of Computational Intelligence: Conference Proceedings.– Kherson: PP Vyshemirsky V. S., 2018. –322 pp.ISBN 978-617-7573-17-2
 • Yakubovska Mary S., Igor Ogirko. Archetype of the philosophy of modern education yak paradigm of the form of the professional competence of the daily student of the VNS: from the pedagogical dossier of the rector of the UAD prof. Durnyak B. V. // Scitechnology.– 2018.– № 9.– с. 50 – 52.http://scitechnology.ru/wp-content/uploads/2018/05/Sci__-%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB-16.pdf
 • Огірко Ігор. Професор Інституту Східної Європи ,Університету “Львівський Ставропігіон”. В книзі Енциклопедія Львівської Ставропігії члена Національної спілки письменників України, історика Богдана Івановича Сушинського. Університет “Львівський Ставропігіон”.2018. С.239. http://lpba.org.ua/u-lpba-vidbulas-prezentatsiya-knyhy-akademika-bohdana-sushynskoho/
 • Огірко І.В.,Кащевська С.І., Огірко О.І. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У МЕДИЦИНІ Інститут Міжнародної Академічної і Наукової Співпраці,POLISH-UKRAINIAN FOUNDATION «THE INSTITUTE OF INTERNATIONAL ACADEMIC AND SCIENTIFIC COOPERATION» Materials of the international scientific and practical medical conference Rzeszow, Poland. 2018. C.137-143.
 • Огірко І. В.,Панишко Ю.М. Віктор Франц Гесс видатний фізик. До 135-річчя від дня народження. Західний центр енергоінформаційних наук, Українська Міжнародна академія ПМ НТШ. Зб.наук.праць. - вип.76(142) - с.61-63.- Львів , 2018. ISBN 2307-0722
 • Огірко І. В.Кардинал Йосип Сліпий- видатний український вчений, почесний член Наукового товариства ім. Т.Шевченка. Українська академія друкарства. 5-а науково-технічна конференція. Матеріали конференції.ЛЬВІВ. 2018. с.71-76.
 • Ігор Огірко,Ольга Огірко. Інформаційні технології цифрової економіки. Information technology of digital economy, VIII International Scientific Conference «INFORMATION SOCIETY: THE STATE AND DEVELOPMENT DIRECTIONS, INCLUDING REGIONAL CONDITIONS». September, 26-28, 2018. Rzeszow, PolandLviv, Ukraine c.165-169.
 • ЯКУБОВСЬКА М.С. ОГІРКО І.В. ДАНЬШОВА В.А. ПЕДАГОГІЧНІ МЕТОДИ –МИСТЕЦТВО ВЗАЄМОДІЇ .ADVANCES OF SCIENCE Proceedings of articles the international scientific conference Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 28 September 2018 ADVANCES OF SCIENCE: Proceedings of articles the international scientific conference.Czech Republic,– Czech Republic: MCNIP, 2018. С.1869—1879.– ISBN 978-80-7534-078-8.
 • Климентий Ю. М., Огірко І. В.ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ОПРАЦЮВАННЯ ДАНИХ У СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ. Матеріяли ІІІ Міжнародної науково-технічної конференції«Поліграфічні, мультимедійні та Web-технології» (PMW–2018). Українська академія друкарства.17–19 жовтня 2018 р. м.Львів, Україна.c.128-130.
 • Огірко І. В., Ясінський М. Ф., Ясінська Дамрі Л. М., Огірко О. І. ІНФОРМАЦІЙНІ, МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТА WEB ТЕХНОЛОГІЇ В ПОЛІГРАФІЇ Матеріяли ІІІ Міжнародної науково-технічної конференції«Поліграфічні, мультимедійні та Web-технології» (PMW–2018). Українська академія друкарства.17–19 жовтня 2018 р. м.Львів, Україна.c.211-216.
 • I.V. Ogirko, T.S. Holubnyk, O.I. Ogirko, M.M. Dubnevych and N.S. Pysanchyn. Information Technology to Determine the Effectiveness of Advertising Communication.2018,International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications Science and Technology Kharkiv National University of Radio ElectronicsPIC S&T`2018~ 2~October 9-12, 2018Kharkiv, Ukraine.Page 1. 2018 International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications Science and Technology PIC S&T`2018 ~ 2 ~ October 9-12,2018 Kharkiv, Ukraine. ORGANIZED BY Ministry of Education and Science .
 • І. В. Огірко, М. Ф. Ясінський, Л. М. Ясінська-Дамрі, О. І. Огірко Інформаційні технології, моделювання та алгоритмізації . УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА VII міжнародна науково-технічна конференція ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДРУКАРСТВА АЛГОРИТМИ, СИГНАЛИ, СИСТЕМИ ДРУКОТЕХН-2018. Львів .15-16 листопада 2018 р.С.64- 70.
 • С. М. Комар, З. М. Сельменська, І. В. Огірко Алгоритм оптимізації проектування друкованих видань . УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА VII міжнародна науково-технічна конференція ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДРУКАРСТВА АЛГОРИТМИ, СИГНАЛИ, СИСТЕМИ ДРУКОТЕХН-2018. Львів .15-16 листопада 2018 р. С. 84-89.
 • Цуца Н. М., Огірко І. В. КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ КОНСЕРВАЦІЇ ТА РЕСТАВРАЦІЇ КНИГ, ДОКУМЕНТІВ, ТВОРІВ МИСТЕЦТВА НА ПЕРГАМЕНТНІЙ ОСНОВІ. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ КОНСЕРВАЦІЇ І РЕСТАВРАЦІЇ ПАМ’ЯТОК МИСТЕЦТВА ТА ПИСЕМНОЇ КУЛЬТУРИ НА ПЕРГАМЕНТНІЙ І ПАПЕРОВІЙ ОСНОВАХ. ПЕРША МІЖНАРОДНА НАУКОВО- ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ. Львів, 23 листопада 2018 р. Українська академія друкарства (Львів, Україна)с.13-22.
 • ОгіркоІ. В. Інформаційні технології та моделі фінансометрії. МАТЕРІАЛИ І Міжнародної науково-практичної конференції "Фінансовий бізнес в Україні та світі: стан, проблеми і перспективи розвитку". FINANCIAL BUSINESS IN UKRAINE AND THE WORLD: CONDITION, PROBLEMS AND DEVELOPMENT MATERIALS of the 1st International Scientific and Practical Conference.October, 26, 2018, Ivan Franko Lviv National University.Lviv, Ukraine.с.193-196.
 • Огірко І.В., Ясінська-Дамрі Л.М. , Ясінський М.Ф.БІОМЕХАНІКА ФІЗИЧНИХ ВПРАВ АЕРОБІКИ«ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ» Матеріали четвертого регіонального науково-методичного семінару 21-22 грудня 2018 р.Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. С.92-98.https://www.academia.edu/38009548/%D0%86%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%D0%B4%D0%BE_%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96_21-22_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F_2018-12-19_%D1%80..pdf
 • Zanevskyy I. , Ogirko O. , Ohirko I. Modelowanie i metody rozwiązywania zagadnień transportowych 100 TTS Technika Transportu Szynowego |2018 |tom R. 25, nr 7-8 64--67.http://yadda.icm.edu.pl/yadda/search/page.action?qt=SEARCH&q=sc.general*l_0*c_0contributorId_0_0author_0eq.80fec22de3fbabfe8319dd3aac27dd35
 • Ihor Zanevsky, Igor Ohirko, Olga Ogirko. Metody modelowania w logistyce transportu.TTS Technika Transportu Szynowego.2018 . R. 25, nr 5 .s. 42-47.
 • Dmytro Kucherov, Igor Ogirko, Olga Ogirko. Control of Information Stream for Group of UAVs in Conditions Lost Packages or Overloading. IGI Global Journals .Pages: 146.EISBN13: 9781522595854 https://www.igi-global.com/book/cases-modern-computer-systems-aviation/208189
 • Огірко І. В., Партико З. В.ЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ КАМПАНІЙ В ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІЙНАХ. "Вісника Львівського університету. Серія журналістика" Вісник ЛНУ. Випуск 45 / 2019.
 • Огірко І.В., Ясінський М.Ф., Огірко О.І., Ясінська-Дамрі Л.М. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ВІД ПІДРОБКИ. XХVІІ Міжнародна науково-практичної конференції з проблем видавничо-поліграфічної галузі. Київ.„Укрвидавполіграфія”. („УкрНДІСВД”) c.64-65.
 • Огірко І.В.,Панишко Ю.М. Чарльз Томсон Різ Вільсон шотландський фізик, лауреат Нобелівської премії з фізики-до 150-річчя від дня народження. Західний центр енергоінформаційних наук, Українська Міжнародна академія ПМ НТШ. Зб.наук.праць. - вип.150 - с.76-79 - Львів , 2019. http://soroka.lviv.ua/ ISBN 2397-0722
 • Огірко І. В.,Панишко Ю.М. Аллан Маклеод Кормак-видатний фізик, лауреат Нобелівської премії . -до 70-річчя від дня народження. Західний центр енергоінформаційних наук, Українська Міжнародна академія ПМ НТШ. Зб.наук.праць. http://soroka.lviv.ua/ - вип.150 - с.84-87.- Львів , 2019. ISBN 2397-0722 .
 • І. В. Огірко, М. Ф. Ясінський, Л. М. Ясінська-Дамрі, О. І. Огірко Нанотехнології у поліграфії . ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ,НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ (26 лютого – 1 березня 2019 р.) ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ. м. Львів):Укр. акад. друкарства, С. 132- 133.
 • Огірко І. В.,Панишко Ю.М. Альберт Ейнштейн-видатний фізик, лауреат Нобелівської премії . -до 150-річчя від дня народження. Західний центр енергоінформаційних наук, Українська Міжнародна академія ПМ НТШ. Зб.наук.праць. http://soroka.lviv.ua/ - вип.151 - с.65-68.- Львів , 2019. ISBN 2397-0722 .
 • Огірко І. В.,Панишко Ю.М. Петер Джозеф Вільям Дебай-видатний фізик, лауреат Нобелівської премії . -до 135-річчя від дня народження. Західний центр енергоінформаційних наук, Українська Міжнародна академія ПМ НТШ. Зб.наук.праць. http://soroka.lviv.ua/ - вип.151 - с.78-80.- Львів , 2019. ISBN 2397-0722 .
 • Control of Information Stream for Group of UAVs in Conditions Lost Packages or Overloading.Dmytro Kucherov (National Aviation University, Ukraine), Igor Ogirko (Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom, Poland) and Olga Ogirko (State University of Internal Affairs, Ukraine).Source Title: Cases on Modern Computer Systems in Aviation.Copyright: © 2019 |Pages: 19.DOI: 10.4018/978-1-5225-7588-7.ch004
 • YAKUBOVSKA M. S., I. V. OGIRKO, SAVCHUK G. N. TRAINING OF SPECIALISTS OF DOCUMENTOLOGISTS: CULTURAL ASPECTS (FROM THE EXPERIENCE OF THE HEAD OF THE DEPARTMENT OF THE IBKS OF THE DOCTOR OF HISTORICAL SCIENCES, PROFESSOR PASICHNYK MS). Humanitarian approaches to the Periodic Law // Science and society. Proceedings of the 11th International conference. Accent Graphics Communications & Publishing. Hamilton, Canada. 2019. 11th International conference Science and society .26th April 2019. Accent Graphics Communications & Publishing, Hamilton, Canada Р.21- 31.file:///D:/%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F/CANADA_HAMILTON_26042019.pdf
 • Kunchenko-Kharchenko Valentina, Ogirko Igor, Ohirko Olha, Mayba Taras, Chorniy Andriy. Information technology for analysis and processing of large risk data and security of cibernetic systems. Матаріали VII Міжнародної науково-практичної конференції "ОБРОБКА СИГНАЛІВ І НЕГАУСІВСЬКИХ ПРОЦЕСІВ".Наукове електронне видання.Міжнародна науково-практична конференція ОСНП-2019. 23 – 24 травня 2019 р., ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОШИЦЕ. ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ. м. Черкаси, Україна.C.83-91. https://chdtu.edu.ua/osnp/photos .
 • І.В.Огірко, В.О.Багрійчук . МЕТОДОЛОГІЧНІ СКЛАДОВІ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ЖИТЛОВИХ УТВОРЕНЬ. "ОБРОБКА СИГНАЛІВ

І НЕГАУСІВСЬКИХ ПРОЦЕСІВ". Наукове видання .Ефективні технології і конструкції . Розробка інноваційних моделей екопоселень Прикарпаття та Карпат. Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції .ЛЬВІВСЬКИЙ національний АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ .«СПОЛОМ». Дубляни, 15–17 травня 2019 року. C.46- 51.

 • Ігор Огірко, Орест Муха. Інформаційні технології інтеграції досліджень природних вод // Ресурси природних вод Карпатського регіону. Проблеми охорони та раціонального використання / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції : Зб. наук. статей. – Львів, Національний університет «Львівська політехніка», 2019 . – С. 101 – 104.

Журнальні публікації 2019[edit]

 • Жмихов Я. Ю., Шаблій І. В., Огірко І. В. Формати даних автоматизованої системи керування друкарнею. КВАЛІЛОГІЯ КНИГИ. ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА. Випуск № 2 (34) / 2018.C. 51-56.
 • Жмихов Я. Ю., Шаблій І. В., Огірко І. В. Формати графічних файлів смартфонів, цифрових фотокамер, відео реєстраторів . КВАЛІЛОГІЯ КНИГИ. ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА. Випуск.. № 1 (33) / 2018.C.74-81.
 • Огірко І. В. Технології мереж для Інтернету речей. Матеріали науково-практичної конференції «Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження», Україна, Київ, 24 жовтня 2017 року, Київ : Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 2017. С. 44–52.
 • Sylkin O., Shtangret A., Ogirko I.,A. Melnikov O. Assessing the financial security of the engineering enterprises as preconditions of application of anti-crisis management: Practical aspect .Business and Economic Horizons. 2018.vol. 14, issue 4.http://ageconsearch.umn.edu/record/287238/files/Sylkin.pdf
 • Ігор Огірко, Василь Бритковський, Ольга Огірко. Моделювання явищ деформації в етикетці під час її експлуатації // 14-й Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові : матеріали симпозіуму, Львів, 23–24 травня 2019 р - Львів : Кінпатрі ЛТД. – C. 37 – 38.
 • Yuzevych, L., Skrynkovskyy, R., Yuzevych, V., Lozovan, V., Pawlowski, G., Yasinskyi, M., & Ogirko, I. (2019). Improving the diagnostics of underground pipelines at oilandgas enterprises based on determining hydrogen exponent (PH) of the soil media applying neural networks. Удосконалення діагностики підземних трубопроводів на підприємствах ойландгазу на основі визначення водню (PH) ґрунтових середовищ із застосуванням нейронних мереж. Eastern-European Journal Of Enterprise Technologies, 4(5 (100)), 56-64. doi:http://dx.doi.org/10.15587/1729-4061.2019.174488. Available at: <http://journals.uran.ua/eejet/article/view/174488>. Date accessed: 30 Aug. 2019.
 • Ihor Ohirko, Zinovii Partyko. LOGIC BASIS OF INFORMATION CAMPAIGNS IN INFORMATION WAR.Journalism Series. Issue 45. Scientific journal. Ігор Огірко, Зіновій Партико. ЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ КАМПАНІЙ В ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІЙНАХ. Збірник наукових праць. Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. Львівський національний університет імені Івана Франка. 2019. Випуск 45. Visnyk of the Lviv University. Series Journalism. 2019. Issue 45. P. 67-74. ISSN 2078-7324.
 • N. F. Khalimon, D. P. Kucherov, I. V. Ogirko:Estimation of the Characteristics of the Stochastic Interconnection of Meteorological Elements of an Aerodrome for Solving Problems of Forecasting Flight Conditions. ISAT (2) 2019: 89-100.
 • Огірко І. В.,Панишко Ю.М. Гульєльмо Марконі — італійський вчений і винахідник ; Нобелівський лауреат у галузі фізики за роботи з бездротової телеграфії.-до 110-річчя від дня народження. Західний центр енергоінформаційних наук, Українська Міжнародна академія ПМ НТШ. Зб.наук.праць. http://soroka.lviv.ua/ - вип.152 - с.75-77.- Львів , 2019. ISBN 2397-0722 .
 • Пилат Володимир Степанович,Фенікс Дмитро Соломонович,Стасюк Костянтин Васильович.Огірко Ігор Васильович; Проць Дмитро Іванович. Технологія подолання сили тяжіння. Народна Правда НОВА СІЧ.Міжнародний козацький журнал.Київ-Нью-Йорк-Мюнхен– Торонто.http://narodna.pravda.com.ua/sport/5cea49800a841/ http://www.ungazeta.info/?p=10411
 • Стасюк Костянтин, Володимир Пилат, Ігор Огірко. Еволюція рухів людини. НОВА СІЧ.Міжнародний козацький журнал.Київ-Нью-Йорк-Мюнхен– Торонто.http://www.novasich.top/?p=7397
 • Володимир Пилат, ,Ігор Огірко. Еволюція рухів людини. МІЖНАРОДНИЙ КОЗАЦЬКИЙ ЖУРНАЛ. НОВА СІЧ. Київ-Нью-Йорк-Мюнхен– Торонто. http://www.novasich.top/?p=7397 – C. 17
 • Огірко І. В., Макар О. С. Логіка християнської етики. ВСЕУКРАЇНСЬКА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «НА УРОК» НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ. Львівське "Видавництво "Ставропігіон". Інститут Східної Європи. 104 С.
 • Огірко І. В.,Панишко Ю.М. П'єр Кюрі фізик дослідник радіоактивності, член Французької академії наук, лауреат Нобелівської премії з фізики.До 160-річчя від дня народження. Західний центр енергоінформаційних наук, Українська Міжнародна академія ПМ НТШ. Зб.наук.праць. http://soroka.lviv.ua/ - вип.153 - с.69-71.- Львів , 2019. ISBN 2397-0722 .
 • Огірко І. В.,Панишко Ю.М. Вивчення змішаного впливу магнетизму і теплоти на електричний струм. Вальтер Фрідріх Герман Нернст лауреат Нобелівської премії. До 155-річчя від дня народження. Західний центр енергоінформаційних наук, Українська Міжнародна академія ПМ НТШ. Зб.наук.праць. http://soroka.lviv.ua/ - вип.154 - с.99-101.- Львів , 2019. ISBN 2397-0722 .
 • Огірко І.В.Фактологічний аналіз засобами історичної науки джерел з Угорщини та України. Електронна публикація. Наукове видання. Науково-освітня співпраця вчених Інституту Східної Європи з вченими Будапешту. Наукове видання. - Львів, «Видавництво Інституту Східної Європи», 2019р. https://s.siteapi.org/2761d2619889a45.ua/docs/q5p5nw3t7m8cc04sgcswo4sowsk0ss
 • Огірко І.В.Фактологічний аналіз засобами сучасної історичної науки. Електронна публикація. Наукове видання. «Науково-освітня співпраця вчених Інституту Східної Європи з вченими Словаччини та Чехії». - Львів, «Видавництво Інституту Східної Європи», 2019р. https://s.siteapi.org/2761d2619889a45.ua/docs/hu9ysywrxjk8swsg84swcowg84804o
 • Огірко І.В. Фактологічний аналіз становлення і розвиток Європейської Цивілізації та релігійної культури в басейні Чорного моря. Електронна публикація. Наукове видання «Зародження, становлення і розвиток Європейської Цивілізації та релігійної культури в басейні Чорного моря та на територіях прилягаючого Дністро-Дунайського міжріччя території України». Львів, «Видавництво Інституту Східної Європи», 2019- 218с.» https://s.siteapi.org/2761d2619889a45.ua/docs/ceu0ouyebi80g4ocw4ockwgowsg4c0
 • Огірко І.В. Рецензія на наукову працю Геннадія Гриценко «Числа Біблії». Електронна публикація. На сайті https://easterneurope.nethouse.ua . Наукове видання. Львів, «Видавництво Інституту Східної Європи», 2019» https://s.siteapi.org/2761d2619889a45.ua/docs/86b81olk7c4kksc4oo0ksco80ss04w
 • Shuvar R., Yuzevych V., Kovtko R., Ogirko O., Ogirko I. INFORMATION TECHNOLOGY FOR ANALYSIS AND PROCESSING OF LARGE RISK DATA AND SECURITY OF CYBERNETIC SYSTEMS. КОНФЕРЕНЦІЯ МЕТРОЛОГІВ МКМ’2019. (XХІІІ Міжнародний семінар метрологів МСМ’2019).10-12 вересня, 2019. Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна. C.45-49.http://science.lpnu.ua/uk/mkm-2019
 • N. F. Khalimon, D. P. Kucherov,I. V. Ogirko.Estimation of the Characteristics of the Stochastic Interconnection of Meteorological Elements of an Aerodrome for Solving Problems of Forecasting Flight Conditions.Information Systems Architecture and Technology: Advances in Intelligent Systems and Computing. ISAT 2019: Information Systems Architecture and Technology: Proceedings of 40th Anniversary International Conference on Information Systems Architecture and Technology – ISAT 2019.Lviv. P. 66-67.
 • Information technology for analysis and processing of large risk data and security of cybernetic systems / R. Shuvar, V. Yuzevych, R. Kovtko, O. Ogirko, I. Ogirko // INTERNATIONAL CONFERENCE OF METROLOGISTS МCМ’2019. Proceedings. 10-12.09.2019. Lviv. P. 66-67.
 • Yuzevych, L., Skrynkovskyy, R., Yuzevych, V., Lozovan, V., Pawlowski, G., Yasinskyi, M., & Ogirko, I. (2019). Improving the diagnostics of underground pipelines at oil-and-gas enterprises based on determining hydrogen exponent (PH) of the soil media applying neural networks. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4(5 (100)), 56-64. doi: http://dx.doi.org/10.15587/1729-4061.2019.174488.
 • Огірко І. В.,Панишко Ю.М. Лауреат Нобелівської премії доктор Ральф Джонсон Банч. Член правління Інституту міжнародної освіти. До 115-річчя від дня народження. Західний центр енергоінформаційних наук, Українська Міжнародна академія ПМ НТШ. Зб.наук.праць. http://soroka.lviv.ua/ - вип.156 - с.83-84.- Львів , 2019. ISBN 2397-0722 .
 • Valentina Kunchenko-Kharchenko, Igor Ogirko, Olha Ohirko, Taras Mayba, Andriy Chorniy INFORMATION TECHNOLOGY FOR ANALYSIS AND PROCESSING OF LARGE RISK DATA AND SECURITY OF CIBERNETIC SYSTEMS. ОСНП-2019. Методи та алгоритми обробки сигналів та статистичних даних.P.83-90. П Р А Ц І VII Міжнародної науково-практичної конференції "ОБРОБКА СИГНАЛІВ І НЕГАУСІВСЬКИХ ПРОЦЕСІВ" 23 – 24 травня 2019 р., м. Черкаси, Україна https://er.chdtu.edu.ua/bitstream/ChSTU/789/1/OSNP2019.pdf#page=83
 • N. F. Khalimon, D. P. Kucherov, I. V. Ogirko:Estimation of the Characteristics of the Stochastic Interconnection of Meteorological Elements of an Aerodrome for Solving Problems of Forecasting Flight Conditions. ISAT (2) 2019: 89-100 https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-30604-5_8
 • Н. В. Зелінська, І. В. Огірко.Видавнича оцінка шкільних підручників: ланка, що оптимізує систему експертизи. Наукове видання. КВАЛІЛОГІЯ КНИГИ. X Міжнародна науково-практична конференція . (12. 09.2019 р., м. Львів): Укр. акад. друкарства, 2019. -С. 87-89.
 • Chabaniuk О., Ohirko І. Rodzaje ryzyka i jego charakterystyka. Наукове видання. ФІНАНСОВІ МЕХАНІЗМ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ. Харківський державний університет харчування та торгівлі. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. 18 жовтня 2019 р.C. 180-183.
 • Огірко Ігор. Поняття та особливості соціальних комунікацій. Наукове видання. Гуманітарно-наукове знання: Горизонти комунікативістики. Чернівецький національний університет. м. Чернівці. Матеріали міжнародної наукової конференції. 2-5 жовтня 2019 р. C. 145 -148.
 • Yuzevych, L., Skrynkovskyy, R., Yuzevych, V., Lozovan, V.,Pawlowski, G., Yasinskyi, M., & Ogirko, I. (2019). Improving the diagnostics of underground pipelines at oil-and-gas enterprises based on determining hydrogen exponent (PH) of the soil media applying neural networks. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4(5(100)), 56–64

2019 2020[edit]

 • Yuzevych, L., Skrynkovskyi, R., Yuzevych, V., Lozovan, V., Pawlowskyi, G.,Yasinskyi, M., & Ogirko, I. (2019). Improving the diagnostics of underground pipelinesat oil-and-gas enterprises based on determining hydrogen exponent (PH) of the soil mediaapplying neural networks, Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, №4(5(100)), 56–64. doi: http://dx.doi.org/10.15587/1729-4061.2019.174488 
 • І. В. Огірко, М. Ф. Ясінський, Л. М. Ясінська-Дамрі, О. І. Огірко. Інформаційні технології кваліметрії. ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ. Української академії друкарства. Випуск № 2 (42) . Львів. 2019 с. 89–99.
 • Yuzevych L., Skrynkovskyy R., Yuzevych V., Lozovan V., Pawlowski G., Yasinskyi M., Ogirko I. Improving the diagnostics of underground pipelines at oil-and-gas enterprises based on determining hydrogen exponent (PH) of the soil media applying neural networks // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2019. Vol. 4, No 5 (100). P. 56–64. doi: http://dx.doi.org/10.15587/1729-4061.2019.174488 https://zenodo.org/record/3405529#.XjRf6rdR2yI
 • Огірко І. Поняття та особливості соціальної комунікації . Наукове видання ГУМАНІТАРНО-НАУКОВЕ ЗНАННЯ: ГОРИЗОНТИ КОМУНІКАТИВІСТИКИ. Матеріали міжнародної наукової конференції 4-5 жовтня 2019 р. м. Чернівці.C 145 -154.
 • Михайло Пасічник, Ігор Огірко. ЛОГІКА ВІДНОСНОСТІ СТОСОВНО ІСТОРИЧНИХ ОСОБИСТОСТЕЙ У ВІКІПЕДІЯХ. Наукове видання. ДОКУМЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНІ КОМУНІКАЦІЇ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ: ТЕНДЕНЦІЇ, ІНСТИТУЦІЇ, КОНТЕНТИ. Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції. м. Львів, 2–3 грудня 2019 року. http://kudid.uad.lviv.ua/wp-content/uploads/2020/01/ZBIRNYK-UAD-2019-3.pdf C. 61-71.
 • Chabaniuk О., Ohirko І. Rodzaje ryzyka i jego charakterystyka / О. Chabaniuk,І. Ohirko // Фінансові механізми сталого розвитку України : матеріали ІІ Міжнар.наук.-практ. конф., 18 жовтня 2019 р. / редкол. : О. І. Черевко [та ін.] ;Харківський держ. ун-т харч. та торг. – Х. : ХДУХТ, 2019. – 308 с.
 • Огірко Ігор. «Фактологічний аналіз засобами історичної науки джерел з Угорщини та України». Рецензія на наукову працю Науково-освітня співпраця вчених Інституту Східної Європи з вченими Будапешту. Наукове видання. - Львів, «Видавництво Інституту Східної Європи», Науковий журнал «Українознавець». Видається Національним науково-дослідним інститутом українознавства МОН України. - Львів, «Видавництво Інституту Східної Європи», Львів-2020, вип.20.C.92-94.https://s.siteapi.org/2761d2619889a45.ua/docs/5j9jz94kgqgwwgkc88wskw08c0ow8c
 • Огірко Ігор. ЛОГІКА ВІДНОСНОСТІ В ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІЙНАХ КРАЇН СУСІДІВ. Науковий журнал «Українознавець». Видається Національним науково-дослідним інститутом українознавства МОН України. - Львів, «Видавництво Інституту Східної Європи», Львів-2020, вип.20.C.62-66.https://s.siteapi.org/2761d2619889a45.ua/docs/5j9jz94kgqgwwgkc88wskw08c0ow8c
 • Огірко І. «Фактологічний аналіз засобами історичної науки джерел з Угорщини та України». Рецензія на наукову працю Науково-освітня співпраця вчених Інституту Східної Європи з вченими Будапешту. Наукове видання. - Львів, «Видавництво Інституту Східної Європи», 2019. - журнал "Українознавець", випуск XX, Львів, 2020. - С. 92-93.
 • Огірко І. Логіка відносності в інформаційних війнах країн сусідів. - журнал "Українознавець", випуск XX, Львів, 2020. - С. 62-66.
 • Iгор Огірко. Рецензія на наукову працю «Числа Біблії». Наукове видання Інститут Східної Європи у 2017-2019 роках. «Видавництво Інституту Східної Європи». 2020р. C.224.

Патенти автора[edit]

Інформаційні технології автора[edit]

Огірко І.В.Види діяльності мультимедійних видавництв. https://www.youtube.com/watch?v=SX4s4ypeDD0&t=36s 2 груд. 2019 р

Огірко І.В.Види мультимедійних видань. https://www.youtube.com/watch?v=jye3Z4s3Sxc&t=25s 2 груд. 2019 р.

Огірко І.В.Що таке мультимедія? https://www.youtube.com/watch?v=L2d2rhu4C5w&t=10s 2 груд. 2019 р.

Огірко Ігор Васильович Мультимедійне документування https://www.youtube.com/watch?v=FqnSBTUcK10 26 груд. 2019 р

Огірко І. В. Метафізика // Вікіпедія. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0 (дата 29 квітня 2011). – Назва з екрана.

Igor Ogirko, Mathematician, Web Search Results .Web pages that may be related to Igor Ogirko [WWW] http://www.yatedo.com/p/Igor+Ogirko/famous/1f9b4b8e53b5bbd4043f5451fc5695af  : 25.09.15– Назва з екрана.

Igor Ogirko - Wikiversity Schriften. Links in anderen Sprachen [WWW] https://beta.wikiversity.org/wiki/Igor_Ogirko  : 13.12.15.

Igor Ohirko. Scientific Social Community, the periodic electronic newspaper which tells about open grants, PhD proposals [WWW] http://www.science-community.org/en/users/ogirko 13.12.15.

Igor Ogirko .Участие в Нью-Йоркской Академии наук по направлению прикладная математика с 1995г.. [WWW] http://www.peoples.ru/science/mathematics/igor_ogirko/ 1.10.2005.

Igor Ogirko. Scientific activity. Encyclopedia. Wikis [WWW] http://www.thefullwiki.org/Igor_Ogirko .Up to date as of November 16, 2009.

Ihor Ohirko.Działalność naukowo-badawcza.Publikacje naukowe i dydaktyczne . Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Katedra Matematyki. [WWW] 12.10.14.http://archive.is/SLehl .

Igor Ogirko Львівськa секція Представництва ім. В.В. Леонтьєва "Азовської Академії"."Who is Who in "Azov Academy".2015-12-20 [WWW] http://azov-academy.ucoz.org/index/0-2 [Електронний ресурс].

Жидецький В. Ц., Огірко І. В. Інформаційні технології безпекометрії поліграфічного виробництва.Мережеві технології.[Електронний ресурс]. http://ohirko.at.ua/blog/ 20.12.2015.

Игорь Огирко Международный клуб Прикладная математика .[Електронний ресурс]. http://cumir.ru/igor-ogirko 2.12.2010

Igor Ohirko. Scientific activity. Publications. [WWW] .http://everything.explained.today/Igor_Ohirko/ 20.12.2015.

ІGOR OGІRKO. De investigación. Véase también. [WWW] http://diccionario.sensagent.com/%D0%86GOR%20OG%D0%86RKO/es-es/ 10.12.2015.

Ihor Ohirko .Enzyklopädie PlusPedia. Vernetztes Wissen ist willkommen. [WWW] http://de.pluspedia.org/wiki/Ihor_Ohirko 10.12.2014.

Ihor Ohirko. Zdjęcia dotyczące Ihor Ohirko/ [WWW] http://pl.cyclopaedia.net/wiki/Ihor_Ohirko 1.12.2014.

Igor Ohirko. Tomasz Wojtczak .Technologia informacyjna. https://www.youtube.com/watch?v=DssHEEkmlxw Завантажено 5 лют. 2011 р. Konrad Paszkiewicz. Igor Ohirko.Programowanie niskopoziomowe. https://www.youtube.com/watch?v=yMckmEsdzQs 8 трав. 2014 р.

İgor Ohirko. Kaynaksız. https://tr.wikiquote.org/wiki/%C4%B0gor_Ohirko 8 Ocak 2011‎

Paweł Rosiński ; IGOR OHIRKO METODY NUMERYCZNE.Uniwer.Technolog.-Humanistyczn.w Radomiu http://holcbud.blogspot.com/2013/01/ihor-ohirko-ihor-wasyljowycz-ohirko-ukr.html 14 stycznia 2013

Paweł Rosiński ; IGOR OHIRKO. Prawdopodobieństwo warunkowe.METODY NUMERYCZNE : http://holcbud.blogspot.com/2013/01/prawdopodobienstwo-warunkowe-w-wielu.html .14 stycznia 2013.

Pyzara Łukasz. Igor Ohirko. Programowanie niskopoziomowe. http://pyzaralukasz.blog.pl/2014/05/30/28/ 8 трав. 2014 р.

OHIRKO IGOR .Probability theory, Teoria prawdopodobieństwa. https://www.youtube.com/watch?v=2QsSWRp9ZHU Опубліковано 27 вер. 2012 р.

IHOR OHIRKO, MAREK CZERWIŃSKI. Metody Numeryczne .- Monte Carlo. https://www.youtube.com/watch?v=oPB_byjMIxE .Завантажено 4 лют. 2011 р.

Igor Ohirko, Łukasz Pyzara. Assembler.https://www.youtube.com/watch?v=84ksPga9DB0 .30 трав. 2014 р. Paulina Dąbrowska, Igor Ohirko . Informatyka. https://www.youtube.com/watch?v=1gvEGJE3lX0 . 9 трав. 2014 р.

Monika Adamczyk , Igor Ohirko. https://www.youtube.com/watch?v=ntislziZSys 11 квіт. 2013 р.

Monika Adamczyk , Igor Ohirko. https://www.youtube.com/watch?v=hooMty2Zmps . 6 черв. 2013 р.

Igor Ohirko. Technologia informacyjna .WSB. RADOM https://www.youtube.com/watch?v=RRhFWvw6L_8 . 4 лют. 2011 р.

Schyrochuk Volodymyr, Ohirko Ihor . Network technologies. https://www.youtube.com/watch?v=_rXjRHpcB6g 4 черв. 2015 р.

Igor Ogirko, Lucyna Mizińska. Analiza matematyczna. https://www.youtube.com/watch?v=trWvLJYgj1U 13 січ. 2013 р.

Ihor Ohirko, Damian Marszałek. Metody numeryczne. WSB. https://www.youtube.com/watch?v=R-z1KXTXUWc .5 лют. 2011 р. Czerwiński Marek, IHOR OHIRKO. Metody numeryczne.https://www.youtube.com/watch?v=oPB_byjMIxE . 4 лют. 2011 р.

Jarosław Kaim, Ihor Ogirko . Architektura komputerowa. Architektura Komputerowa. https://www.youtube.com/watch?v=EzsMyBFrA2Q 8 трав. 2014 р.

Piotr Motyka ,Igor Ogirko. Programowanie niskopoziomowe.https://www.youtube.com/watch?v=WJi1LRBsu8U 8 трав. 2014 р.

Огірко І.В. Наукометрія. https://www.youtube.com/watch?v=Qhu6KGEkNjI 30 лист. 2015 р. Madej Magdalena,Igor Ohirko. Programowanie niskopoziomowe. https://www.youtube.com/watch?v=8Z1H9jc_UzE 4 трав. 2014 р.

Ohirko Igor ,Miziński Sławek. Analiza matematyczna.https://www.youtube.com/watch?v=uV_Xqn00jXQ 16 січ. 2013 р. Emiliana Pałka,Igor Ohirko. Matematyka-informatyka. http://matematyka-informatyka.blog.pl/ .Opublikowano 6 kwietnia 2014.

Огірко І. В. Прикладна математика Лекція 3 на тему "Якість електронних видань" https://www.youtube.com/watch?v=dxBQDXZ2aBo Завантажено 1 лист. 2010 р.

Огірко І. В. Лекція на тему –Метаматематика. https://www.youtube.com/watch?v=itP_XTB1Xdo Опубліковано 24 лист. 2015 р.

Огірко І. В. Лекція 2 на тему Прикладна математика. https://www.youtube.com/watch?v=IgDwSHWBGjY Опубліковано 9 лист. 2015 р.

Огірко І. В. Петрів М. Я.Прикладна математика. https://www.youtube.com/watch?v=d8InuGhPU-g Опубліковано 10 вер. 2012 р.

Огірко І. В .Нелінійний aналіз. https://www.youtube.com/watch?v=sZ3SpgGYZ1s Опубліковано 7 груд. 2015 р.

Огірко І. В. Прикладна математика. https://www.youtube.com/watch?v=LzbuW5lltNo Опубліковано 7 груд. 2015 р.

Огірко І. В. Лекція 1 на тему Прикладна математика. https://www.youtube.com/watch?v=5GVqYdmoJYo Опубліковано 15 вер. 2014 р.

Огірко І. В. Хімікометрія. https://www.youtube.com/watch?v=_s16g9WUeNo Завантажено 3 лист. 2010 р.

Огірко І.В.,Юрчик А. Мережеві технології. Bідео курсу "Мережеві технології".https://www.youtube.com/watch?v=7AQ35JoPJzE Опубліковано 6 трав. 2014 р.

Гудзовська A. Огірко І. В. Мережеві технології, ч.1. https://www.youtube.com/watch?v=YOxbuN2_3eU Завантажено 25 трав. 2011 р.

Огірко І. В. Лекція 6 на тему Прикладна математика. https://www.youtube.com/watch?v=d8InuGhPU-g Опубліковано 10 вер. 2012 р.

Огірко І. В. Лекція 5 на тему- Прикладна математика. УАД. https://www.youtube.com/watch?v=GbmZJZAGASs Опубліковано 5 вер. 2013 р.

Огірко І. В. Лекція 1 на тему Комп'ютерні мережі . УАД. https://www.youtube.com/watch?v=cN2E2BQW7Sc Опубліковано 2 черв. 2015 р.

Огірко І. В. Лекція 1 на тему Прикладна математика. https://www.youtube.com/watch?v=elyTABZTapA Опубліковано 10 груд. 2015 р.


Огірко І. В., Якушик І. І. Прикладна математика. Bідеоогляд математичних програм. https://www.youtube.com/watch?v=6C2vlJOBTHs Опубліковано 25 груд. 2012 р.

Ушакова Анна-Дария, Огірко І. В. Мережеві технології. . УАД. https://www.youtube.com/watch?v=E-bPtIUvoQs Опубліковано 18 бер. 2015 р.

Огірко І. В. Лекція на тему Математика для лінгвістів. https://www.youtube.com/watch?v=2tOTQktfXvQ Завантажено 19 жовт. 2011 р.

Огірко І. В. Теорія відносності логіки. Уривок лекції з прикладної математики в Українській академії друкарства. Оператор - Футрук П.В. https://www.youtube.com/watch?v=yWGodGwQV5U Завантажено 6 жовт. 2011 р.

Огірко І.В., Грухольська І. Управління проектами .https://www.youtube.com/watch?v=pFZKBqT8CAI Опубліковано 15 квіт. 2013 р.

Огірко І.В., Вонсовський О. Мережеві технології. Презентація про мережеві технології, обладнання. https://www.youtube.com/watch?v=Jwhr1SLBrKk Опубліковано 6 трав. 2014 р.

Огірко І.В.Прикладна математика. Практичне заняття з прикладної математика. https://www.youtube.com/watch?v=_ONdr5mQQQI Завантажено 17 жовт. 2011 р.

Огірко І.В. Когут Тетяна. Мережеві технології. https://www.youtube.com/watch?v=gt7Cmi4oGhQ Опубліковано 8 черв. 2015 р. Кудряшова А.В. Огірко І.В.Лекція на тему Мережеві технології. https://www.youtube.com/watch?v=cL4SKYUuEnY Опубліковано 4 трав. 2014 р.

Рибаков Є., Огірко І. В. Економічна інформатика. Лекція на тему користування Microsoft Excel. https://www.youtube.com/watch?v=W1-h63IQf-A Завантажено 18 лют. 2011 р.

Огірко І.В. Моделювання. ЕММ. .https://www.youtube.com/watch?v=UqfX2VTZNWo Завантажено 18 трав. 2011 р.

Прохорова О. А. Огірко І.В. Мережеві технології. Презентація з дисципліни Мережеві технології. https://www.youtube.com/watch?v=XCS_3FaLlaM Опубліковано 19 бер. 2012 р.

Огірко І. В. ,Нагурська Р.А. Лекція на тему -Правова статистика . https://vk.com/video9513776_159492789 26 бер 2011. Рибак O. В. Огірко І. В. Інформаційні системи. Категорія oсвіта.https://www.youtube.com/watch?v=ftdmDi1FM8I Завантажено 30 бер. 2011 р.

Гнидюк О. Ю. Огірко І. В. "Дитяча книга".Відео -дитяча книга для наймолодших читачів. https://www.youtube.com/watch?v=aRrVFAY7gE4 Опубліковано 24 січ. 2013 р.

Горова Анна. Огірко І. В. Інформаційні технології. Презентація . https://www.youtube.com/watch?v=AxrO4I4YLQk Завантажено 28 лют. 2011 р.

Черник O. В. Огірко І. В. Презентація 3D. https://www.youtube.com/watch?v=Dym30vL33CY Завантажено 7 квіт. 2011 р.

Огірко І.В. Бог - вічний двигун життя. https://www.youtube.com/watch?v=4sIOors0XMQ Завантажено 9 груд. 2010 р.

Огірко І.В., Оля Железнова. Презентація . Статті у Вікіпедії. https://www.youtube.com/watch?v=N10LKZJtCOg Опубліковано 13 груд. 2012 р.

Захарків Тарас. Презентація . Огірко Ігор Васильович. Категорія Люди та блоги.https://www.youtube.com/watch?v=EhFPJ_ijSVo Завантажено 6 груд. 2012 р.

Огірко І.В., Ушакова А.-Д. Львівсько-Радомська школа. https://www.youtube.com/watch?v=bGDdSDNRUfA Опубліковано 6 груд. 2012 р.

Огірко І. В., Ткач М. Львівсько -Радомська школа інтелектуалів.https://www.youtube.com/watch?v=5XPTKTVEWAU Опубліковано 6 груд. 2012 р.

Христина Врещ. Науки про молитву о. Петро Огірко. https://www.youtube.com/watch?v=qF53MhAqvEw Опубліковано 4 черв. 2013 р. Огірко І.В., Мар'яна Дзюба . Математичне моделювання. https://www.youtube.com/watch?v=8wDpI7qzncI Опубліковано 28 жовт. 2012 р.

Огірко І. ,Момрик В. Прикладна математика. MathCad. http://www.dailymotion.com/video/x338vmi Дата публикации: 27.08.2015. Зварич Т., Огірко І. В. Економічна інформатика. Лекція на тему Microsoft PowerPoint. https://www.youtube.com/watch?v=K_LQySwrcqM Завантажено 24 лют. 2011 р.

Огірко І.В., Поліновська В.Комп'ютерні мережі .https://www.youtube.com/watch?v=PtxnyizjTlo Завантажено 26 квіт. 2011 р. Маряна Хомяк, Огірко І.В. Фільм про прикладну математику.https://www.youtube.com/watch?v=DlPpyFcAkIc Опубліковано 9 лист. 2015 р.

Огірко І.В.Інформаційні технології. https://www.youtube.com/watch?v=6aIRclolvpY Завантажено 22 бер. 2011 р. Marciniak O.. Ogirko I. Technologia informacyjna. https://www.youtube.com/watch?v=qNF20t8OgWM Завантажено 21 січ. 2011 р.

Огірко І.В. Солопчук В.О.Прикладна математика. Канал YouTube Прикладна математика для вивчення та перегляду відео даного напряму.https://www.youtube.com/channel/UCy2jMSEcsddm1IMIbUPj2eQ Дата реєстрації 10 груд. 2015 р.

Вікторія Кравчук, Огірко І.В. Прикладна математика. Частина ІІ,https://www.youtube.com/watch?v=jKxzmVdzgAM Опубліковано 23 лист. 2014 р.

Конюхов О., Огірко І.В. Прикладна математика. https://www.youtube.com/watch?v=Im4rkL1qNCI Завантажено 15 груд. 2010 р.

Баран Наталія,Огірко І.В.Електронний посібник для вивчення прикладноїматематики.http://www.natabaran.io.ua/ Опубліковано 29 лист. 2015 р.

Шупер Роман,Огірко Ігор. Прикладна математика. Електронний підручник для студентів .http://shuper.io.ua/ . Опубліковано 29 лист. 2015 р.

Вікторія Кравчук , Огірко Ігор. Прикладна математика в Українській академії друкарства. В.https://www.youtube.com/watch?v=IJAdkdwqb7k . Опубліковано 23 лист. 2014 р.

Анна-Марія Нос, Ігор Огірко .Прикладна математика. https://www.youtube.com/watch?v=IgDwSHWBGjY Опубліковано 9 лист. 2015 р.

Марченко В. В. ,Огірко І.В. Мережеві технології. Маршрутизована -фрагментована магістраль.http://merezhevitechnologii.blogspot.com/ 24 березня 2010 р.

Руденко О. О.,Огірко І. В. "Управління проектами".САЙТ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ. http://projectgroup.io.ua/ 24 березня 2015 р. Lesya Shkamerdyak, Ihor Ohirko. Мережеві технології. Mісто Львів.https://www.youtube.com/watch?v=LdJirN-KOcY Завантажено 17 бер. 2011 р.

Огирко И. В. Виртуальная лаборатория Создание вики. http://ru.vlab.wikia.com/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 24. 05. 2012 .

Огірко І. В. Мережеві технології. http://manager-777.narod.ru/ 17 березня 2011 р.

Огірко І. В. Торрент-мережі http://torrent-merezhi.blogspot.com/2009_03_01_archive.html 17 березня 2009 р.

Огірко І. В. Визначні місця Львова Мережеві технології. http://managereuro2012.narod.ru/ 17 березня 2011 р.

Daniel Plewinski ,Ihor Ohirko. Metody numeryczne prowadzący prof. Ihor Ohirko. Uniwersytet Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.http://danielplewinskimetodynumeryczne.blogspot.com/13 listopada 2015

Anna Pacholec,Ihor Ohirko. Metody numeryczne. Uniwersytet Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.http://metodypacholec.blogspot.com/search?updated-min=2015-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2016-01-01T00:00:00-08:00&max-results=4 13 listopada 2015

Ihor Ohirko. Metody numeryczne. Uniwersytet Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Blog stworzony na potrzeby przedmiotu „Metody numeryczne”.http://lukaszp2.blog.pl/2015/10/20/prowadzacy-ihor-ohirko/ 20 października 2015.

Paweł Rosiński ; IGOR OHIRKO. METODY NUMERYCZNE . Uniwersytet Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. http://holcbud.blogspot.com/2013/01/ihor-ohirko-ihor-wasyljowycz-ohirko-ukr.html 14 stycznia 2013.

Paweł Kuzia.Ihor Ohirko. Architektura Systemów Komputerowych – Uniwersytet Technologiczno Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu https://architekturauth.wordpress.com/ 8 Maj 2014.

Patrycja Pytlarczyk , Ihor Ohirko .Metody numeryczne. UTH Radom. https://www.youtube.com/watch?v=xUOvV2m_248 7 трав. 2015 р.

Ihor Ohirko. Matematyka i informatyka obliczeniowa. http://matematyka-informatyka-obliczeniowa.blog.onet.pl/2015/02/ Luty 2015.

Marcin Szczepanowski , Ihor Ohirko."ANALIZA MATEMATYCZNA I ALGEBRA LINIOWA". http://marcin1sz2zs.bloog.pl/id,332581052,title,Ihor-Ohirko,index.html 4 grudzień 2015

Piotr Nakoneczny ,Ihor Ohirko.Analiza matematyczna i algebra liniowa. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny. http://piotrnakoneczny.blogspot.com/2012/10/uniwersytet-technologiczno.html 21 października 2012.

Igor Ogirko, Lucyna Mizińska. Analiza matematyczna. https://www.youtube.com/watch?v=trWvLJYgj1U Опубліковано 13 січ. 2013 р. Mateusz Łuska, Ihor Ohirko. Analiza matematyczna i algebra liniowa. http://blogamial.blogspot.com/2012/10/uth-radom-analiza-matematyczna-zespo.html 21 października 2012.

Adrian Ziółek, Ihor Ohirko. Matematyka i informatyka . http://matemadrian.blog.pl/2015/02/ 21 maja 2015. Miziński Sławek,Ohirko Igor. Analiza matematyczna. Materiały z wykładów. https://www.youtube.com/watch?v=uV_Xqn00jXQ Опубліковано 16 січ. 2013 р.

Marcin Szczepanowski, Ihor Ohirko. "ANALIZA MATEMATYCZNA I ALGEBRA LINIOWA" .http://marcin1sz2zs.bloog.pl/id,332581052,title,Ihor-Ohirko,index.html 6 grudzień 2015. Ihor Ohirko .Problemy społeczne i zawodowe informatyki. UTH RADOM.https://www.youtube.com/watch?v=bng8opMOm7A Опубліковано 24 жовт. 2014 р.

Ihor Ohirko .Problemy społeczne i zawodowe informatyki. UTH RADOM. https://problemysizinformatyki.wordpress.com/2014/10/17/ihor-ohirko/ October 17, 2014.

Ihor Ohirko .Problemy społeczne i zawodowe informatyki. UTH RADOM. https://problemysizinformatyki.wordpress.com/ October 24, 2014

Ihor Ohirko .Problemy społeczne i zawodowe informatyki. UTH RADOM. https://marcinkarolwrzesinski.wordpress.com/ October 20, 2014.

Przemek Rolodziejczyk, Ihor Ohirko .Problemy społeczne i zawodowe informatyki. UTH RADOM. https://problemyinformatyki.wordpress.com/ October 24, 2014.

Ihor Ohirko .Problemy społeczne i zawodowe informatyki. UTH RADOM. http://marcinkumor-1993.blog.pl/ 10 października 2014.

Огірко І.В. Дизайнометрія • Правова статистика. Мережеві технології. • Web3.0. Problemy Społeczne i Zawodowe Informatyki prof. Ihor Ohirko Видео на Запорожском портале. http://portall.zp.ua/?c=video&q=%D0%9E%D0%B3%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%BE&page=3 24 декабря, 2015г.

Ihor Ohirko .Problemy społeczne i zawodowe informatyki. Metody numeryczne. Technologia informacyjna . http://thevoicekid.com/videos-ohirko.html February 4, 2011.

Patrycja Pytlarczyk, Ihor Ohirko. Metody numeryczne .UTH Radom. https://www.youtube.com/watch?v=xUOvV2m_248 Опубліковано 7 трав. 2015 р.

Бібліографія 2020[edit]

 • Я. Ю. Жмихов, І. В. Шаблій, І. В. Огірко.Зб.: ВИКОРИСТАННЯ ТЕОРІЇ ГРАФІВ У ПОЛІГРАФІЧНІЙ ТЕХНОЛОГІЇ. КВАЛІЛОГІЯ КНИГИ.УАД. Вип. 1 (37) 2020.c.79-83.
 • Михайло Пасічник, Ігор Огірко. КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО І МЕДІЙНОГО ПРОСТОРУ. Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА. Львів, 1–2 грудня 2020 р. C.46- 56.http://ibas.uad.lviv.ua/storage/uploads/ЗБІРНИК20.pdf
 • Огірко І. В. Вчений фізик Іван Олександрович Вакарчук. // Збірник наукових праць "Феномен людини. Здоровий спосіб життя", Випуск 96 (162), Львів, 2020. – С. 166-167.

https://docs.google.com/document/d/1r4RaKWhCYs1IikzAPjhVkzAh2XPtOoN8/edit#heading=h.gjdgxs

https://www.youtube.com/watch?v=MW6BkMvc5OM&feature=emb_logo

 • Chabaniuk О., Ohirko І. Znaczenie ryzyka w zarządzaniu . Наукове видання . ЗБІРНИК ТЕЗ V ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ У СФЕРІ ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ ТА АУДИТУ» 28-29 травня 2020 р. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ. м. Хмельницький – 2020. C.165-167.http://www.xktei.km.ua/files/konf.pdf

Бібліографія[edit]

Посилання в інших мовних розділах[edit]


https://sites.google.com/site/ogirko/

2021 рік[edit]

 • І. В. Огірко, М. Ф. Ясінський, Л. М. Ясінська-Дамрі, О. І. Огірко.Інформаційні ресурси та електронно-документальна комунікація в поліграфії” опублікована у збірнику наукових праць «Квалілогія книги» № 2 ( 38) 2020. С. 31-39
 • І. В. Огірко, М. Ф. Ясінський, Л. М. Ясінська-Дамрі, О. І. Огірко.Методи комп’ютерного моделювання фізико-механічних полів у поліграфії.” опублікована у збірнику наукових праць «Квалілогія книги» № 2 ( 38) 2020. С. 98-112
 • І. В. Огірко, М. Ф. Ясінський, Л. М. Ясінська-Дамрі, О. І. Огірко. СУЧАСНІ ЗАСОБИ ВЕБ-РОЗРОБКИ ТА ЗАХИСТУ САЙТІВ. КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДРУКАРСТВА КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДРУКАРСТВА. 2020/2 (44). C.100-107. https://www.ctp.uad.lviv.ua/images/ktd/46_11.pdf
 • І. В. Огірко, М. Ф. Ясінський, Л. М. Ясінська-Дамрі, О. І. Огірко. КОУЧИНГ ТА МЕНТОРИНГ В СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ ДРУКАРСТВА. КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДРУКАРСТВА. 2021/2 (46). C.91-98. https://www.ctp.uad.lviv.ua/images/ktd/46_10.pdf
 • Огірко І. В., Вдовиченко В., Бізнес-аналітик. 2021 . https://vvdovychenko99.wixsite.com/my-site
 •  Голяка Ольга Володимирівна. Огірко Ігор Васильович.Методи навчання інформатики. 2021 https://mateinfofiz.blogspot.com/p/blog-page_56.html
 • Walery Wysocząński, Mariusz Bigiel, Igor Ogirko, ZADANIA EKOLOGII INTEGRALNEJ W KONTEKŚCIE ENCYKLIKI PAPIESKIEJ ,,LAUDATO SI”. ,,CEI Laudato Si” – Warszawa – Lviv. 2021.

https://docs.google.com/document/d/1STmsKi6Z2gyGGLtZ-l-uymBpIzafp5bPO_iKaqkWJvk/edit

 • Walery Wysoczański , Slavian Radev , Igor Ogirko , Mirosłąw Borkowski .Centrum Ekologii Integralnej “Laudato Si", CYBERNETYCZNO-EKONOMICZNE MODELE MATEMATYCZNE W KONTEKSCIE ZADAŃ EKOLOGII INTEGRALNEJ. VII Міжнародна науково практична конференція ТРАНСФЕР ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. 2021. Київ−Дортмунд−Нур-Султан−Дзянсу. 19-20 травня 2021.
 • Ігор Огірко, Зіновій Партико. ЛОГІКА ВІДНОСНОСТІ. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Том 4 № 4 (2021): Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. С. 42-51.https://bulletinphilosophy-knu.kyiv.ua/index.php/journal/issue/view/86


 • Огірко І. В. Хто такий бізнес-аналітик? 2021 .

Грабовська Яна. Огірко І. В. Методи обчислень. Елементи теорії похибок.2021.

Блог вчителя інформатики[edit]

2021 р[edit]

Огірко І. В., Лобур Я.В. Управління проектами, 21 жовт. 2021 р. https://www.youtube.com/watch?v=ALJSLZA7FIM

Огірко І. В., Лобур Я.В. Управління проектами, 21 жовт. 2021 р. https://www.youtube.com/watch?v=ThraKdmZdmo

Лобур Я.В., Огірко І. В. Ознайомлення з основними поняттями з управління ІТ-проектами. 21 жовт. 2021 р. https://sites.google.com/view/uadproject-management-ogirko/

Огірко І.В. Марія Процик. Мультимедійні технології вчителя 25 жовт. 2021 р. https://www.youtube.com/watch?v=jn4cNiAPUO8&t=7s

Огірко І.В. Марія Процик Мультимедійні технології - дистанційний урок в початковій школі. 25 жовт. 2021 р.https://www.youtube.com/watch?v=oaJwgSKcUNs


 • Огірко І. В., ДУХОВНО-МОРАЛЬНІ АСПЕКТИ ЄДНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА МАТЕРІАЛИ. У збірнику Всеукраїнської міжгалузевої науково-практичної конференції «ФІЛОСОФСЬКІ, ІСТОРІОСОФСЬКІ ТА ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ЄДНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА». 31 березня – 2 квітня 2021 року .(«World Edu 2021») НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ .Київ .2021. с. 144-148.
 • Dmytro Kucherov, Andrei Berezkin, Volodymyr Nakonechnyi, Olha Sushchenko, Ihor Ogirko, Olha Ogirko, Ruslan Skrynkovskyy, Investigation of the LoRa Transceiver in Conditions of Multipath Propagation of Radio Signals. Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal, Volume 6, Issue 1, Page No 1106-1111, 2021..www.astesj.com
 • Walery Wysocząński, Igor Ogirko. WSPÓŁPRACA POLSKO-UKRIŃSKA I ZADANIA EKOLOGII INTEGRALNEJ W KONTEKŚCIE ENCYKLIKI PAPIESKIEJ ,,LAUDATO SI”. 2021. ,,CEI Laudato Si” – Warszawa – Lviv .28 s.https://docs.google.com/document/d/1VOU6oboyQEIv7jbcZwvooO61wloew67f3SLamdGOXtc/edit
 • Огірко І. В.. Математична модель Андрія Дулібського поліцентричної схеми теоретично можливих тактико-стратегічних взаємозв’язків футболістів у грі . Методичний посібник. К.: Науково-методичний комітет Федерації футболу України, 2021. – 30 с. https://beta.wikiversity.org/wiki/Граф_модель_Андрія_Дулібського_2001року
 • Огірко І.В., Ясінський М.Ф., Огірко О.І. КОУЧИНГ ТА МЕНТОРИНГ В ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ ДРУКАРСТВА. Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Сучасні інформаційні технології в освіті та науці". Житомирський державний університет імені Івана Франка. Актуальні питання сучасної інформатики. Випуск VIIІ Матеріали доповідей V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Сучасні інформаційні технології в освіті та науці". м. Житомир, 12 листопада 2020 року. Житомир. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка. 2021.С 89- 97. http://eprints.zu.edu.ua/31923/1/%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82.pdf.

2021[edit]

 • Огірко Ігор Васильович Теоретико-методична та наукова спадщини Н. Й. Волошиної для сучасних освітніх завдань ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЇ IX ВОЛОШИНСЬКІ ЧИТАННЯ ОСВІТА:ТРАДИЦІЇ І НОВАТОРСТВО з нагоди 95-річчя Інституту педагогіки НАПН України 7 жовтня 2021 р.
 • Ігор Огірко, Михайло Яворський Науково-педагогічна діяльність Івана Пулюя. Всеукраїнська науково-практична конференція «Громадсько-освітні ініціативи в контексті реформування системи освіти України: традиції, проблеми, перспективи (до 130-річчя з часу заснування Українського педагогічного товариства “Рідна школа” у Львові) 13 листопада 2021 року Інформаційно-наукове видання. С. 4.


 • Oksana Boyko, Olesia Chaban, Volodymyr Yuzevych, Askold Kucher, Ihor Ogirko, Oleksiy Dutchak. Decision Support System for the Diagnosis of Thyroid Cancer. IEEE Ukraine Section IEEE Ukraine Section (West) AP/ED/MTT/CPMT/SSC Societies Joint Chapter Ivan Franko National University of Lviv. May 19 – 21, 2021. Lviv, Ukraine.S.76-79.
 • Дулібський А.В.,Дулібський А.А.,Огірко І.В.ТАКТИКО-СТРАТЕГІЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ СПОРТИВНОГО ВІДБОРУ АТАКУВАЛЬНИХ ФЛАНГОВИХ ЗАХИСНИКІВ-ЛАТЕРАЛІВ У ФУТБОЛІ. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Випуск 8. (139)2021. c.47-57.https://spppc.com.ua/index.php/journal/article/view/510/498
 • Shuvar R.Y., Prodyvus A.M., Yuzevych V.M., Ogirko I.V., Ogirko O.I., Kovtko R.T., Mysiuk R.V. Information technologies and threats in cyberphysical systems for displaying information in underground metal structures with defects. Stuc. intelekt.Artificial intelligence. Scientific journal. 2021; 26(1):85-94.http://jai.in.ua/index.php/en/issues?paper_num=1476
 • Уляна Сайко. Огірко Ігор. Презентація з дисципліни "Електронні видання".12 черв. 2021 р.https://www.youtube.com/watch?v=QFS8VEbYr60
 • Фіака Д. Б., Остапук Х. І.,Іванило М. О., І. В. Огірко, М. Ф. Ясінський. Інформаційні технології кваліметрії. Українська академія друкарства. КВАЛІЛОГІЯ КНИГИ – збірник наукових праць конференції аспірантів та магістрів. Львів. 2021. с.27–30.
 • Огірко І. В. Вступ до алгебричної геометрії. Ця книга є електронним виданням. 14 липня 2021. https://uk.wikibooks.org/wiki/Вступ_до_алгебричної_геометрії
 • М. Ф. Ясінський, Л. М. Ясінська-Дамрі, О. І. Огірко, І. В. Огірко. Математичне моделювання пружних процесів при друкуванні на основі тензорного аналізу.Комп’ютерні технології друкарства. Української академії друкарства. Випуск № 1 (45) . Львів. 2021 с.131–148.
 • І. В. Огірко, М. Ф. Ясінський, Л. М. Ясінська-Дамрі, О. І. Огірко. ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ БЕЗПЕКИ ВПРОВАДЖЕННЯ НАНОТЕХНОЛОГІЙ У ПОЛІГРАФІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО.Наукове видання. Комп’ютерні технології друкарства. Української академії друкарства. Випуск № 2 (44) . Львів. 2020 с.119–133.
 • І. В. Огірко, З. В. Партико. ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДНОСТІ НАВЧАЛЬНИХ ТЕКСТОВИХ ВИДАНЬ. Наукове видання. Комп’ютерні технології друкарства. Української академії друкарства. Випуск № 2 (44) . Львів. 2020 с. 151–159.
 • Огірко І., Огірко О., ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБКИ Й АНАЛІЗУ ДАНИХ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВИКЛАДАННЯ В УНІВЕРСИТЕТАХ УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ НАУКОВИЙ ПОШУК У СФЕРІ ОБРОБКИ ТА АНАЛІЗУ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ . В наук. зб.Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Житомир 15 грудня 2020 р. Видавництво ЖДУ ім. Івана Франка, 2020. C.15-19.
 • Конюхов Андрій.Огірко Ігор.Управління проектами. Українська академія друкарства.Кафедра інформаційних мультимедійних технологій.26 c. 5.01.2021.‎Підручник. https://upravlinnya-proektami.webnode.com.ua/
 • Огірко Ігор.Інформаційна технології в наукових дослідження.Українська академія друкарства.Кафедра інформаційних мультимедійних технологій.25 c. 3.01.2021.‎Вікіпідручник. https://uk.wikibooks.org/wiki/Інформаційна_технології_в_наукових_дослідження
 • Огірко І. В.,Панишко Ю.М. Нільс Генрик Давид Бор творець сучасної фізики. До 135-річчя від дня народження. Західний центр енергоінформаційних наук, Українська Міжнародна академія ПМ НТШ. Зб.наук.праць. http://soroka.lviv.ua/ - вип.99 (165) - с.77-79.- Львів , 2020. ISBN 2397-0722 .
 • Огірко І. В.,Панишко Ю.М. Фелікс Блох і теорія магнетизму, квантової теорії кристалів. До 115-річчя від дня народження. Західний центр енергоінформаційних наук, Українська Міжнародна академія ПМ НТШ. Зб.наук.праць. http://soroka.lviv.ua/ - вип.99 (165) - с.87-89.- Львів , 2020. ISBN 2397-0722 .


2020

 • KNIAZ SVIATOSLAV, STARUKH АNNA, SHEVCHUK ІRYNA, SKUPEIKO VASYL, HALAZ LINA, KRAMAR RUSLANA, MOSKVYAK YAROSLAVA, OGIRKO IGOR, SMIRNOVA KATERYNA, RUSYN-HRYNYK ROMAN and KOZAKEVYCH OLHA. Social Potential In The Conditions Of Digitalization Of Economy And Society: Evaluation And Opportunities For Development . 36th IBIMA Conference: 4-5 November 2020, Granada.IBIMA Conference on 4-5 November 2020 Granada, Spain. Conference proceedings (ISBN: 978-0-9998551-5-7, Published in the USA). The paper will be sent after official publication along with the whole proceedings for indexing by Web of Sciences, SCOPUS, Engineering Village, etc. IBIMA International conferences proceedings are indexed by Thomson Reuters (Web of Sciences) since 2006 and by SCOPUS since 2005. C.11332- 11339.
 • Kniaz, S., Starukh, А., Shevchuk, І., Skupeiko, V., Halaz, L., Kramar, R., Moskvyak, Y., Ogirko, I., Smirnova, K., Rusyn-Hrynyk, R., & Kozakevych, O. (2020). Social Potential in The Conditions of Digitalization of Economy and Society: Evaluation and Opportunities for Development. Proceedings of the 36th International Business Information Management Association (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain. pp. 11332–11339. ISBN: 978-0-9998551-5-7.http://doi.org/10.5281/zenodo.4411955 http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/33921

https://ibima.org/accepted-paper/social-potential-in-the-conditions-of-digitalization-of-economy-and-society-evaluation-and-opportunities-for-development/

 • Огірко І. В. Огірко О. І. Дослідження мультимедійних та web-технології для проведення ефективних навчальних заходів в онлайн-форматі. V Міжнародної науково-технічної конференції «ПОЛІГРАФІЧНІ, МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТА WEB-ТЕХНОЛОГІЇ». «PRINT, MULTIMEDIA & WEB» (PMW–2020). Наукове видання «Київський політехнічний інститут» ім. Ігоря Сікорського. 3–6 листопада 2020 р. м. Київ, Україна. .С. 186-189.


 • Огірко І.В.,Ясінський М.Ф.,Огірко О.І.КОУЧИНГ ТА МЕНТОРИНГ В ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ ДРУКАРСТВА.Актуальні питання сучасної інформатики. Випуск VIIІ. Матеріали доповідей. V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Сучасні інформаційні технології в освіті та науці". м. Житомир, 12 листопада 2020 р. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка. 2020. С. 90 – 97.

2019

 • L. Yuzevych, R. Skrynkovskyy, V. Yuzevych, G. Pawlowski, M. Yasinskyi, I. Ogirko. IMPROVING THE DIAGNOSTICS OF UNDERGROUND PIPELINES AT OIL-AND-GAS ENTERPRISES BASED ON DETERMINING HYDROGEN EXPONENT (PH) OF THE SOIL MEDIA APPLYING NEURAL NETWORKS.Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 4/5 ( 100 ). 2019. p.57-64.