Українське відділення Всесвітньої лабораторії

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Українське відділення Всесвітньої лабораторії-Українське відділення міжнародної неурядової організації "Міжнародний центр наукової культури - Всесвітня лабораторія" .

Українське відділення Всесвітньої лабораторії є самостійним підрозділом Всесвітньої лабораторії, користується правами юридичної особи .

Українське відділення Всесвітньої лабораторії має статус науково-дослідної установи і здійснює діяльність, що випливає із цілей та завдань цієї організації щодо виконання міжнародних проектів у галузі науки, техніки, екології, медицини, освіти та інших галузях.

Відділення об'єднує зусилля вітчизняних і зарубіжних вчених та спеціалістів на розв'язання актуальних проблем, залучає науковий потенціал України для роботи за міжнародними проектами Всесвітньої лабораторії.

Українське відділення Всесвітньої лабораторії має право: організовувати та проводити науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи як самостійно, так і з участю тимчасових творчих колективів, у тому числі у формі різних товариств, залучати до цієї роботи заінтересовані організації, підприємства та фірми; приймати на роботу і залучати як консультантів ; використовувати прийняті у міжнародній практиці форми та засоби міжнародних наукових обмінів, у тому числі відряджати у встановленому порядку за рахунок власних коштів приймати іноземних вчених і спеціалістів для роботи за проектами та участі в семінарах, конференціях, нарадах, встановлювати зв'язок із закордонними мережами ЕОМ і банками даних; відкривати свої філіали і дослідно-експериментальні бази ; видавати та розповсюджувати твори науки, літератури та мистецтва, пов'язані з діяльністю Українського відділення Всесвітньої лабораторії; здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, що відповідає меті й завданням відділення.

Західний центр Українського відділення всесвітньої лабораторії[edit]

Західний центр Українського відділення Всесвітньої лабораторії-Українське відділення міжнародної неурядової організації "Міжнародний центр наукової культури - Всесвітня лабораторія" . Директор: Грицишин Петро Михайлович.

Західний центр Українського відділення Всесвітньої лабораторії є самостійним підрозділом Всесвітньої лабораторії , здійснює діяльність, що випливає із цілей та завдань цієї організації щодо виконання міжнародних проектів у галузі науки, техніки, екології, медицини, освіти та інших галузях, об'єднує зусилля вітчизняних і зарубіжних вчених та спеціалістів на розв'язання актуальних проблем, залучає науковий потенціал для роботи за міжнародними проектами .

Західний центр Українського відділення Всесвітньої лабораторії має право: організовувати та проводити науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи як самостійно, так і з участю тимчасових творчих колективів, у тому числі у формі різних товариств, залучати до цієї роботи заінтересовані організації, підприємства та фірми; приймати і залучати консультантів ; використовувати прийняті у міжнародній практиці форми та засоби міжнародних наукових обмінів, у тому числі відряджати у встановленому порядку за рахунок власних коштів приймати іноземних вчених і спеціалістів для роботи за проектами та участі в семінарах, конференціях, нарадах, відкривати свої дослідно-експериментальні бази; видавати та розповсюджувати твори науки, літератури, пов'язані з діяльністю Всесвітньої лабораторії.Є відділ Наукового експерименту-керівник Огірко Ігор. Огірко Ігор Васильович

Південний центр Українського відділення всесвітньої лабораторії[edit]

Джерела і посилання[edit]

Категорія:Дослідження Категорія:Українські громадські організації