Споживче картонне пакування

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Споживче картонне паковання це промисловий виріб, що призначається для пакування, зберігання, переміщення і реалізації товарів у сфері обігу. Упаковка зберігає товар від пошкоджень, сприяє його безпечному транспортуванню, збереженню та продажу. Тара забезпечує збереження споживчих властивостей товарів, полегшує їх транспортування і виконання вантажно-розвантажувальних робіт.

Типи тари за функціями в процесі товарного обігу[edit]

За функціями в процесі товарного обігу розрізняють тару транспортну, споживчу і тару-обладнання.

 • Транспортна (зовнішня) тара забезпечує транспортування і збереження товарів та є самостійною транспортною одиницею.
 • Споживча (внутрішня) тара або упаковка не є самостійною транспортною одиницею і надходить з продукцією до кінцевого споживача.

Модуль уніфікації[edit]

Модулем (базою) уніфікації для транспортної тари прийнято розміри

За призначенням[edit]

За призначенням тару поділяють на спеціалізовану й універсальну. Спеціалізована тара використовується для затарювання, зберігання і доставки означеного товару, універсальна - для різних товарів.

За кратністю використання[edit]

За кратністю використання в тарообороті тара поділяється на тару одноразового використання (однооборотну) та багатооборотну.

 • Тара одноразового використання (упаковка , коробки , тощо) використовується для затарювання товарів один раз і після її звільнення підлягає утилізації, тобто така тара непридатна для повторного використання, бо її збирання, зберігання, повернення менш вигідні, ніж нове виготовлення.
 • Багатооборотна тара здійснює декілька оборотів і повертається для повторного використання постачальникам або тароремонтним підприємством. Кількість оборотів залежить від її міцності та дотримання правил експлуатації.

За конструктивними особливостями[edit]

За конструктивними особливостями тара поділяється на нерозбірну і розбірну, складану, розбірно-складану, щільну, рещітчасту, відкриту і закриту. Найбільше пиширення в практиці торгівлі дістала нерозбірна транспортна тара. Залежно від специфічних властивостей тара буває ізотермічна (зберігає задану температуру, ізобарична (зберігає заданий тиск), пило-, газо, вологонепроникна, герметична тощо.

Матеріал виготовлення[edit]

Матеріал виготовлення є провідною ознакою класифікації.

 • Картонна тара - ящики(короби), коробки, мішки, пакети належать до перспективних видів тари. Виробництво транспортної тари з гофрованого картону широко використовується в світовій практиці.

Картон – найбільш ефективний пакувальний матеріал для виготовлення споживчого паковання і транспортної тари. У різних країнах світу на паперово-картонну упаковку припадає від 35-ти до 60% загального обсягу пакувань і за оцінками експертів, галузь її виробництва утримуватиме і надалі пріоритетний розвиток і в майбутньому. За твердженням фахівців , «для пакування багатьох продуктів та напоїв втрачає свої позиції скляна споживча упаковка. Натомість упевнено розвивається упаковка із картону та гафрокартону. Це загальна оцінка, помітна і виробникам і користувачам…» «Успіх» у споживачів картонне паковання завоювало перед усім у безпечності в екологічному плані пакувальних матеріалів і його найменшому навантаженні на довкілля. Крім того, пакувальні матеріали на основі картону мають природній характер відтворення, наділенні високими санітарно-гігієнічними властивостями та придатні для застосування сучасних поліграфічних технологій. Пакувальна індустрія використовує продукцію цілого ряду інших галузей промисловості: целюлозно-паперової, металургійної, хімічної, деревообробної, текстильної, поліграфічної, машинобудівної , а також вона є споживачем складного автоматизованого та механізованого обладнання. Початок використання картонного паковання є 1879 рік. Саме тоді американець Роберт Гейр використав друкарський прес для виготовлення картонних коробок. Цей винахідник використовував тупі ножі для бігування ліній згину, а загострені для висікання розгорток. Попри велике значення інших операцій , штанцювання розгорток виявилось однією з головних операцій технологічного процесу виготовлення картонної тари. Протягом останніх десятиліть в Україні значно зросла потреба у якісній картонній тарі для задоволення потреб ринку в пакуванні продовольчої та промислової продукції. Змінилася структура підприємств, з’явились потужні виробники паперово-картонної тари: «БліцПак»(м. Київ); «ЛунаПак»(м. Дніпропетровськ); «ПрофіПрес»(м. Миколаїв); «УкрПол»(м. Стрий) та інші. Технологічне обладнання на цих підприємствах укомплектоване сучасною високопродуктивною технікою, що оснащена комп’ютеризованими системами керування виробничими процесами. При важливості використання систем керування технологічними операціями механічна складова обладнання відіграє ключову роль перед усім у танцювальній техніці завдяки реалізації процесу шляхом створення значних технологічних навантажень у пресах та через складність виконання паралельних операцій (видалення обрізків, роз’єднання та стапелювання окремих розгорток і т.п.) , у фальцювально-склеюваних машинах із-за значного відсотка механічної дії інструментів на елементи розгорток, різних за формою і конфігурацією. Виготовлення картонного паковання традиційно пов’язане із процесом друкування та оздоблення, тому розвиток технологічного обладнання для виробництва картонної тари невід’ємно супроводжується якісними змінами в удосконаленні техніки для друкування пакувальної продукції, лакування, тиснення фольгою, рельєфного оздоблення.

Див. також[edit]

Джерела і посилання[edit]

 • Західний центр Українського відділення Всесвітньої лабораторії
 • Огірко І. В., Паславська І. М. Методи інвестометрії у прийнятті ефективних інвестиційних рішень. В зб.: формування ринкової економіки. Проблеми економічної кібернетики. Львів. ЛНУ ім. Ів. Франка. № 22, 2011. с.232-236.
 • Огірко І. В. , Синицький О. С. Математичне моделювання прийняття управлінських рішень в зб.: Реформування системи держвного управління. ЛР і ДУ НАДУ при Президентові України. Львів. 2011.ч.2 с. 398–400.
 • І.Огірко, Ю.Шульжик, О. Огірко Інформаційна економіка як напрям дослідження економіки та інформаційних технологій //Формування ринкової економіки в Україні. Львів ЛНУ ім.І.Франка 2001.
 • Огірко І.В., Глущак Ю.І., Огірко О.І. Інформаційні технології управління // Актуальні проблеми державного управління. Львів УАДУ при Президенті України Львівська філія 2002
 • Глущак Ю.І., Огірко О.І. Використання прогресивних інформаційних технологій в державному управлінні // Ефективність державного управління в контексті становлення громадянського суспільства. Львів УАДУ при Президенті України Львів 2002
 • Серант А. Й., Огірко І. В. Соціальні комунікації і соціальні мережі як моделі розгалуженого розвитку зв'язків з громадськістю // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. — Вип. 31 — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2012. — 50-56 с.

Джерела[edit]

Упаковка продуктів[edit]

Сирохман І. В. Товарознавство пакувальних матеріалів і тари / І. В. Сирохман, В. М. Завгородня. – К.: ЦНЛ, 2005. – 614 .