Українська академія друкарства Кафедра інформаційних мультимедійних технологій

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Кафедра «Інформаційних мультимедійних технологій» була створена в 1999 році як результат участі Української академії друкарства в Міжнародному європейському проекті TEMPUS/TACIS «Розвиток людських ресурсів для видавничої галузі України».

Кафедра прикладної математики (до 1999 р. ) була утворена на базі кафедри вищої математики та теоретичної механіки у січні 1992 року на потребу часу, коли став особливо бурхливим розвиток прикладних аспектів математики, комп’ютеризація всіх напрямів виробничого та навчального процесу. Історичні корені кафедри сягають 1946 року, коли після переведення з Харкова до Львова в Українському поліграфічному інституті була утворена кафедра фізики і математики. Протягом 1966-1968 р.р. на кафедрі були створені перші обчислювальні лабораторії, а потім на цій базі у 1976 році був утворений обчислювальний центр. ОГІРКО ІГОР ВИСИЛЬОВИЧ завідувач кафедрою, професор, д.ф.-м.н.

https://www.facebook.com/lvivuadkimt/?eid=ARDt0fKyGm5PT6DvcbiXlecREYbqfS3ed2SJ08y31Shu3PHo-Kh35HPTTrxFdNxqqbl3p4VxMn2M4s2U

Адрес вул.Підголоско, 19, ауд. 314, м.Львів, 79020.

За 20 років діяльності кафедра набула статусу авторитетного навчального, наукового, професійного осередку, підготовила для видавничої галузі - понад 300 випускників, 8 кандидатів технічних наук зі спеціальності «Видавництво та поліграфія».

Кафедра готує фахівців за трьома освітніми рівнями: «бакалавр», «магістр», «доктор філософії». Проводить навчальну роботу для спеціальностей «Журналістика», «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», «Комп’ютерні науки», «Інформаційні системи та технології», «Образотворче мистецтво», «Дизайн».

Основні дисципліни кафедри:[edit]

Технологія електронних видань Управління проектами Мультимедійне видавництво Проектування інформаційних систем Менеджмент інформаційної сфери Комп’ютерні інформаційні технології Комп’ютерні технології графічної творчості Опрацювання аудіо та відеоінформації Дизайн контенту Захист інформаційних систем

Архів методичних і наукових матеріалів[edit]

https://www.uad.lviv.ua

https://www.youtube.com/watch?v=wcp4Jlad-Ik

Історія[edit]

Українська академія друкарства – правонаступниця Українського поліграфічного інституту ім. Івана Федорова, історія якого розпочалася у 1930 році. Саме тоді були об’єднані поліграфічні факультети Київського і Харківського художніх інститутів і створений єдиний вищий навчальний заклад для вишколу кадрів поліграфії і видавничої справи. Урочисте відкриття його відбулося 2-го грудня 1930 року в Харкові. Першим директором інституту став випускник поліграфічного факультетуКиївського художнього інституту М.Г.Шевченко.

Кафедра прикладної математики

https://www.uad.lviv.ua/home-uk-ua/strukturni-pidrozdily/fakultety-kafedry/81-fakultet-vydavnycho-polihrafichnoi-informatsiinoi-tekhnolohii/kafedra-informacijnyh-multymedijnyh-tehnologij

Кафедра комп’ютерних наук та інформаційних технологій

https://www.uad.lviv.ua/home-uk-ua/strukturni-pidrozdily/fakultety-kafedry/80-fakultet-vydavnycho-polihrafichnoi-informatsiinoi-tekhnolohii/kafedra-informatsiinykh-multymediinykh-tekhnolohii

Кафедра інформаційних мультимедійних технологій

https://imt.uad.lviv.ua/?menu=1&content=pro_worker&workerID=2

Навчальний процес Дисципліни[edit]

Менеджмент інформаційної сфери ВП-5 Хамула О.Г. доц., к.т.н. Мультимедійні технології Рк-5 Хамула О.Г. доц., к.т.н. Цифрові медіа технології Р-3, Рк-3, Р-4, Рк-4 Хамула О.Г. доц., к.т.н. Основи телекомунікацій та електронної комерції Дк-5 Хамула О.Г. доц., к.т.н. Мультимедійне документування Дк-5 Огірко І.В. проф., д.ф-м.н Управління проектами ВП-4Е Огірко І.В. проф., д.ф-м.н Електронні видання Р-4 Огірко І.В. проф., д.ф-м.н Технологія електронних видань ВП-3 Миклушка І.З. доц., к.т.н. Електронні ЗМІ ВП-5 Миклушка І.З. доц., к.т.н. Мультимедійне видавництво ВП-5, КН-5, ІСТ-5 Миклушка І.З. доц., к.т.н. Опрацювання мультимедійної інформації ВП-4Е Сабат В.І. доц., к.т.н. Опрацювання аудіо і відео інформації ВП-3 Сабат В.І. доц., к.т.н. Інформаційна безпека ВП-4Е Сабат В.І. доц., к.т.н. Мультимедійні мережі ВП-5Е Сабат В.І. доц., к.т.н. Проектування аудіо і відео контенту ВП-5Е Сабат В.І. доц., к.т.н. Проектування аудіо і відео КН-5, ІСТ-5 Сабат В.І. доц., к.т.н. Комп’ютерні технології графічної творчості СГ-5, КГ-5, ГМ-5 Сабат В.І. доц., к.т.н. Мультимедійні видання ВП-4Е Васюта С.П. cт.викл. Системи управління контентом Р-6 Васюта С.П. cт.викл. Цифрові медіатехнології Р-2, Рк-2 Васюта С.П. cт.викл. Дизайн контенту ВП-4Е Васюта С.П. cт.викл. Веб-дизайн Р-3 Васюта С.П. cт.викл. Інформаційний дизайн у документознавстві Дк-5 Васюта С.П. cт.викл. Контент-маркетинг ВП-5Е Васюта С.П. cт.викл. Цифрові медіатехнології Ж-1 Якимець М.В. зав. лаб. Системи управління електронним документообігом Дк-5 Якимець М.В. зав. лаб. Комп’ютерні мережі та телекомунікації Дк-2 Якимець М.В. зав. лаб. Електронний документообіг Дк-4 Цімер О.Б. асист. Комп’ютерні технології в діловодстві Дк-2 Цімер О.Б. асист.

Огірко І. В. Метафізика // Вікіпедія. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0 (дата 29 квітня 2011). – Назва з екрана.

Igor Ogirko, Mathematician, Web Search Results .Web pages that may be related to Igor Ogirko [WWW] http://www.yatedo.com/p/Igor+Ogirko/famous/1f9b4b8e53b5bbd4043f5451fc5695af : 25.09.15– Назва з екрана.

Igor Ogirko - Wikiversity Schriften. Links in anderen Sprachen [WWW] https://beta.wikiversity.org/wiki/Igor_Ogirko : 13.12.15.

Igor Ohirko. Scientific Social Community, the periodic electronic newspaper which tells about open grants, PhD proposals [WWW] http://www.science-community.org/en/users/ogirko 13.12.15.

Igor Ogirko .Участие в Нью-Йоркской Академии наук по направлению прикладная математика с 1995г.. [WWW] http://www.peoples.ru/science/mathematics/igor_ogirko/ 1.10.2005.

Igor Ogirko. Scientific activity. Encyclopedia. Wikis [WWW] http://www.thefullwiki.org/Igor_Ogirko .Up to date as of November 16, 2009.

Ihor Ohirko.Działalność naukowo-badawcza.Publikacje naukowe i dydaktyczne . Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Katedra Matematyki. [WWW] 12.10.14.http://archive.is/SLehl .

Igor Ogirko Львівськa секція Представництва ім. В.В. Леонтьєва "Азовської Академії"."Who is Who in "Azov Academy".2015-12-20 [WWW] http://azov-academy.ucoz.org/index/0-2 [Електронний ресурс].

Жидецький В. Ц., Огірко І. В. Інформаційні технології безпекометрії поліграфічного виробництва.Мережеві технології.[Електронний ресурс]. http://ohirko.at.ua/blog/ 20.12.2015.

Игорь Огирко Международный клуб Прикладная математика .[Електронний ресурс]. http://cumir.ru/igor-ogirko 2.12.2010

Igor Ohirko. Scientific activity. Publications. [WWW] .http://everything.explained.today/Igor_Ohirko/ 20.12.2015.

ІGOR OGІRKO. De investigación. Véase también. [WWW] http://diccionario.sensagent.com/%D0%86GOR%20OG%D0%86RKO/es-es/ 10.12.2015.

Ihor Ohirko .Enzyklopädie PlusPedia. Vernetztes Wissen ist willkommen. [WWW] http://de.pluspedia.org/wiki/Ihor_Ohirko 10.12.2014.

Ihor Ohirko. Zdjęcia dotyczące Ihor Ohirko/ [WWW] http://pl.cyclopaedia.net/wiki/Ihor_Ohirko 1.12.2014. Igor Ohirko. Tomasz Wojtczak .Technologia informacyjna. https://www.youtube.com/watch?v=DssHEEkmlxw Завантажено 5 лют. 2011 р. Konrad Paszkiewicz. Igor Ohirko.Programowanie niskopoziomowe. https://www.youtube.com/watch?v=yMckmEsdzQs 8 трав. 2014 р.

İgor Ohirko. Kaynaksız. https://tr.wikiquote.org/wiki/%C4%B0gor_Ohirko 8 Ocak 2011‎

Paweł Rosiński ; IGOR OHIRKO METODY NUMERYCZNE.Uniwer.Technolog.-Humanistyczn.w Radomiu http://holcbud.blogspot.com/2013/01/ihor-ohirko-ihor-wasyljowycz-ohirko-ukr.html 14 stycznia 2013 Paweł Rosiński ; IGOR OHIRKO. Prawdopodobieństwo warunkowe.METODY NUMERYCZNE : http://holcbud.blogspot.com/2013/01/prawdopodobienstwo-warunkowe-w-wielu.html .14 stycznia 2013.

Pyzara Łukasz. Igor Ohirko. Programowanie niskopoziomowe. http://pyzaralukasz.blog.pl/2014/05/30/28/ 8 трав. 2014 р. OHIRKO IGOR .Probability theory, Teoria prawdopodobieństwa. https://www.youtube.com/watch?v=2QsSWRp9ZHU Опубліковано 27 вер. 2012 р.

IHOR OHIRKO, MAREK CZERWIŃSKI. Metody Numeryczne .- Monte Carlo. https://www.youtube.com/watch?v=oPB_byjMIxE .Завантажено 4 лют. 2011 р.

Igor Ohirko, Łukasz Pyzara. Assembler.https://www.youtube.com/watch?v=84ksPga9DB0 .30 трав. 2014 р. Paulina Dąbrowska, Igor Ohirko . Informatyka. https://www.youtube.com/watch?v=1gvEGJE3lX0 . 9 трав. 2014 р.

Monika Adamczyk , Igor Ohirko. https://www.youtube.com/watch?v=ntislziZSys 11 квіт. 2013 р.

Monika Adamczyk , Igor Ohirko. https://www.youtube.com/watch?v=hooMty2Zmps . 6 черв. 2013 р.

Igor Ohirko. Technologia informacyjna .WSB. RADOM https://www.youtube.com/watch?v=RRhFWvw6L_8 . 4 лют. 2011 р. Schyrochuk Volodymyr, Ohirko Ihor . Network technologies. https://www.youtube.com/watch?v=_rXjRHpcB6g 4 черв. 2015 р.

Igor Ogirko, Lucyna Mizińska. Analiza matematyczna. https://www.youtube.com/watch?v=trWvLJYgj1U 13 січ. 2013 р.

Ihor Ohirko, Damian Marszałek. Metody numeryczne. WSB. https://www.youtube.com/watch?v=R-z1KXTXUWc .5 лют. 2011 р. Czerwiński Marek, IHOR OHIRKO. Metody numeryczne.https://www.youtube.com/watch?v=oPB_byjMIxE . 4 лют. 2011 р.

Jarosław Kaim, Ihor Ogirko . Architektura komputerowa. Architektura Komputerowa. https://www.youtube.com/watch?v=EzsMyBFrA2Q 8 трав. 2014 р.

Piotr Motyka ,Igor Ogirko. Programowanie niskopoziomowe.https://www.youtube.com/watch?v=WJi1LRBsu8U 8 трав. 2014 р.

Огірко І.В. Наукометрія. https://www.youtube.com/watch?v=Qhu6KGEkNjI 30 лист. 2015 р. Madej Magdalena,Igor Ohirko. Programowanie niskopoziomowe. https://www.youtube.com/watch?v=8Z1H9jc_UzE 4 трав. 2014 р.

Ohirko Igor ,Miziński Sławek. Analiza matematyczna.https://www.youtube.com/watch?v=uV_Xqn00jXQ 16 січ. 2013 р. Emiliana Pałka,Igor Ohirko. Matematyka-informatyka. http://matematyka-informatyka.blog.pl/ .Opublikowano 6 kwietnia 2014.

Огірко І. В. Прикладна математика Лекція 3 на тему "Якість електронних видань" https://www.youtube.com/watch?v=dxBQDXZ2aBo Завантажено 1 лист. 2010 р.

Огірко І. В. Лекція на тему –Метаматематика. https://www.youtube.com/watch?v=itP_XTB1Xdo Опубліковано 24 лист. 2015 р.

Огірко І. В. Лекція 2 на тему Прикладна математика. https://www.youtube.com/watch?v=IgDwSHWBGjY Опубліковано 9 лист. 2015 р.

Огірко І. В. Петрів М. Я.Прикладна математика. https://www.youtube.com/watch?v=d8InuGhPU-g Опубліковано 10 вер. 2012 р.

Огірко І. В .Нелінійний aналіз. https://www.youtube.com/watch?v=sZ3SpgGYZ1s Опубліковано 7 груд. 2015 р.

Огірко І. В. Прикладна математика. https://www.youtube.com/watch?v=LzbuW5lltNo Опубліковано 7 груд. 2015 р.

Огірко І. В. Лекція 1 на тему Прикладна математика. https://www.youtube.com/watch?v=5GVqYdmoJYo Опубліковано 15 вер. 2014 р.

Огірко І. В. Хімікометрія. https://www.youtube.com/watch?v=_s16g9WUeNo Завантажено 3 лист. 2010 р.

Огірко І.В.,Юрчик А. Мережеві технології. Bідео курсу "Мережеві технології".https://www.youtube.com/watch?v=7AQ35JoPJzE Опубліковано 6 трав. 2014 р.

Гудзовська A. Огірко І. В. Мережеві технології, ч.1. https://www.youtube.com/watch?v=YOxbuN2_3eU Завантажено 25 трав. 2011 р.

Огірко І. В. Лекція 6 на тему Прикладна математика. https://www.youtube.com/watch?v=d8InuGhPU-g Опубліковано 10 вер. 2012 р.

Огірко І. В. Лекція 5 на тему- Прикладна математика. УАД. https://www.youtube.com/watch?v=GbmZJZAGASs Опубліковано 5 вер. 2013 р.

Огірко І. В. Лекція 1 на тему Комп'ютерні мережі . УАД. https://www.youtube.com/watch?v=cN2E2BQW7Sc Опубліковано 2 черв. 2015 р.

Огірко І. В. Лекція 1 на тему Прикладна математика. https://www.youtube.com/watch?v=elyTABZTapA Опубліковано 10 груд. 2015 р.


Огірко І. В., Якушик І. І. Прикладна математика. Bідеоогляд математичних програм. https://www.youtube.com/watch?v=6C2vlJOBTHs Опубліковано 25 груд. 2012 р.

Ушакова Анна-Дария, Огірко І. В. Мережеві технології. . УАД. https://www.youtube.com/watch?v=E-bPtIUvoQs Опубліковано 18 бер. 2015 р.

Огірко І. В. Лекція на тему Математика для лінгвістів. https://www.youtube.com/watch?v=2tOTQktfXvQ Завантажено 19 жовт. 2011 р.

Огірко І. В. Теорія відносності логіки. Уривок лекції з прикладної математики в Українській академії друкарства. Оператор - Футрук П.В. https://www.youtube.com/watch?v=yWGodGwQV5U Завантажено 6 жовт. 2011 р.

Огірко І.В., Грухольська І. Управління проектами .https://www.youtube.com/watch?v=pFZKBqT8CAI Опубліковано 15 квіт. 2013 р.

Огірко І.В., Вонсовський О. Мережеві технології. Презентація про мережеві технології, обладнання. https://www.youtube.com/watch?v=Jwhr1SLBrKk Опубліковано 6 трав. 2014 р.

Огірко І.В.Прикладна математика. Практичне заняття з прикладної математика. https://www.youtube.com/watch?v=_ONdr5mQQQI Завантажено 17 жовт. 2011 р.

Огірко І.В. Когут Тетяна. Мережеві технології. https://www.youtube.com/watch?v=gt7Cmi4oGhQ Опубліковано 8 черв. 2015 р. Кудряшова А.В. Огірко І.В.Лекція на тему Мережеві технології. https://www.youtube.com/watch?v=cL4SKYUuEnY Опубліковано 4 трав. 2014 р.

Рибаков Є., Огірко І. В. Економічна інформатика. Лекція на тему користування Microsoft Excel. https://www.youtube.com/watch?v=W1-h63IQf-A Завантажено 18 лют. 2011 р.

Огірко І.В. Моделювання. ЕММ. .https://www.youtube.com/watch?v=UqfX2VTZNWo Завантажено 18 трав. 2011 р.

Прохорова О. А. Огірко І.В. Мережеві технології. Презентація з дисципліни Мережеві технології. https://www.youtube.com/watch?v=XCS_3FaLlaM Опубліковано 19 бер. 2012 р.

Огірко І. В. ,Нагурська Р.А. Лекція на тему -Правова статистика . https://vk.com/video9513776_159492789 26 бер 2011. Рибак O. В. Огірко І. В. Інформаційні системи. Категорія oсвіта.https://www.youtube.com/watch?v=ftdmDi1FM8I Завантажено 30 бер. 2011 р.

Гнидюк О. Ю. Огірко І. В. "Дитяча книга".Відео -дитяча книга для наймолодших читачів. https://www.youtube.com/watch?v=aRrVFAY7gE4 Опубліковано 24 січ. 2013 р.

Горова Анна. Огірко І. В. Інформаційні технології. Презентація . https://www.youtube.com/watch?v=AxrO4I4YLQk Завантажено 28 лют. 2011 р.

Черник O. В. Огірко І. В. Презентація 3D. https://www.youtube.com/watch?v=Dym30vL33CY Завантажено 7 квіт. 2011 р.

Огірко І.В. Бог - вічний двигун життя. https://www.youtube.com/watch?v=4sIOors0XMQ Завантажено 9 груд. 2010 р.

Огірко І.В., Оля Железнова. Презентація . Статті у Вікіпедії. https://www.youtube.com/watch?v=N10LKZJtCOg Опубліковано 13 груд. 2012 р.

Захарків Тарас. Презентація . Огірко Ігор Васильович. Категорія Люди та блоги.https://www.youtube.com/watch?v=EhFPJ_ijSVo Завантажено 6 груд. 2012 р.

Огірко І.В., Ушакова А.-Д. Львівсько-Радомська школа. https://www.youtube.com/watch?v=bGDdSDNRUfA Опубліковано 6 груд. 2012 р.

Огірко І. В., Ткач М. Львівсько -Радомська школа інтелектуалів.https://www.youtube.com/watch?v=5XPTKTVEWAU Опубліковано 6 груд. 2012 р.

Христина Врещ. Науки про молитву о. Петро Огірко. https://www.youtube.com/watch?v=qF53MhAqvEw Опубліковано 4 черв. 2013 р. Огірко І.В., Мар'яна Дзюба . Математичне моделювання. https://www.youtube.com/watch?v=8wDpI7qzncI Опубліковано 28 жовт. 2012 р.

Огірко І. ,Момрик В. Прикладна математика. MathCad. http://www.dailymotion.com/video/x338vmi Дата публикации: 27.08.2015. Зварич Т., Огірко І. В. Економічна інформатика. Лекція на тему Microsoft PowerPoint. https://www.youtube.com/watch?v=K_LQySwrcqM Завантажено 24 лют. 2011 р.

Огірко І.В., Поліновська В.Комп'ютерні мережі .https://www.youtube.com/watch?v=PtxnyizjTlo Завантажено 26 квіт. 2011 р. Маряна Хомяк, Огірко І.В. Фільм про прикладну математику.https://www.youtube.com/watch?v=DlPpyFcAkIc Опубліковано 9 лист. 2015 р.

Огірко І.В.Інформаційні технології. https://www.youtube.com/watch?v=6aIRclolvpY Завантажено 22 бер. 2011 р. Marciniak O.. Ogirko I. Technologia informacyjna. https://www.youtube.com/watch?v=qNF20t8OgWM Завантажено 21 січ. 2011 р.

Огірко І.В. Солопчук В.О.Прикладна математика. Канал YouTube Прикладна математика для вивчення та перегляду відео даного напряму.https://www.youtube.com/channel/UCy2jMSEcsddm1IMIbUPj2eQ Дата реєстрації 10 груд. 2015 р.

Вікторія Кравчук, Огірко І.В. Прикладна математика. Частина ІІ,https://www.youtube.com/watch?v=jKxzmVdzgAM Опубліковано 23 лист. 2014 р.

Конюхов О., Огірко І.В. Прикладна математика. https://www.youtube.com/watch?v=Im4rkL1qNCI Завантажено 15 груд. 2010 р.

Баран Наталія,Огірко І.В.Електронний посібник для вивчення прикладноїматематики.http://www.natabaran.io.ua/ Опубліковано 29 лист. 2015 р.

Шупер Роман,Огірко Ігор. Прикладна математика. Електронний підручник для студентів .http://shuper.io.ua/ . Опубліковано 29 лист. 2015 р.

Вікторія Кравчук , Огірко Ігор. Прикладна математика в Українській академії друкарства. В.https://www.youtube.com/watch?v=IJAdkdwqb7k . Опубліковано 23 лист. 2014 р.

Анна-Марія Нос, Ігор Огірко .Прикладна математика. https://www.youtube.com/watch?v=IgDwSHWBGjY Опубліковано 9 лист. 2015 р.

Марченко В. В. ,Огірко І.В. Мережеві технології. Маршрутизована -фрагментована магістраль.http://merezhevitechnologii.blogspot.com/ 24 березня 2010 р.

Руденко О. О.,Огірко І. В. "Управління проектами".САЙТ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ. http://projectgroup.io.ua/ 24 березня 2015 р. Lesya Shkamerdyak, Ihor Ohirko. Мережеві технології. Mісто Львів.https://www.youtube.com/watch?v=LdJirN-KOcY Завантажено 17 бер. 2011 р.

Огирко И. В. Виртуальная лаборатория Создание вики. http://ru.vlab.wikia.com/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 24. 05. 2012 .

Огірко І. В. Мережеві технології. http://manager-777.narod.ru/ 17 березня 2011 р.

Огірко І. В. Торрент-мережі http://torrent-merezhi.blogspot.com/2009_03_01_archive.html 17 березня 2009 р.

Огірко І. В. Визначні місця Львова Мережеві технології. http://managereuro2012.narod.ru/ 17 березня 2011 р.

Daniel Plewinski ,Ihor Ohirko. Metody numeryczne prowadzący prof. Ihor Ohirko. Uniwersytet Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.http://danielplewinskimetodynumeryczne.blogspot.com/13 listopada 2015

Anna Pacholec,Ihor Ohirko. Metody numeryczne. Uniwersytet Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.http://metodypacholec.blogspot.com/search?updated-min=2015-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2016-01-01T00:00:00-08:00&max-results=4 13 listopada 2015

Ihor Ohirko. Metody numeryczne. Uniwersytet Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Blog stworzony na potrzeby przedmiotu „Metody numeryczne”.http://lukaszp2.blog.pl/2015/10/20/prowadzacy-ihor-ohirko/ 20 października 2015.

Paweł Rosiński ; IGOR OHIRKO. METODY NUMERYCZNE . Uniwersytet Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. http://holcbud.blogspot.com/2013/01/ihor-ohirko-ihor-wasyljowycz-ohirko-ukr.html 14 stycznia 2013.

Paweł Kuzia.Ihor Ohirko. Architektura Systemów Komputerowych – Uniwersytet Technologiczno Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu https://architekturauth.wordpress.com/ 8 Maj 2014.

Patrycja Pytlarczyk , Ihor Ohirko .Metody numeryczne. UTH Radom. https://www.youtube.com/watch?v=xUOvV2m_248 7 трав. 2015 р.

Ihor Ohirko. Matematyka i informatyka obliczeniowa. http://matematyka-informatyka-obliczeniowa.blog.onet.pl/2015/02/ Luty 2015.

Marcin Szczepanowski , Ihor Ohirko."ANALIZA MATEMATYCZNA I ALGEBRA LINIOWA". http://marcin1sz2zs.bloog.pl/id,332581052,title,Ihor-Ohirko,index.html 4 grudzień 2015

Piotr Nakoneczny ,Ihor Ohirko.Analiza matematyczna i algebra liniowa. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny. http://piotrnakoneczny.blogspot.com/2012/10/uniwersytet-technologiczno.html 21 października 2012.

Igor Ogirko, Lucyna Mizińska. Analiza matematyczna. https://www.youtube.com/watch?v=trWvLJYgj1U Опубліковано 13 січ. 2013 р. Mateusz Łuska, Ihor Ohirko. Analiza matematyczna i algebra liniowa. http://blogamial.blogspot.com/2012/10/uth-radom-analiza-matematyczna-zespo.html 21 października 2012.

Adrian Ziółek, Ihor Ohirko. Matematyka i informatyka . http://matemadrian.blog.pl/2015/02/ 21 maja 2015. Miziński Sławek,Ohirko Igor. Analiza matematyczna. Materiały z wykładów. https://www.youtube.com/watch?v=uV_Xqn00jXQ Опубліковано 16 січ. 2013 р.

Marcin Szczepanowski, Ihor Ohirko. "ANALIZA MATEMATYCZNA I ALGEBRA LINIOWA" .http://marcin1sz2zs.bloog.pl/id,332581052,title,Ihor-Ohirko,index.html 6 grudzień 2015. Ihor Ohirko .Problemy społeczne i zawodowe informatyki. UTH RADOM.https://www.youtube.com/watch?v=bng8opMOm7A Опубліковано 24 жовт. 2014 р.

Ihor Ohirko .Problemy społeczne i zawodowe informatyki. UTH RADOM. https://problemysizinformatyki.wordpress.com/2014/10/17/ihor-ohirko/ October 17, 2014.

Ihor Ohirko .Problemy społeczne i zawodowe informatyki. UTH RADOM. https://problemysizinformatyki.wordpress.com/ October 24, 2014

Ihor Ohirko .Problemy społeczne i zawodowe informatyki. UTH RADOM. https://marcinkarolwrzesinski.wordpress.com/ October 20, 2014.

Przemek Rolodziejczyk, Ihor Ohirko .Problemy społeczne i zawodowe informatyki. UTH RADOM. https://problemyinformatyki.wordpress.com/ October 24, 2014.

Ihor Ohirko .Problemy społeczne i zawodowe informatyki. UTH RADOM. http://marcinkumor-1993.blog.pl/ 10 października 2014.

Огірко І.В. Дизайнометрія • Правова статистика. Мережеві технології. • Web3.0. Problemy Społeczne i Zawodowe Informatyki prof. Ihor Ohirko Видео на Запорожском портале. http://portall.zp.ua/?c=video&q=%D0%9E%D0%B3%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%BE&page=3 24 декабря, 2015г.

Ihor Ohirko .Problemy społeczne i zawodowe informatyki. Metody numeryczne. Technologia informacyjna . http://thevoicekid.com/videos-ohirko.html February 4, 2011.

Patrycja Pytlarczyk, Ihor Ohirko. Metody numeryczne .UTH Radom. https://www.youtube.com/watch?v=xUOvV2m_248 Опубліковано 7 трав. 2015 р.

Наукова школа з моделювання та управління інформаційних мультимедійних технологій.[edit]

https://www.google.com/search?biw=1920&bih=937&tbm=vid&sxsrf=ACYBGNSpsg2dmrn6CodOXpMPfJ98_A0K8A%3A1571303155966&ei=8y6oXb7ZOo2g6ATfkYeABQ&q=%D0%9E%D0%B3%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%BE+%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80+%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87++&oq=%D0%9E%D0%B3%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%BE+%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80+%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87++&gs_l=psy-ab.3...4221.4221.0.4586.1.1.0.0.0.0.124.124.0j1.1.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.0.0....0.CCZQz_-WSJA

Кафедра медіакомунікацій УАД[edit]

https://www.facebook.com/kafedramediacom/?__tn__=kC-R&eid=ARDdT5uE9Vje-qV_rfCa39pGzp-_Ri74fyVVUlP7JTM8w_oFUnIA7dDzgdx3Zp2hcZUmLJq5reUmDy9E&hc_ref=ARQxRg278X4ee4J_sOVaYz_TD-3XRjmLjH-jcyU5bOQPEE2qtRVm5VSd8FiNahzZzAA&fref=nf&__xts__[0]=68.ARDfSx1A2sjh7zjOjRgvVSI9nFaZvKcv3W2SVXwgk1PmUqSPuQhS2uxjXHJVCEKPEpMrx6WF9I9bSPBJp31h9LekdMfyipLh08ce24asRkkcZwVBtd4HdQmwLaemY2e1TXEvHfLGIvzYFYX_-ypLl7GGGkZIQERKB2RPwXfTmhjQlDTB6VW6RfGiEdhX82CU_j88LMdlxsBgyL-699ehxfmrQ6kj2bPycYeaYkgpv2rOhX-JG8R2rXrKOiwFBY9rjWm8JMgc_pCWmtC9MPqm_OjO8ri05pmDy0mCXvWGybZxvGAazfDyNryTCj7r8OVJ4HCcSpdr2M5Hw3vPenPBJX8TOKwK-xGvtEfkBesjp1cwzUjN4UphjI8

Мультимедійне документування

https://beta.wikiversity.org/wiki/Мультимедійне_документування


Наукова діяльність Публікації[edit]

В співпраці з нашими викладачами було видано декілька монографій і навчальних посібників, серед них:

Б. В. Дурняк Б. В. Стеганографічні методи захисту документів / Б. В. Дурняк, В. І. Сабат, Д. В. Музика // Монографія. — Львів : УАД, 2014. — С. 160. Хамула О. Г. Scribus – програма верстки для видавничих систем / О. Г. Хамула, Л. Й. Дмитрів // Навчальний посібник. — Львів : Світ, 2015. — С. 240. Дурняк Б. В. Управління повноваженнями в системах захисту інформації / Б. В. Дурняк, В. І. Сабат, Л. Є. Шведова // Монографія. — Львів : УАД, 2016. — С. 148. Дурняк Б. В. Оцінка якості поліграфічних видань на основі моделі якості книги / Б. В. Дурняк, В. І. Сабат, О. М. Назаренко // Монографія. — Львів : УАД, 2016. — С. 155.

Також багато робіт було публіковано в журналах і інших джерелах інформації, наприклад кілька з них:

Огірко І. В. Технології мереж для Інтернету речей. Матеріали науково-практичної конференції «Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження», Україна, Київ, 24 жовтня 2017 року, Київ : Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 2017. С. 44–52. Огірко І.В.Наукометрія науковця. Електpoннa пyблiкaцiя. Бібліографічний довідник Віктора Святославовича Ідзя (1979-2017 рр.). University “L’viv Stavropigion”. Друкується згідно рішення Вченої Ради Університету “ Львівський Ставропігіон ”, протокол No1 від 3 cічня 2017 р.”Журнал «Українознавець» 2017 р.С.12-89 Огірко І. В. Комплекс навчальних видань для видавців. Рецензія на навчальний комплекс для видавців і редакторів. Науковий журнал «Українознавець». Видається Національним науково-дослідним інститутом українознавства МОН України. Львів-2016, вип.16.C.96-97. Моргун К. О., Кучеров Д. П., Огірко І. В., Огірко О.І. Побудова поверхонь для тривимірних зображень. Зб:24 Міжнародна науково-практична конференція з проблем видавничо-поліграфічної галузі .Київ .2017. С. 59-61. Огірко І. В., Романюк О. П., Огірко О. І. Інформаційні технології книгодрукування та експертизи якості.Научное издание Белорусского государственного технологического университета.СКОРИНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 2017: КНИГА В МЕДИЙНОМ ПРОСТРАНСТВЕ, К 500-летию белорусского книгопечатания . Материалы III Международного форума:С.254-258. Огірко О . І ., Огірко І . В . Інформаційні технології та технічні засоби у навчальному процесі. Збірник наукових статей ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, СПЕЦІАЛЬНИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ОВС ТА НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ . За матеріалами доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції .23 грудня 2016 р. Львів : ЛьвДУВС , С. 280-285. Огірко І.,Огірко О. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА КІБЕРФІЗИЧНІ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ І БЕЗПЕКОМЕТРІЇ ПІДПРИЄМСТВ ПОЛІГРАФІЇ. Збірник Формування стратегії соціально-економічного розвитку підприємницьких структур в Україні : Мат. ІІ Всеукраїн. наук.-практ. конф. (23–25 листоп. 2016 р., м. Львів):Укр. акад. друкарства, 2016. с. 121-124. Валентина Кунченко-Харченко, Ігор Огірко, Білоус Олександр Історія виникнення та застосування шифрування. Черкаський деpжaвний технoлoгiчний університет Кафедра iнфopмaтики, iнфopмaцiйнoї безпеки тa дoкyментознавства Електpoннa пyблiкaцiя

Публікації Огірко Ігор Васильович[edit]

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%BE_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

Бібліографія[edit]

  • Огірко І. В., Паславська І. М. Методи інвестометрії у прийнятті ефективних інвестиційних рішень. В зб.: формування ринкової економіки. Проблеми економічної кібернетики. Львів. ЛНУ ім. Ів. Франка. № 22, 2011. с.232-236.
  • Огірко І. В. , Синицький О. С. Математичне моделювання прийняття управлінських рішень в зб.: Реформування системи держвного управління. ЛР і ДУ НАДУ при Президентові України. Львів. 2011.ч.2 с. 398–400.
  • І.Огірко, Ю.Шульжик, О. Огірко Інформаційна економіка як напрям дослідження економіки та інформаційних технологій //Формування ринкової економіки в Україні. Львів ЛНУ ім.І.Франка 2001.
  • Огірко І.В., Глущак Ю.І., Огірко О.І. Інформаційні технології управління // Актуальні проблеми державного управління. Львів УАДУ при Президенті України Львівська філія 2002
  • Глущак Ю.І., Огірко О.І. Використання прогресивних інформаційних технологій в державному управлінні // Ефективність державного управління в контексті становлення громадянського суспільства. Львів УАДУ при Президенті України Львів 2002
  • Серант А. Й., Огірко І. В. Соціальні комунікації і соціальні мережі як моделі розгалуженого розвитку зв'язків з громадськістю // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. — Вип. 31 — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2012. — 50-56 с.

Гладун Д. В., Огірко І. В. Основні принципи при розробці користувацьких інтерфейсів для взаємодії з інтернет-сервісами. Електронне видання. Українська академія друкарства, вул. Під Голоском, 19, Львів, 79020, Україна.2021 р. https://dhladun.com.ua/methods.html

Гладун Д. В., Огірко І. В. Автоматизація групування зображень. Електронна книга. Українська академія друкарства, вул. Під Голоском, 19, Львів, 79020, Україна. https://dhladun.com.ua/book.html . 2021 р.https://dhladun.com.ua/HladunDV_OhirkoIV_ImageGroupingAutomation.pdf

Ігор Огірко. ВЕБ-ПОРТАЛ ДИСТАНЦІЙНОГО ТВОРЧОГО НАВЧАННЯ. Працює журі фестивалю МАЛіЖ._ 27 травня 2021. Міжшкільний літературно-мистецький інтернет-портал «Міжнародна Академія літератури і журналістики». C.2. https://academy-malig.info/malig-inform/1854-profesor-ihor-ohirko-pratsiuvatyme-u-zhuri-festyvaliu.html?fbclid=IwAR0T2zS2GeR98Y34dRq__8PtOEd2--3VcmYukesgY19iplOC-LRBMIWQzpM

Уляна Сайко. Огірко Ігор. Презентація з дисципліни "Електронні видання".12 черв. 2021 р.https://www.youtube.com/watch?v=QFS8VEbYr60

Джерела[edit]

Напрями наукових досліджень[edit]

Кафедра інформаційних мультимедійних технологій за історію свого існування характеризується високою активністю наукової діяльності, чому сприяє злагоджена праця усіх членів кафедри.

Наукова діяльність кафедри здійснюється у кількох напрямах, які взаємодоповнюють один одного та складають основу розвитку наукової школи, предметом дослідження якої є моделі інформаційних технологій формування та прогностичного оцінювання якості друкованих та електронних видань.

Методологія медіа-досліджень[edit]

https://uk.wikibooks.org/wiki/Методологія_медіа-досліджень

https://uk.wikibooks.org/wiki/Методологія_медіа-досліджень/Застосування_методології_на_практиці

Наукові напрямки роботи кафедри:[edit]

методологія проектування систем комп’ютерного готування видань; системний аналіз та оптимізація параметрів видань у видавничо-поліграфічних процесах; дослідження і розроблення системи автоматизованого проектування книжкових видань та образно-графічної інформації; інформаційні технології проектування процесу комунікативного руху книги до читача; моделювання та оптимізація процесів проектування електронних ресурсів; удосконалення технологій електронного видавництва; прогнозування якості та розрахунок альтернативних варіантів реалізації технологічних процесів; проектування інформаційних систем; інформаційна безпека електронних ресурсів; мультимедійні технології та інтерактивні рекламні ресурси; інформаційна технологія проектування кросплатформних видань; Теоретичні і практичні результати наукової роботи реалізуються у виконанні держбюджетної тематики і дисертаційних робіт.

Для студентів старших років навчання. Основною метою є ознайомлення студентів з основами проведення наукових досліджень. Огірко І.В.