Український державний університет м. Москви

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Український державний університет м. Москви Науковий орган Українського державного Університету в Москві як критерій науково-дослідної роботи Українського Університету (УУМ) був відкритий Вченою Радою в 2001 році . Перехід на науково-дослідницьку роботу та організація науково-дослідної роботи пройшла в той час (1999-2000 роки), коли колектив УУМ побачив у неспроможності Російської держави задовольняти освітній та науковий процес української діаспори в Росії.


1.В.С.Ідзьо. V Міжнародна конференція “Українська діаспора в Росії”. (Москва 15-16 серпня 2001р.). – С.135. 2.О.О.Руденок-Десняк.Залишається надія.-С.138-139. 3. М.А.Якименко.Соціально-економічні передумови формування східної української діаспори у другій половині ХІХ-ХХ ст.-С.139-141. 4.В.Ф.Шерсткіна.Новосибірський обласний центр Української культури.-С.141-143. 5.В.С.Ідзьо. Українці в Тюмені.-С.143-145. 6. А.С.Литвин.Українська діаспора в Карелії.-С.145-147. 7. И.Е.Дубецкой.Украинцы в Оренбуржье.-С.147-150. 8. Л.І.Горленко-Баранівська.Таблиця набору українських співаків протягом другої половини ХVII-XVIII ст.(Україна)-С.150-157. 9. А.С.Литвин.Українська недільна школа в Петрозаводську.-С.157-158. 10.Н.Д.Бирюк.Воронежские украинцы как этнос в публикациях.-С.158-160. 11.Т.Д.Крамарчук.Особливості формування національних діаспор в іншомовному середовищі ( на прикладі української меншини в Республіци Башкортостан).-С.160-163. 12.Н.Д.Бірюк.Подонь-Воронежская Атлантида.-С.163-168. 13.І.Л.Теліга.(до 100-ліття з дня народження). М.Зеров-літературознавець, критик і поет.-С.168-178. 14. І.Радковець.П.Радковець.Думки в голос.-С.178-180. 15. В. Г.Марченко.В Украине – на Украине.-С.180-181. 16.А.М.Окара.Туга за алхімією.-С.181-183. 17.В.И. Дудченко.Киевский вещий Боян или князь Игорь авторы Слова о полку Игореве.-С.183-184. 18. И.Е.Задорожнюу.Э.И.Лаврик. “Из общего острога- в дом удобный для мирового сожительства”.-С.184-194. 19.Е.А.Рязанцева.”Украинская жизнь”- журнал издававшийся в Москве 1912-1917 гг.-С.194-197. 20.В.С.Ідзьо. Встановлення пам’ятника Т.Г.Шевченку – визначна подія в громадському та культурному житті українців в Росії.-С.197-198. 21.В.В.Вексей. Громада українців Челябінської області “Троянда” на Південному Уралі.-С.198-199. 22.З.Манчур. Науковий Вісник Українського Університету. - М.,2000. - T.І.-С.199-201. 23.О.Г.Храбан. Надо всегда оставаться интелигентными.-С.201-204. 24.Е.А.Рязанцева.Культурная жизнь украинцев Москвы.-С.204-208. 25.А.М.Окара.Блуждающие звёзды национализма.-С.208-210. 26. Е.А.Рязанцева.Украина- взляд из России.-С.210-213.

Частина ІV. Історія України: шлях з глибини століть.

1. Г.Ю.Марченко.До питання історичного виникнення давньоєгипетських математичних методів астрономічних обчислень (ІІІ тис. до н.е.).-С.213-214. 2.В.С.Ідзьо. Античні, римські та візантійські джерела про історію українців-слов’ян.-С.214-216. 3.В.С.Ідзьо. В.С.Артюх. Кельтські міста на на Дністрі на межі нашої ери (Згідно карти Клавдія Птолемея І-ІІ ст. н.е.).-С.216-219. 4.О.С.Масикевич.Історичні факти проти легенди.-С.219-228. 5.В.С.Ідзьо. В.С.Артюх. Кельтські старожитності Дніпровського регіону України.-С.228-230. 6. Л.Г.Мацкевий.Вклад С.М.Бібікова у вивчення найдавнішої історії Заходу України.-С.230-232. 7.П.Коваль. Град у стратегічно важливих воротах.-С.232-235. 8.Т.Донцова.Маловідомі факти з біографії Б.Грінченка як культурно-громадського діяча.-С.235-237. 9.Б. А. Тимощук. Начало классовых отношений у восточных славян. (по материалам поселений Украинского Прикарпатья).-С. 237-246. 10.М.С.Забочень.Українське державне правління. Львів, червень 1941 року.- С.246-248. 11.А.Фартушний.Українська національна ідея в координатах сучасності. - С.248-255. 12.В.С.Ідзьо. Україна-Русь в XIV ст. у взаємовідносинах з Польщею та Литвою (1323-1385).-С.255-256.

Науковий Вісник Українського Університету в Москві. - М., 2003. - Том ІІI. Зміст опублікованих наукових праць:

1.В.С. Идзьо. В.И.Дудченко как украинский учёный Украинского Университета г. Москвы и Украинского Исторического Клуба. -С.4-5. 2.О.А. Дарибогова. Отзыв на научную и культурно-образовательную деятельность научного сотрудника Украинского Университета и члена Украинского Исторического Клуба г. Москвы В.И. Дудченко.- С.5-6. 3.М.P. Львов. Рецензия на “Общесистемную азбуку ВИКТОРИД”.-С.6-7. 4.А.Самохин.Азбука для всего человечества. Суперазбука Виктора Дудченко, научно-популярный журнал ”Не может быть”, 2001, № 11.-С.7-8. 5.В.И. Дудченко.Проблемы взаимосвязи украинских и русских исторических и современных культурно-образовательных связей с помощью Азбуки ”ВИКТОРИД”.-С.8-36. 6.V.I. Dudchenko.The European Alphabet and cultural & educational aims solved by means of the general System alphabet “VICTORID”.-С.36-42. 7.В.И. Дудченко. Периодическая общесистемная азбука знаков, символов, понятий “ВИКТОРИД” - как основа украиноведения.-С.42-45. 8.В.И. Дудченко. Дуальность графем украинской письменности в Международной системной азбуке “Викторид”.-С.45-46. 9.В.И. Дудченко.Обучение украинскому языку для русскоязычных украинцев за один день с помощью международной общесистемной азбуки ”Викторид”.-С.46-49. 10.В.И. Дудченко.Новый импульс в развитии украинской культуры на разделе тысячелетий .-С.49-52. 11.В.И. Дудченко.Спираль Дудченко как связующее звено в международной системной азбуке "Викторид " русского и украинского алфавита и культуры.-С.52-55. 12.В.И. Дудченко.Повышение эффективности коррекции речи в режиме «видимой речи» на персональном компьютере в комплексе с обучением ученика как «ведомого» партнера.-С.55-58. 13.В.И. Дудченко.Программа курса «Системная азбука ВИКТОРИД и наука о семиотике».-С.58. 14.В.И. Дудченко.Программа курса «Компьютерные программы нетрадиционной графики».-С.58. 15.В.И. Дудченко.“Викторид 3000” - азбука для начального образования взрослых в ІІІ-м тысячелетии.-С.59-61. 16.В.И. Дудченко.ВИКТОРИД. Экспозиция в Политехническом музее.-С.61. 17.В.И. Дудченко.Киевский вещий Боян или князь Игорь – автор “Слова о полку Игореве”.-С.61-63. 18.В.И. Дудченко.Гетман Украины П.Д. Дорошенко как литературный и исторический персонаж творчества А.С. Пушкина.-С.63-65. 19.В.И. Дудченко.Символика исторических личностей Украины.-С.65-66. 20.В.И. Дудченко.К вопросу об идентификации царевича Дмитрия, сына Ивана Грозного (криминально – историческое расследование).-С.66-67. 21.В.И. Дудченко.Некоторые вопросы кельтской цивилизации.-С.67-69. 22.В.И. Дудченко.Загадки улыбки Джоконды больше не существует!?-С.69-71. 23.В.И. Дудченко.Нетрадиционная математика.-С.71. 24.В.И. Дудченко.Концептуальный проект ”Подготовка десятиклассника для полёта в космос”.-С.71. 25.В.И.Дудченко.Восстановление Земной цивилизации после глобальной катастрофы.-С.73-74. 26.В.И. Дудченко. Экслибрис М.Шолохова.-С.74-76. 27.В.И. Дудченко.Технические проблемы в третьем тысячелетии.-С.76-79. 28.В.И. Дудченко.Проблемы технического отдела Украинского Университета в Москве в 2003-2005 гг.-С.79-80. 29.В.И.Дудченко.Системная азбука Дудченко.-С.80-81. 30.В.И. Дудченко.Фонографическая украинская азбука.-С.81-82. 31.В.И. Дудченко.Расступись ВИКТОРИД - ТРИЗ идет!-С.82-83. 32.В.И. Дудченко.Азияазбука “ВИКТОРИД”.-С.83-84. 33.В.И. Дудченко.ВИКТОРИД и клоны растений.-С.84. 34.В.С. Идзьо, О.Г. Храбан.Протоколы заседаний Украинского Исторического Клуба, в которых зафиксированы апробации Международной общесистемной азбуки “Викторид”. -С.84-90. 35.В.И. Дудченко.Стихосложение ВИКТОРИД.-С.90-96. 36.В.И. Дудченко.Музыкальная общесистемная азбука ВИКТОРИД.-С.96-99. 37.В.И.Дудченко.Графика в системе “ВИКТОРИД”.-С.99-105. 38.В.И.Дудченко.Историческое военное обмундирование и оружие.-С.105-122.

Зміст опублікованих наукових праць[edit]

1.В.С. Идзьо.Анализ источников по вопросам исторического развития Украинской диаспоры в России.-С.112. 2.Б.Г. Чопик.“Сохранение национальной культуры в иноэтничном окружении” (На примере украинских общин в северной Америке и Канаде).-С.122-124. 3.В.М. Кабузан.Заселение Новороссии в XVIII- начало XX вв. (1719-1917гг.) и изменения в этническом составе ее населения.-С.124-125. 4.В.С. Артюх, В.С. Идзьо. К вопросу о локальном варианте кельтской культуры верхней части Днестра.-С.125-127. 5.Е.Е. Ширяев.Славянизация балтов. - С.127-130. 6.В.С. Идзьо, В.С. Артюр.Археологические исследования на Среднем Днестре в контексте изучения перехода от язычества к христианству на Евроазийском континенте (май-сентябрь 2000г.).-С.130-138. 7.Б.Н. Флоря.Киевская митрополия и Россия в середине 20-х гг. XVII века.-С.138-142. 8.П.П. Кононенко.Украиноведение в обустройстве национального образования Украины. - С.142-144.

Науковий Вісник Українського Університету в Москві. - М.,2003. - Том IV. Зміст опублікованих наукових праць:

1.В.Ідзьо.Український Університет м Москви (УУМ) -10 років звитяжної праці (1992-2002).-С.8-22. 2.П.Кононенко.Наказ №2 від 28 листопада 2002 року Голови Вченої Ради з нагоди 10-ти річчя Українського Університету м.Москви (1992-2002).-С.22-24. 3.П.Кононенко. Творчий шлях Українського Університету м.Москви, як української науково-освітньої організації в Росії за 10 років.-С.24-49. 4.В. Ідзьо.І Міжнародна наувкова конференція “Кельтська цивілізація на території України”. (21-22 травня 2002 р.Львів).-С.49-53. 5.В.Ідзьо. Історія вивчення вченими Кельтської цивілізації на теритрії України.-С.53-68. 6. Г. Кобаль. Проблеми і сторії кельтів у новітній українській історіографії.-С.68-70. 7.В. Дудченко. Некоторые вопросы кельтской цивилизации.-С.70-74. 5.В.Ідзьо.Роль кельтської цивілізація в еволюційному процесі населення Західної, Центральної та Східної Європи.-С.74-109. 6.М.Бандрівський.С.Йосипишин. Кельти на Заході України.-С.109-114. 7.В.Ідзьо. В. Артюх. До питання походження Збручанського ідола.-С.114-117. 8.Г.Марченко. В.Ідзьо.До проблеми кельтсько-слов’янської духовної культури Східної Європи.-С.117-121. 9.В.Ідзьо. Кельтська релігійна культура та духовність на території України ( IV-III ст. до н.е. – ІІ- ІІІ ст .н.е.).- С.121-135. 10.В.Ідзьо. І Міжнародна наувкова конференція “Українсько-російські відносини на зламі тисячоліть”. “Рік України в РФ” (5-6 червня 2002 р.Івано-Франківськ).-С.135-149. 11.О.Гуцул.Діаспора в українсько-російських відносинах: важіль тиску чи чинник співробітництва?-С.149-155. 12.М.Семиряга. Украинская диаспора в странах СНГ и ее перспективы.-С.155-168. 13.А.Стародуб . Холмські єпархіальні інституції в Росії 1918 р.(за матеріалами Генерального консульства Української держави в Москві).-С.168-170. 14.О.Храбан. Український сепаратизм.-С.170-180. 15. Н.Терес.Концепція національної держави і процес національно-державного будівництва в сучасній Україні.- С.180-184. 16.О.Григорович.Джерела української гаманітарної думки в Росії.-С.184-186. 17.В.С.Ідзьо. Українці в Росії - історія, сучасний стану та перспектива розвитку в “Рік України в Російській Федерації”. (XVIII-XXI ст.).- С.186-195. 18.I.B.Овчар. Українське питання в Росії (кінець ХХ - початок ХХI століття).-С.195-198. 19.А. Погрібний. Ще раз про національне виховання.-С.198-205. 20.В.С.Ідзьо. Аналіз сучаного стану та перспективи розвитку Української Греко-Католицької Церкви в Москві та регіонах Російської Федерації (2001-2005 роки).-205-214. 21.Я. Калакура. Історичні засади Укрпаїнознавства як науки і навчальної дисципліни.-С.214-221. 22.В.Мудрак. Історіософський підхід до етнічного розвитку України в системі “індивідуальне-суспільне”. -С.221-226. 23.В.Ідзьо. Українці в Сибірі.(Омська, Томська, Новосибірська області). - С.22-228. 24.О.Ф.Нирко. Ялтинський музей кобзарства Криму та Кубані. - С.228-233. 25.В.Ідзьо. Симон Петлюра на шпальтах громадсько-політичного журналу українців Росії “Украинськая Жизнь”. (1912-1916 роки).- С.233-241. 26.Т.Біла. Ю. Білий. Професор Львівського університету Микола Чайковський і академік ВУАН Михайло Кравчук та їх внесок у розвиток мови української математики. - С.241-249. 27.С.І.Шевченко. Історія зовнішньоекономічних зв’язків Радянської України в дослідженнях учених діаспори ІІ половини ХХ століття. - С.249-251. 28.Д.Донцов.Питання освіти в середній школі у світлі українсько-російських відносин на зламі тисячоліть.-С.251-253. 29.І.Ворончук.Історична демографія України XVI-XVIIст.: стан, проблеми, перспективи. - С.253-257. 30.В.Ідзьо.Товариство української культури “Джерело” Нижнього-Новгороду. - С.257-259. 31.Л.Яресько. Українознавство – предмет і методологія освіти та виховання в середній школі. - С.259-262. 32.В.Дорошенко. Від перших "черкас" (До історії національно-культурного Центру українців Башкортостану "Кобзар"). - С.262-267. 33.В.Ідзьо. Леся Українка на шпальтах часопису московських українців “Украинская Жизнь”. - С.267-270. 34.М.Голець. Поняття “Осязання” в літературних пам’ятках в Україні в ХІ–ХVII ст. та необхідність його поновлення в українській мові. - С.270-274. 35.Я.Коземчук. Українсько-канадські взаємини в 1991-2001 роках. - С.274-282. 36.В.Ідзьо. “Українізація”- фактор задоволення національних та культурних потреб українського народу - чи терористична провокація більшовиків? - С.282-288. 37.А.Гниденко.К.Мазлумян . Проблемы, перспективы развития украинской культуры на Черноморском побережье Кавказа.-С.288-290. 38.В.Лещенко. Проблемы и перспективы Общества украинской культуры г.Владивостова.-С.290-293. 39.В.Ідзьо.Світове українство на шпальтах часопису московських українців “Украинская Жизнь”.-С.293-297. 40.В. Сіверс. Національна ідея як особистісний міф.-С.297-312. 41.П.Коваль. Письменники по за межами істини. - С.312-315. 42.Т.Донцова.Героїчний епос Бориса Грінченка: психологічні підвалини героїчної особистості. - С.315-318. 43.В.Даниленко. Ю.Телячий. Культурно-освітня діяльність Петра Холодного (1876-1930).- С.318-329. 44.Н.Науменко. Українознавство в системі вищої освіти. - С.329-334. 44.О.Ковальчук Проблема освіти й освіченості українців Канади і США (кінець ХІХ- початок 40-х років ХХ ст..).-С.334-355. 45.Я.Коземчук.Організаційна структура українських громадських організацій в Канаді в 1991-2001 рр.-С.355-358. 46.Р.Чайка. Музей Археології Львівського національного університету імені Івана Франка.-С.358-367. 47.В.Ідзьо.VI Міжнародна наукова конференція “Українська діаспора в Росії”. 28-29 листопада 2002 р., присвячена 10-річниці з дня заснування Українського університету м.Москви.( 1992-2002). -С.367-374. 48.В.Ідзьо.Українська діаспора в Росії в 1912-1916 роках на шпальтах часопису московських українців “Украинская Жизнь”. -С.374-380. 49.Г.Кожолянко. Онова світопогляду українців.-С.380-384. 50.В.Ідзьо. Історико-статистичний аналіз джерел чисельності українського населення в Росії (XVII-XXI ст.).-С.384-390. 51.А.Галащук.Костенко – поет дисидент.-С.390-393. 52.Т.Крамарчук.Башкирський період Академії наук УРСР та внесок її науковців ц вивчення життя і побуту українських переселенців регіону (1941-1943)-С.393-396. 53.С.Кучеренко. Про феномен мови.-С.396-399. 54.И.Шульга.Поселение украинцев в Саратовском Поволжье (XVIII- начало ХХ вв.)-С.399-402. 55.Н.Аксьонова. Актуальні проблеми вивчення етнології Слобожанщини.-С.402-408. 56.О.Олійник.Основні напрямки розвитку трудового законодавства в 20 роках ХХ століття в Україні.-С.406. 57.В.Дудченко.Периодическая общесистемная азбука знаков, символов, понятий “ВИКТОРИД”- как основа украинознавства. -С.408-412. 58. В. Ідзьо. Іван Франко на шпальтах часопису українців Росії “Украинская Жизнь”.-С.412-419. 59.О.Кожелянко, А.Мойсей.М.С.Грушевський – дослідник витоків культури українців.-С.419-424. 60. В.Кочубей. Українці в історії Російської держави.-С.424-427.

Історія України: шлях з глибини віків.[edit]

1.В.Ідзьо. Белинний епос про Українську державу в ІХ-ХІІІ ст. (ретроспективний аналіз джерел).-С.427-429. 2.Б.Тимощук. Черняховская культура и древности культуры Карпатских курганов. (по материалам Черновицкой обл.).-С.429-433. 3.В. Рудий. Селища Древлян на Житомирщині. (За матеріалами досліджень 1999 року).-С.433-438. 4.В. Стецюк. Сліди прадавнього неселення України в топоніміці.-С.438-451. 5.Т.Петрова. Свято Рода.-С.451-459. 6.Р.Терпиловський. Деякі зауваження з приводу проблеми походження слов’ян.-С.459-469. 7.В.Артюх. В.Ідзьо. Печерні язичницькі культові центри на Прикарпатті та Подністров’ї.-С.469-477. 8. В.Ідзьо. Народне господарство Української держави ІХ-ХІІІ століть.-С.477-478. 9. Р.Чайка.Стародавня історія Жидачівщини.-С.478-485. 10.В.Ідзьо.Тевтонський Орден, Польша, Литовсько-Руська держава.Політичні взаємовідносини в Центрально-Східній - Європі в ХV столітті. -С.485-490. 11.В. Кочинко. Геній космонавтики.( До історії життя О.Г.Шаргея – Ю.В.Кондратюка).- С.490-493.


Наукові праці технічного відділу.

1.В.Дудченко. Проблемы технического отдела Украинского Университета г. Москвы в 2003-2005 гг.-С.493-494. 2.В.Смичок.А.Бурнаєв. Комплекс исследовательского оборудования для аэрологического зондирования атмосферы.-С.494-507. 3.В.Дудченко.Техническая наука в ІІІ тысячелетии .- С.507-510.

Науковий Вісник Українського Університету в Москві. - М.,2004. - Том V. Зміст опублікованих наукових праць:

Розділ І. Матеріали міжнародної наукової конференції “Українська держава – етапи розвитку”.

1.В.С.Ідзьо. “Українська держава – етапи розвитку”.- С.4-7. 2.Я.В.Пилипчик. Становлення Київської Русі (IX – І пол. X ст.).-С.7-15. 3.В.С.Ідзьо. “Велика чи Бiла Хорватiя” – VI-X століття. До з’ясування питання етногенезу й етнотворення Прикарпатських та Далматійських хорватів.-С.15-28. 4.О.В.Огірко. Вплив християнства на державотворення в Україні.-С.28-31. 5.В.С.Ідзьо. Володимир Володарович – фундатор Галичини.-С.31-62. 6.А.Шийчук.До питання південних кордонів Галицької Русі за матеріалами візантійської історіографії ХІІ-го століття.-С.62-71. 7.В.С.Ідзьо. Ярослав Осмомисл – князь Галицький.-С.71-87. 8.Р.Чайка Оборонні споруди літописного Щекотина українського розточчя.-С.87-88. 9.В.С.Ідзьо. Суспільні відносини та стани в Українській державі в ІХ-ХІІІ століттях.-С.88-89. 10.Г.Ю.Храбан, О. Г. Храбан. Селянська війна на Україні в 1768-1769 рр.-С.89-128. 11.Л.В.Єременко,В.З.Деревінський. К. Розумовський – останній гетьман Лівобережної України.-С.128-129. 12.І.В.Глібовицький. Творча постать Ісидора Воробкевича у літературній спадщині Івана Франка та музикознавчих дослідженнях Станіслава Людкевича.-С.129-131. 13.Р.Т.Шмагало Мистецька освіта і державотворення в Україні 1917-1920-х років: дотичні та паралелі.-С.131-138. 14.Ж.В.Мина.Явище “отаманії” в період директорії УНР: причини виникнення та вплив на наслідки національно-визвольних змагань українського народу 1917-1921 рр.-С.138-141. 15.В.С.Ідзьо.Українська Повстанська Армія – аналіз свідчень німецьких та радянських архівних джерел. - С.141-150. 16.Б.Г.Чопик.Головні засади навчання в американських школах зосереджуються на визначенні того, що саме є оце добре навчання. - С.150.-151. 17.М.Лабунька. ООН як фактор у державотворенні України – з перспективи українського політичного емігранта. - С.151-153. 18.В.С.Ідзьо. Роль керівництва УПА та політичного проводу ОУН у створенні Української Головної Визвольної Ради в світлі аналізу джерел та оціках визначних її діячів (1944-2004).-С.153-164. 19.Є.О.Руденко. Порівняльна характеристика інформаційного права України та Європи.-С.164-168. 20.о.В.Зінько,ЧСВВ,о. М.Коваль,ЧНІ,В.Андрушко, О.Огірко. Вклад української церкви у розбудову держави.-С.168-171. 21.В.В.Чекалюк. Україномовна преса США, її виплив на українські часописи (творення української державності).-С.171-174. 22.О.Ф.Нирко.Гетьманська бандура кубанського майстра.-С.174-177. 21.М.Бабін. Національне відродження в Україні наприкінці 1980-х початку 90-х років.-С.177-180. 22.С.В.Кучеренко.Становленя і сучасне розуміння української ідеї.-С.180-182. 23.В.Афанасьєва.Релігійний аспект передвиборних програм в Україні: парламентські вибори 2002 року.-С.182-185. 24.В.С.Ідзьо.Іван Франко на шпальтах часопису українців Польщі “Український Календар”(1957-1986).-С.185.-187. 25.О.Гуцул.Етнополітичні проблеми Автономної Республіки Крим як чинник сучасних українсько-російських взаємовідносин.-С.187-189. 26.В.С. Ідзьо. Історія боротьби УПА на Закерзонні та проблема перепоховання полеглих воїнів УПА в Бірчі в січні 1946 року.-С.189-191. Розділ ІІ. Наукові статті технічного відділу.

1.Б.Сендецький.”Моделювання та прогнозування епідеміологічних ситуацій в біосфері.”-С.191-194. 2.В.И. Дудченко. Повышение эффективности коррекции речи в режиме «видимой речи» на персональном компьютере в комплексе с обучением ученика как «ведомого» партнера.-С.194-195. 3.В.Д. Смичок. Оценка реальности контролируемого полета человека на планеты звездных систем.-С.195-197.

Розділ ІІІ. Інформаційні статті.

1.В.С.Ідзьо Презентація наукових праць Українського Університету, Українського Історичного Клубу м. Москви в Івано-Франківській державній науковій бібліотеці.-С.197-198. 2.В.С.Ідзьо.Презентація Наукових Вісників Українського Університету та Українського Історичного Клубу, монографій членів УІК та співпрацівників УУМ в Науковій Бібліотеці Львівського Національного Університету ім. Івана Франка.-С.198-199. 3.В.С.Бойчук. Презентація монографії професора Віктора Ідзьо “Українська держава в ІХ-ХІІІ столітті” у Львові.-С.199-200.


Науковий Вісник Українського Університету в Москві. - М.,2004. - Том VІ. Зміст опублікованих наукових праць:

Розділ І. Праці наукових читань, присвячені 132-ій річниці від дня народження Соломії Крушельницької.

1.Д. Білавич. Наукові читання, присвячені 132-ій річниці від дня народження Соломії Крушельницької.-С.4. 2.Г. Тихо баєва. Соломія Крушельницька 1872-1952.-С.4-8. 3.Л. Кияновська. Традиції Соломії Крушельницької у сучасному Львівському театрі опери і балету: здобутки і втрати.-С.8-9. 4.В.Ідзьо. Музична культура Галичини в 20-30 роках ХХ століття згідно свідчень часопису “Боян”.-С.9-11. 5.Д. Білавич. 1904 рік у житті Соломії Крушельницької.-С.11-14. 6.О.Кирик.У місті над Невою (Соломія Крушельницька у Санкт-Петербурзі).-С.14-16. 7.В. Ідзьо.Музична культура Галичини в 20-30 роках ХХ століття згідно свідчень часопису “Музичні Вісті” .-С.16-18. 8.М.Зубеляк.Соломія Крушельницька в Аргентині (огляд матеріалів фондової збірки Музично-меморіального музею С. Крушельницької у Львові).-С.18-20. 9.Я.Горак. Львівські виступи Соломії Крушельницької 1903 року у музично-критичній оцінці Анатоля Вахнянина.-С.20-23. 10.В.Ідзьо. Музична культура Галичини в другій половині 30 років ХХ століття згідно свідчень часопису Українська Музика”(1937-1939) .-С.23-28. 11.М.Зубеляк. Олександр Мишуга – педагог.-С.28-30. 12.Л.Яросевич. Вірш Т.Шевченка “Ісаія. Глава 35. (Подражаніє)” і кантата М.Лисенка “Радуйся, ниво неполитая” (До питання поетичної та музичної інтерпретації Біблійного тексту).Подражаніє 11 псалму.-С.30-47. 13.Л.Горенко-Баранівська. Музична культура козацько-гетьманської держави другої половини XVІІ–XVІІІ ст.-С.47-52. 14.О.Нирко. Думний епос у Кубанському Краї.-С.52-59. 15.Л.Яросевич. Летить “Дударик” у Париж на крилах мрій і пісень!-С.59-60. 16.М.Жишкович. Валерій Висоцький та його учні.-С.60-68. 17.О.Нирко. Ялтинська “Українська трупа”.-С.68-84.


Розділ ІІ. Наукові праці історичного відділу.

1.О.Шалагінова. До питання про ідентифікацію трипільської таблички з с.Лишнівки на Волині.-С.84-88. 2.Б.Чопик. Від бродників до козаків.-С.88-96. 3.С.Шевченко. Забезпечення духовних потреб сербів у Центральній Україні (др. пол. XVIII ст.).-С.96-99. 4.О.Храбан. Сталін готувався захопити Європу.-С.99-102. 5.В.Ідзьо. Відношення Організації Українських Націоналістів та командирів УПА до формування німецькими окупантами України дивізії “Галичина” в світлі німецької військової документації та радянських військових архівів.-С.102-106. 6.П.Кононенко. До єдності – через багатоманітність.-С.106-117. 7.В.Ідзьо. Військова стратегія, тактика та озброєння УПА згідно аналізу свідчень німецьких та радянських архівних джерел.-С.117-121. 8.В.Ковалик. Голгофа митрополита Йосифа Сліпого.-С.121-122. 9.В.Бондаренко. Українські лісівники в Росії.-С.122-125. 10.С.Онуфрів. Україна – США: випробовування партнерства (за матеріалами українських і американських мас-медіа).-С.125-130. Розділ ІІІ.

Наукові праці філологічного відділу.[edit]

1.А.Медвідь,Ф.Медвідь.Державний статус української мови: політико-правові підстави.-С.130-132. 2.В.Ідзьо. Візантійська література в IV- XV століттях, та проблема зародження та становлення християнської культури. - С.132-136. 3.С.Шевченко. Кировоградская область в украинско-сербских литературных связях (вт. пол. ХІХ – 80-е гг. ХХ вв.).-С.136-140. 4.В.Ідзьо. Іван Франко на шпальтах літературного та науково-популярного часопису українців Польщі “Наша Культура”(1958-1982).-С.140-148.

Розділ ІV. Наукові праці технічного відділу.

1.В.Смичок. Адаптивна антена радіо-теодоліта пасивної локації для дослідження метеорологічних процесів у вертикальному профілі атмосфери.-С.148-152. 2.В. Дудченко. Анализ капель жидкости (топлива, масел, воды) для заправочных автостанцій.-С.152-153.


Науковий Вісник Українського Університету в Москві. - М.,2005. - Том VІІ. Зміст опублікованих наукових праць:

Розділ 1. Наукові праці історичного відділу.

1. В.О. Кобилах. Що ж таке санскрит? Які найперші аксіоми українського санскриту?-С.4-19. 2. М.Д. Пришляк. Вступ до філософії.-С.19-34. 3. В. С. Ідзьо. Аналіз історіографії з питань соціально-економічного, політичного становлення та розвитку Галицької держави (ІІІ-ХІІІ ст.).-С.34-51. 4. В. Сніжко. Міфологія – вивчення людської минувшини, закарбованої у переказах.-С.51-60. 5. В.С.Ідзьо.Правові, економічні взаємовідносини князів з боярством, міською громадою в Галицькій державі у ХІІ-ХІІІ століттях згідно зі свідченнями джерел і висновків історичної та археологічної науки. - С.60-81. 6. П. Радковець, І.Радковець. Підземний Львів.-С.81-83. 7. В.С. Ідзьо. Українська держава в час правління великого київського князя Святослава Ігоревича через призму візантійських джерел 60-70 років Х століття. - С.83-88. 8. Я.Р. Дашкевич. Українське козацтво в інтерпретації ненаукових стереотипів. - С.88-94. 9. В.С. Ідзьо. Адміністративний устрій Української держави в ХІІІ столітті. - С.94-107. 10. Ю. Смирний. Алімпій Печерський і Андрій Рубльов у традиції українського ікон описання. - С.107-118. 11.В.С.Ідзьо. Репресивна сутність партійно-політичної та військово-поліцейської системи СРСР проти національно-визвольного руху: УГВР, ОУН, УПА згідно зі свідченнями надзвичайно таємних документів Головного Архіву Російської Федерації.-С.118-160. 12.О. Ф. Нирко Андрій Цемко – митець із Ялти.-С.160-166. 13.Чопик Б. Г. Серйозні студії діаспорної літератури в Україні.-С.166-167.

Розділ 2. Наукові праці філологічного відділу.

1. С. Г. Борзенко Роль концептуальних схем у формуванні комунікативної компетенції в іншомовній аудиторії.-С.167-172. 2.А.Ю. Пономаренко Тарас Шевченко і мови.-С.172-175. 3.Б.Г. Чопик Маркіян Шашкевич і мовне відродження в Галичині.-С.175-176. 4.О.Делікатний. Сім’я як первинна ланка та модель державного устрою і світового співтовариства.-С.176-181.

Розділ 3. Наукові праці технічного відділу.

1.Р.І. Мокрик .Технології викладання математики у професійних закладах освіти.-С.181-185. 2.В.И. Дудченко. Основной Периодический закон преобразований материальных и нематериальных объектов и процессов.-С.185-186. 3.В.Д.Смичок. Розпізнавання слабких дискретних радіолокаційних сигналів за допомогою закону розподілу Пуасона.-С.186-189.

Розділ 4. Рецензії.

1.В.С. Ідзьо. Рецензія на працю кандидата економічних наук Тараса Каляндрука “Таємниці бойових мистецтв України”.-С.189.-190 2.Б.Г.Чопик. Слово нащадкам і шаблі тополь .-С.190-192. 3.В.С. Ідзьо. Рецензія на працю Віталія Процюка “Книга Пам’яті 1944-2004”.-С.192-195.

Розділ 5. Інформаційні статті.

1.Д.С. Богуш, В. С. Ідзьо .Презентація праці Віктора Ідзьо “До історії однієї могили на Закерзонні” в Інституті Українознавства Міністерства освіти і науки України (Київ 27-28 грудня 2004р.). - С.195-196. 2.О. Веселова. Інститут Історії України Національної Академії Наук. - С.196-200.

Науковий Вісник Українського Університету в Москві. - М.,2005. - Том VІІІ. Зміст опублікованих наукових праць:

Розділ І.Наукові праці історичного відділу.

1.В.Ідзьо.Історико-психологічні методи вчених Українського Університету по питаннях налагодження співпраці з державними науковими та освітніми організаціями Російської Федерації та України.-С.4-10. 2.о.М.Пришляк.Філософія святого Томи з Аквіну. Святий Аврелій Августин.-С.10-23. 3.О.Огірко.Християнсько-антропологічні аспекти формування особи.-С.23-32. В.Ідзьо. Прокопій Кесарійський про візантійсько-українські відносини в VI cтолітті н.е.-С.32-38. 4.О.Федоренко. Геополітичні дослідження в українознавстві.-С.38-46. 4.П.П.Кононенко. Національна ідея, нація, націоналізм.-С.46-81. 5.В.Ідзьо.Політичні взаємовідносини Української держави з Візантійською імперією через призму взаємовідносин з іншими державами в ІХ - в першій половині Х століття.-С.81-84. 6.Л.Горенко-Баранівська. Глобалізація та її значення в культурно-освітньому процесі України.-С.84-86. 7. В. Ідзьо.Особливості розвитку Візантійської імперії в ІХ-ХІІ століттях.-С.86-89. 8. о.М.Пришляк.Аристотель (384-322). Вступ до філософії-С.89-104. 9.В.Ідзьо. “Хронографія” Феофана ІХ століття та історія візантійського суспільства IV початку ІХ століття.-С.104-106. 10.Ю. Фігурний.Діяльність гетьмана І.Мазепи в контексті українського державотворення: досягнення і прорахунки.-С.106-109. 11.В. Ідзьо. Адміністративний устрій в Українській державі в час короля Данила.-С.109-113. 12. О.Ярошинський. Передумови національної революції на Волині.-С.113-128. 13.В. Коротя-Ковальська. Музика та спів в становленні та розвитку національної освіти.-С.128-133. 14.О. Нирко. Кубанський кобзар Конон Йорж (1898-1963).-С.133-141. 15.В.Ідзьо.Візантійська поезія в IV-X століттях.-С.141-149. 16.Т.Молчанова. Музичне життя та освіта в Галичині (ХІХ-ХХ ст.). Становлення і розвиток мистецтва акомпанементу.-С.149-157. 17.В.Ідзьо.Сатиричний жанр, епіграми, епістолографія у Візантійській імперії в IV-XV століттях.-С.157-160. 16.Б. Безкоровайний. Пам’яті Василя Безкоровайного. (ювілейна стаття до 125-и річчя від дня народження)-С.160-163. 17.П.Сікорський. Перший Український Педагогічний Конгрес (1935р.) і сучасні проблеми в освіті України.-С.163-171. 18.Б.Чопик .Глобальніе проблемы человечества: образование и воспитание.-С.171-173.


Розділ ІІ. Наукові праці філологічного відділу.

1. В.Кобилюх. Наша мова – від санскриту? – Ні, набагато давніша!-С.173. 2. А.Пономаренко. Лінгвокультурна специфіка фразеологізмів із демінутивами та аугметативами.-С.180-182. 3.Т.Кононенко. До питання визначення основної літературної форми філософських творів Григорія Сковороди.-С.182-185. 4.В.Ідзьо. В.Т.Наріжний, як основоположник українського роману ( до 225 ліття з дня народження ).-С.185-189. 5.С.Шевченко. Відомі письменники в культурних зв’язках Центральної України та Росії ХІХ-ХХ ст.-С.189-193. 6.С. Борзенко, Л. Бабаєва, Л. Климюк. Роль комплексного підручника “Спілкуємося українською” у формуванні українознавчої компетенції англомовних слухачів.-С.193-195. 7.Н.Баран. Весілля в селі Лабова на Лемківщині.-С.195-197.

Розділ ІІІ. Наукові праці технічного відділу.

1.В.И.Дудченко, В.С.Идзьо. Фонографическая украинская азбука как фактор выражения техническими средствами перевода на иностранный язык.-С.197-198. 2.В.Д.Смичок.Контроль польоту аерологічного радіозонда з врахуванням поправки на кривизну землі і рефракцію радіохвиль. Методи контролю за чинними аерологічними стандартами.-С.198-200.

Розділ IV. Інформаційні статті.

1.С.Борзенко. Міжнародний науковий колоквіум “Прикладна лінгвістика в умовах глобалізації університетської освіти”. (26 вересня – 2 жовтня 2004 р., Львів-Феодосія)-C.200-203. 2.В. Ідзьо.Презентація VI тому Наукового Вісника Українського Університету, М.2004 в Львівському музеї ім. Соломії Крушельницької 3 лютого 2005 року.-C.203-205. 3.О.Огірко.Міжнародна науково-богословська конференція у Львові.-С.205-207. 4.В.Ідзьо. Презентація VIІ тому Наукового Вісника Українського Університету, М.2005, в Університеті “Львівський Ставропігіон”.-C.207. 5.Б.Возницький. Історія музеїв Львівщини.-С.207-211. 6.В. Ідзьо. Український Історичний Клуб м. Москви - X років активної громадської праці. 1995-2005.-С.211-215.


Науковий Вісник Українського Університету в Москві. - М.,2005. - Том ІХ. Зміст опублікованих наукових праць:

Розділ І. Міжнародна наукова конференція "Релігійна культура Європи та зародження і становлення християнства на території України", 28-29 квітня 2005 р., Івано-Франківськ. 1.В.Ідзьо. Міжнародна наукова конференція "Релігійна культура Європи та зародження і становлення християнства на території України", 28-29 квітня 2005 р., Івано-Франківськ. – C.4-6. 2.В.Смичок.Орден бенедиктинців і його роль в історії Галицької Церкви.-С.6-10. 3.В.Ідзьо. Роль Кельтської цивілізації в еволюційному процесі та релігійному розвитку населення Східної Європи.-С.10-26. 4.М.Вуянко.Розвиток монастирів в Галичині.-С.26-31. 5. М.Паньків. Прикарпатські християнські пам’ятки.-С.31-39. 6. В.Ідзьо.Кельтська релігійна культура та духовність на території України ( IV-III ст. до н.е. –ІІ- ІІІ ст .н.е.).-С.39-46. 7.У.Головчанська. Утвердження християнства в Галицькому князівстві.-С.46-47. 8.Н.Грицишин.Становлення інституту опікунства в українському праві (ІХ – ХІІІ ст.).-С.47-52. 9.Р. Лещишин. “Політика Австро-Угорщини щодо слов’ян у 1867 – 1918 рр.”-С.52-73. 10.Т.Молчанова. Творчість Дениса Січинського у контексті соціально-художніх тенденцій музичної культури Галичини кінця XVIII – поч. XIX ст. - С.73-75. 11.Г.Карась. Збереження і розвиток української духовної музичної культури в західній діаспорі.-С.75-80. 12.О.Баран. Внесок сільської інтелігенції в організації календарних і громадсько-політичних свят у Галичині (20-ті – 30-ті рр. XX ст.).-С.80-84.

Розділ ІІ. Наукові праці історичного відділу. 1.П.Кононенко.Національна ідея, нація, націоналізм.. Українська нація і держава очима інших народів.-С.84-123. 2.В.Ідзьо. Готи та гепіди в Галичині в III-IV ст. н.е.-С.123-114. 3. Б.Чопик. Козаччина у щоденнику Ф. Лясоти з 1594р.-С.124-126. 4.О.Ярошинський. До питання про основні чинники української національної революції середини XVIII cт. (за матеріалами Волинського воєводства).-С.126-140. 5.Ґ.Цвенгош. За допомогою Господа Бога і в громадських інтересах Батьківщини.-С.140-143. 6.О.Макарчук.Виборні органи росівйської армії на території України в 1917 р. ( до проблеми історіографії).-С.143-146. 7.К.Петреченко. Становлення та формування ідеологічних засад руху українських націоналістів.-С.146-150. 8.О. Романів. Проблеми вивчення та експонування матеріалів боротьби ОУН, УПА в музеях.-С.152-162. 9.Б.Зрайко. Ніхто не забутий. Ніщо не забуто?-С.162-168. 10.О.Романів. Засоби, методи та ідеологічні засади пропаганди ОУН – УПА в 1944-1949 рр. Аналіз підпільних видань із фондів Івано-Франківського музею ВЗПК.-С.168-175.

Розділ ІІІ. Наукові праці філологічного відділу. 1.В.Ідзьо. Формуваня українського народу та української мови за свідченнями філологічної та історичної науки.-С.175-177. 2.В.Кобилюх. Санскрит – ключ до вивчення праісторії української мови.-С.177-183. 3.В. Ідзьо.Український мовний ореол від Геродота до Нестора.-С.183-188. 4.В. Крижанівська. Вивчення української мови у вальдорфській початковій школі.-С.188-199. 5.С. Борзенко, Л. Бабаєва. Лінгвокульторологія та методика викладання української мови як іноземної.-С.199-203. Розділ IV. Наукові праці відділу українознавства.

1.В.Ідзьо. Історико-літературний погляд на історію, літературу та культуру Білорусі.-С.203-205. 2.В.Коротя-Ковальська. Фольклор і закономірності розвитку культурно-історичного світу в українознавстві.-С.205-209. 3.Я.Кміт.Науковий потенціал інтегративного мислення фахівця в умовах інформаційного суспільства: Дидактичний аспект.-С.209-212. 4.Ю. Заячук. Напрацювання вищих українознавчих інституцій Канади в контексті їх творчого застосування для потреб сучасної освіти України.-С.212-216. 5.Я.Кміт. Фундаментальна підготовка фахівця: аспект формування професійного мислення.-С.216-218. 6.Н. Креденець. Специфіка легкої промисловості та її вимоги до професійної компетентності спеціалістів в Україні.-С.218-223. 7.Т.Козак. Формування загальноєвропейського освітнього простору і розвиток української освіти.-С.223-226. 8.Я. Кміт. Освіта України і Болонський процес: реалії і перспективи.-С.226-231. 9.Ю.Пігель.Реконструкція історичних сценічних костюмів як актуальна проблема сьогодення (на прикладі костюмів Соломії Крушельницької).-С.231-235. 10.Л.Горенко-Баранівська. Національна культура в розбудові громадянського суспільства в Україні.-С.236-237. 11.О.Федоренко. Україна і український світ як об’єкт геополітичних досліджень.-С.237-240. 12.Л.Старецька.Теоертичні та практичні аспекти ненасильницької зміни влади в контексті суспільно-політичних трансформацій Україні.-С.240-243. Розділ V.Наукові праці філософського відділу. 1.О.М.Пришляк. Філософія мови.-C.243-245. 2.Т.Кононенко.Ідейні настанови Григорія Сковороди в методологічній культурі нової філософії. (до джерел історіографії філософських методологій).-C.245-250. 3.А.Зачепа.Детермінуючий вплив суспільства на закриті соціальні системи: соціально-філософський аспект.-C.250-253. 4.Т.Кононенко. Застосування принципу “Цілісної людини” Г.Сковороди в історико-філософській концепції В.Соловйова.-C.253-260. 5.В.Кобилюх. Наші предки знали бога 150 тисяч років тому (філософський аспект проблеми).-C.260-264. Розділ VI. Наукові праці технічного відділу.

1.В.Дудченко. “Умная” техника XXI века.-С.264-265. 2.В.Смичок.Методи контролю в радіолокації.-С.265-266. 3.В.Дудченко.Основной Периодический закон преобразований материальных и нематериальных объектов и процессов.-С.266-267. Розділ VI. Інформаційні статті.

1.В.Ідзьо.І Міжнародна наукову конференція “Кобзарство - в історії, літературі, культурі та народному епосі". Ялта, 5-9 червня 2005 р.-С.267-269. 2.А.Мануйленко. Політичні погляди українського козацтва в XVII ст.-С.269. 3.В.Ідзьо.Презентацуія VIII тому Наукового Вісника Українського Університету м. Москви та монографії "Галицька держава: процеси етнотворення та становлення (ІІІ-ХІІ ст.)"27 вересня 2005 року в Університеті "Львівський Ставропігіон" (УЛС).-269-270. 4.А.Мануйленко.Люблінська унія та її історичне значення.-С.270.

Науковий Вісник Українського Університету в Москві. - М.,2006. - Том Х.

Зміст опублікованих наукових праць:

Частина І. Наукові праці присвячені 60-ти літтю трагедії УГКЦ.

1.В.Ідзьо.Зародження, становлення та кристалізація християнства на території Галичини (ІІІ – ХІІІ ст. ). - С.7-11. 2.Г.Сагач.Золота Троянда Христового Саду - свята рівноапостольна велика княгиня Ольга.- С.11-28. 3.У.Скальська. Останній внук Сильвестра Лепкого – видатний громадсько-політичний діяч Сильвестр Ремеза.- С.28-32. 4.Г.Сагач. Нев’януча Лілея Христового Саду – свята праведна діва Іулянія, княгиня Ольшанська.- С.32-33. 5.М.Пришляк. Вплив християнства на філософію. - С.33-36. 6.Г.Сагач. Свята рівноапостольна велика княгиня Київська Ольга (бл. 890 – 969 рр.).-С.36-42. 7.Н.О. Назар. Деякі аспекти щодо можливості викладання географії в світлі християнської моралі.- С.42-44. 8.Г.Сагач. Нев'януча Лілея Христового саду. Присвячується праведній Іулянії, княгині Ольшанській.- С.44-50. 9.В. Ідзьо.Короткий нарис історії УГКЦ – за свідченнями джерел російських архівів.- С.50-51. 10.Г. Сагач. Екологія духу і екологія слова у логосфері сучасної культурі.-С.51-64. 11.В.Ідзьо. Григорій Сковорода та Паісій Величковський – українські світочі XVIII століття.-С.64-89. 12.У.Скальська. Маркіян Шашкевич і сучасність.- С.89-94. 13.В.Ідзьо. Греко-Католицька громада “Різдва пресвятої Богородиці” в Москві в 1912-1922 роках – згідно свідчень джерел московських архівів.- С.94-113. 14.У.Скальська.Трагічна історія Почаївської лаври продовжується!-С.113-116. Б.Коробко. Слово про слово.-С.116-117. 15.Н.Турик.Проблеми соціалізації особистості в суспільстві. – С.117-123.

Частина ІІ. Наукові праці І Міжнародної наукової конференції “Кобзарство - в історії, літературі, культурі та народному епосі". Ялта, 5-9 червня 2005 р.

1.В.Ідзьо. І Міжнародна наукова конференція “Кобзарство - в історії, літературі, культурі та народному епосі". Ялта, 5-9 червня 2005 р.- С.124-128. 2.В.Артюх. О. Нирко на шпальтах Наукових Вісників Українського Університету та Українського Історичного Клубу м.Москви.- С.128-130. 3.В. Ідзьо. Бандурист- педагог Олексiй Федорович Нирко – на шпальтах Ню-Йоркського квартальника “Бандура”.- С.130-136. 4.Н.Барабаш. До історіїї вивчення кобзарства: фонд Миколи Білозерського.-С.136-137. 5.Ю.Котляр.Кобзарство в часи радянського тоталітарного режиму.- С.137-139. 6.В. Ідзьо. Українська кобзарська культура згідно свідчень наукових праць поміщених в Наукових Вісниках УІК та УУМ.-С.-139-142. 7.С.Набок.Традиції кобзарства в українській культурі і театр М.Старицького. Точки дотику.-С.-142-144. 8.Д. Ковальчук. Кобзарство в церковно-релігійній традиції українського народу.-С.144-146. 9.Б. Жеплинський. Кобзарство - еліта українського народу.-С.146-148. 10.С. Зо¬зу¬ля. Участь кобзаря Т.М.Пархоменка у культурно-мистецькому житті Ніжина початку ХХ ст. - С.148-150. 11.І.Дмитрук.Переклад як жанрово-видова категорія художньої творчості в бандурному мистецтві. - С.150-155. 12.І. Волошин. Кобза та бандура: назви та значення.-С.155-157. 13.О. Нирко. Ізот Діброва, лицар кубанського кобзарства.- С.157-164. 14.В. Січко. “Муніципальний колегіум –духовний центр формування та розвитку кобзарського мистецтва на Миколаївщині”. - С.164-170. 15.В. Мішалов. Леонід Григоревич Гайдамака та його роль у становлення Харківської академічної бандури.-С.170-175. 16.А. Горняткевич. Кобза, бандура, кобза-бандура, “кобза” та (знов) кобза.-С.175-184. 17.В. Ідзьо.Засновник кобзаського мистецтва у повоєнній Польщі – Петро Лахтюк, за свідченнями матеріалів газети “Наше Слово”( 1961-1970). -С.184-186. 18.В. Мормель. Попередні результати дослідження двох експонатів музею кобзарства. 19. Н. Безкоровайна. Шлях кобзарів – це шлях народу!-С.186-192. 20.О.Попович. Бандурні традиції Перемишля.-С.192-196. 21.Б.Попович.Міжнародні фестивалі бандурної музики в Перемишлі.-С.196-198. 22.В.Ковалюк. Історія розвитку кобзарства.-С.198-200.

Частина ІІІ. Наукові праці історичного відділу.

1. М.Недюха. Методологічна функція системного підходу у вивченні історичних типів ідеології.- С.200-217. 2.Т. Єрмашов. Дукачі як вид декоративно - прикладного мистецтва та елемент ансамблю прикрас. -С.217-238. 3.В. Iдзьо. Діяльність Дмитра Богуша – як Голови Вроцлавського відділення Українського Суспільно-Культурного Товариства в Польщі. -С.238-244. 4.Б. Чопик.Й.Г.Гердер:національне пробудження німців та призначення України.-С.244-249. 5.В.Ідзьо.Олександр Дзигар - український громадський діяч в Харбіні та Москві.-С.249-251. 6.К. Петриченко. Еволюція ідеології ОУН у 1941–1944 роках.- С.251-264. 7. П.Коваль. Противник-колаборант чи союзник? – С.264-271. Частина IV. Наукові праці філологічного відділу.

1. Ю.Мосенкіс. Мова Трипільської культури: Сучасний стан дослідження.-С.271-273. 2.С.Наливайко.Українське прізвище Ідзьо на індо-арійстко-угорському тлі.- С.273-281. 3.В. Кобилах. Праісторія назви хімії та хімії.- С.281-291. 4.С.Борзенько.Професійний діалог в іншомовній аудиторії.- С.291-296. 5.В.Пустовіт. Українська письменницька мемуаристика ХІХ ст. Здобутки і втрати.-С.296-303. 6.З.Бичко.Наша мова- дар господній.-С.303-305. Частина V. Наукові праці відділу українознавства.

1.П.Кононенко Національна ідея – нація – націоналізм- фундамент створення суверенної України.-С.305-332. 2.О.Федоренко. Геополітичні дослідження в українознавстві.-С.332-342.

Частина VІ. Наукові праці технічного відділу.

1.В. Дудченко. Основной Периодический закон преобразований материальных и нематериальных объектов и процессов.-С.342-345. 2.В.Смичок.Програмні засоби фільтрації розділення каналів телеметрії радіолокаційної станції.-С.345-346. 3.Н.Креденець. Специфіка легкої промисловості та її вимоги до професійної компетентності спеціалістів в Україні.-С.346-355.

Рецензії. 1.В.Ідзьо. Рецензія на монографію Ростислава Шмагала “Мистецька освіта в Україні середини ХІХ – середини ХХ століття: структурування, методологія, художні позиції “.Львів. 2005.-С.355-356. 2.О.Федоренко. Рецензія на книгу В.Сніжка”Брама”.-С.356-358. 3.В. Ідзьо. Рецензія на монографію Андрія Зачепи “Українська армія і суспільство: морально-психологічний та філософський аспекти”.-С.358-360.

Інформаційні статті.

1.С.Борзенько. Місце прикладної лінгвістики у мовознавстві.-С.360-361. 2.В.Ідзьо.Концепція кафедри Українознавства факультету Прикладної лінгвістики університеу “Львівський Ставропігіон”.-С.361-364. 3.А.Мартинюк Українознавчий центр Товариства “Знання України. 10-років діяльності.-С.364-367. 4.В.Коротя-Ковальська. Виразник сучасної української культури, тріо “Золоті Ключі”.-С.367-368. 5.В.Ідзьо. Презентація Науковго Вісника Українського Університету (УУМ) Том ІХ.М.2005 в Інституті Фізкультури в Львові 10 лютого 2006 року. - С.368.


Науковий Вісник Українського Університету в Москві. - М.,2006. - Том ХІ. Зміст опублікованих наукових праць:

І. Наукові праці філософського відділу присвячені 60- ти літтю трагедії Української Греко-Католицької Церкви(1946 – 2006 рр.).

1.о. П. Кам’янський. Позиція та діяльність єпископа Г. Хомишина в період Другої світової війни (1939 -1945 pp.). - С.6-10. 2.В. Милусь. Руська Православна церква на Волині у повоєнний період. - С.10-16. 3.о. М. Пришляк. Софістика. - С.16-19. 4.о.П. Кам’янський. Станіславський владика Григорій Хомишин – організатор клерикального культурно-просвітницького товариства у Галичині.- С.19-26. 5.П.Кононенко. Шлях до глибин і вершин самопізнання та пізнання світу і життєвого вибору.- С.26-27.

ІІ. Наукові праці історичного відділу.

1.В. Ідзьо. Аналіз джерел та концепцій вчених розвитку українського етносу в Карпато-Дунайському регіоні та його рух у Побужжя та Подніпров’я. - С.28-41. 2.В. Артюх. Культова пам'ятка епохи енеоліту на Буковіні. - С.42-44. 3.В.Олійник. Дослідження печер на Заліщанщині.- С.44-50. 4.Т. Каляндрук. Перемога Данила Галицького під Дороги чином у 1238 році: аналіз джерел та реконструкція подій. - С.50-53. 5.В.Грабовецький. Коронація Данила Галицького 1253 р.- С.-53-57. 6.А. Мануйленко. Люблінська унія та її історичне значення. –С-58-59. 7.Б. Чопик. Козаччина в історії України. - С.59-62. 8.М.Шикір. Гетьман Петро Дорошенко. – С.62-102. 9.В.Ідзьо. Українська Історична газета Росії початок виходу – 1996 рік. 10 років з часу заснування та активної роботи.- С.102-104. 10.о. В. Зінько, О. Огірко, В. Андрушко. Політичні погляди Михайла Грушевського.- С.105-108. 11.К.Петриненко. Витоки та причини походження українського інтегрального націоналізму. - С.109-112.


ІІІ.Наукові праці філологічного відділу.

1.П. Коваль. Контроверзна повість Миколи Гоголя.-С.113-116. 2.В.Лазарєва. Питання світогляду П.Куліша – художника слова.- С.118-126. 3.Л. Павлюк. Метафоричні сценарії світу політики у дискурсі мас-медіа. - С.126-137. 4.В.Ідзьо. Перший Альманах Українських письменників Чикаго “Немеркнуче сяйво зорі”. Львів “Опілля” – 2005. – С.137-138. 5.Б. Чопик. Судочинство та покарання на Запоріжжі.- С.138-141.

IV.Наукові праці відділу українознавства.

1.О. Федоренко. Геополітична проблематика в українознавстві. - С.142-155. 2.В. Ідзьо. М.П.Драгоманов – публіцист, фольклорист, історик, філософ та політик–пробуджувач українського суспільства в ХІХ столітті. – С.156-158. 3.О.Нирко. Бандурист Конон Безщасний: з історії кобзарського мистецтва на Кубані.-С.158-162. 4.В.Ідзьо. Засновник кобзаського мистецтва у повоєнній Польщі – Петро Лахтюк - Пантелеймон Бондарчук, за свідченнями матеріалів газети “Наше Слово” ( 1971-2002р.). - С.162-169. 5.Н.Істоміна. Зміст, методи педагогічного керівництва процесом розвитку національної свідомості розвитку національної свідомості учнів.- С.169-177. 6.В. Бєдная. Проблеми розбудови соціальної інфраструктури: освітній контекст.- С.177-183. 7.В. Паранюк. Роль і перспективи розвитку приватних вищих навчальних закладів в системі вищої освіти України.-С.-183-186.

V.Наукові праці технічний відділу.

1.В. Дудченко. Современные технические средства для возрождения старинных украинских песен.-С.-188. 2.В.Смичок. Первинна підготовка даних радіозондування атмосфери.- С.188-189.

VI.Рецензії.

1.В. Марчук. Рецензія на статтю кандидата історичних наук, доцента о. Кам’янського Петра Євгенійовича: “Позиція та діяльність єпископа Г. Хомишина в період Другої світової війни (1939 -1945 pp.)”.-С.189-190. 2.В. Ідзьо. Рецензія на працю кандидата економічних наук Тараса Каляндрука “Загадки козацьких характерників”.- С.190-191. 3.В.Погребенник. Рецензія на статтю молодшого наукового співробітника відділу історичних та теоретико-методологічних проблем українознавства В.Лазарєвої “Питання світогляду П.Куліша - художника слова”.-С.191-192. 4.В. Грабовецький. Рецензія на статтю кандидата історичних наук, доцента о. Кам’янського Петра Євгенійовича: “Позиція та діяльність єпископа Г. Хомишина в період Другої світової війни (1939 -1945 pp.)”.-С.192-193. 5.П.Кононенко. Рецензія на журнал “Українознавець”, випуск-І Львів 2005, випуск-ІІ, Львів 2006.-С.192. 6.В. Ідзьо. Рецензія на працю доктора філософських наук о. Михайла Пришляка “Історія філософії” Київ-Львів.-Том –І, 2006, 250 с.-С-193-194. 7.Т.Кононенко. Рецензія на підручник “Історія філософії Том-I” отця-салезіянина, доктора філософських наук, професора Пришляка Михайла Дмитровича.-С.194-195. 8.В. Ідзьо. Рецензія на працю Євгена Перепічки “Феномен Степана Бандери”. Львів “Сполом”- 2006.-С.195-197.

VII.Інформаційні статті.

1.В. Ідзьо. Шляхи співпраці та дружби.- С.198-199. 2.С.Кочерга. Учитель Батьківщини.- С.199-202. 3.В.Ідзьо. Сучасний терор та тероризим в Україні – початок ХХІ століття.-С.202-206.

Науковий Вісник Українського Університету в Москві. - М.,2007. - Том ХІІ. Зміст опублікованих наукових праць:

I.Наукові праці відділу українознавства.

1.Т.Муранивский. Украинский Университет в Москве (1992-2000).- С.5-6. 2.В.Ідзьо.Український Університет м. Москви (1992-2007) – 15 років звитяжної праці в розбудові українознавства в Росії.- С.7-20. 3.В.Дудченко. Новый импульс в развитии украинской культуры в Украинском Университете в Москве на разделе тысячелетий (1992-2005).- С.20-24. 4.С.Голубка. Українське націознавство в Українському Університеті в Москві( 1992-2007).- С.25-26. 5.Л.Мельник. Просвітницько-культурологічна та науково-освітня робота Українського Університету, Українського Історичного Клубу та української діаспори в Культурному Центрі України в Москві.- С.27-28. 6.В. Ідзьо.М.Грушевський на шпальтах журналу “Украинский Вестник”( Санкт-Петербург, травень-вересень 1906).- С.29-32. 7.В.Борисенко.Внесок Катерини Грушевської у розвиток української етнології. - С.32-35. 8.В.Ідзьо. М.С.Грушевський про проблему відновлення української державності на шпальтах науково-просвiтницького та полiтичного органу українцiв Росiї “Украинская жизнь” (1912-1917 ). - С.35-43. 9.О.Федотова. Друковані видання під контролем органів цензури України в 70-х рр. ХХ століття. - С.43-52. 10.В.Ідзьо.Українська Історична Газета в Росії. Діяльність редакції у 1997 році.- С.52-59. 11.М.Забочень. Московська Україніка. Образотворче мистецтво. – С.59-61. 12.К. Шевченко. Українська література в фондах Російської державної бібліотеки. - С.61-62. 13.Э.Черняк. Украинская культура в фондах Томского областного краеведческого музея. - С.62-64. 14.В.Ідзьо. “Украинский литературный сборник”. Харьков-Петербург 1843-1844.- С.64-65. 15.В.Прохоренко.Історико-соціологічна канва українського питання в Росії. - С.65-66. 16.М.Пришляк.Еволюція філософії від початків до епохи Відродження - ХV століття.-С.67-68. 17.В.Ідзьо.Григорій Сковорода в осмисленні проблеми відновлення української козацької державності. Історико-автобіографічний аспект.- С.69-75. 18.А. Мануйленко.Освіта в Росії та в Україні в XIV-XIX столітті.- С.75-87. 19.И.Нам. Украинское национальное движение в Сибири в условиях революции и Гражданской войны (1917 – 1922 гг.).- С.88-98. 20.В.Бабенко.Этнодемогрофическая характеристика украинцев в Башкирии.- С.99-109. 21.Н.Наумова.Украинские воинские формирования в Сибири и власть 1918-1920 гг. – С.109-113. 22.В.Кабузан. Украинская колонизация Дальневосточного края (Амурской и Примоской областей) во второй половине ХIХ- начале ХХ вв. ( 1850-1917 гг.).-С.113-119. 23.О.Нирко. Кубанські майстри бандур.-С.119-128. 24.В.Ідзьо. Засновник кобзаського мистецтва у повоєнній Польщі – Петро Лахтюк - Пантелеймон Бондарчук, за свідченнями матеріалів газети “Наше Слово” ( 1961- 2002р.).- С.128-144. 25.О.Нирко. Ансамблі та капели бандуристів на Кубані.- С.144-153. 26.Б.Флоря. Запорожское казачество и Крым перед восстанием Хмельницкого. – С.153-158. 27.О.Масикевич. Фортеці Шипинської землі.-С.159-167. 28.В.Артюх. В. Ідзьо. Культові язичницькі пам’ятки середнього Подністров’я (Бакота-Комарів). – С.167-170. 29.В. Ідзьо.Становлення міст та поселень старогрецької цивілізації Нижнього Подністров’я та їх пізвавальні відносини до населення середнього та верхнього Подністров’я , (VII - V ст. до н. е.).- С.171-173. 30.В.Гулай.Українське питання в програмах та діяльності польського військово-політичного підпілля в Західній Україні 1939-1941 рр.- С.173-177. 31.К.Петриченко. Розкол в ОУН. – С.177-182.

II.Наукові праці технічного відділу.

1.Р. Мокрик. Технології викладання технічних дисциплін у професійних закладах.- С.183-184. 2.В.Смичок. Первинна підготовка данних радіозондування атмосфери. - С.184-185.

III.Рецензії.

1.В.Ідзьо. Рецензія на праці О. Нирка “Кобзарство Криму та Кубані“.Львів ”Сполом” .2006. – С.186-187. 2.В.Ідзьо. Рецензія на працю Я. Стеха “Пропам’ятна книга українських діячів Перемищини ХІХ-ХХ століть”. Перемишль-Львів. Видавництво “Сполом” 2006.- С.187-189.

IV.Інформаційні статті.

1.А.Захарченко. Урочисте вшанування в університеті “Львівський Ставропігіон” ректора Українського Університету м. Москви, завідувача кафедри українознавства, професора Віктора Ідзьо з нагоди обранням його Академіком Академії Наук Вищої Школи України.- С.190-191. 2.Б.Чопик.Шкільництво в числах.( Зі споминів). - С.191-192. 3.В.Ідзьо. Богдан Чопик – доктор філологічних наук, професор, представник в Сполучених Штатах Америки та завідувач філологічним відділом Українського Університету м. Москви. Пам’яті вченого та громадського діяча. –С.192-194. 4.В.Ідзьо.Сучасна тактика і стратегія терору та провокацій СБУ в першій чверті ХХІ століття -” або бий та знищуй своїх, щоб чужі боялись...”- С.194-199. 5.В.Ідзьо. Академія у Львові з нагоди 140 річчя з дня народження Михайла Грушевського. - С.199-200.

Науковий Вісник Українського Університету в Москві. - М.,2008. - Том ХIІІ. Зміст опублікованих наукових праць:

Розділ І. Наукові праці відділу українознавства.

1.В.Ідзьо. Наукова творчість, та громадська діяльність Бориса Ониcимовича Тимощука, як Голови Вченої Ради Українського Університету в Москві (1992-2000). - С.5-9. 2.Б.Тимощук. Напрацювання Вченої Ради Українського Університету в Москві (1992 - 2000). - С.9-10. 3.В. Ідзьо. Український Університет міста Москви на шпальтах світової преси (1992 - 2007). - С.10-51. 4.В.Прохоренко.Симптомы имперского умопомрачения. - С.51-56. 5.В.Ідзьо.Український Інститут у Москві (1997 - 2007) - до 10 – ти ліття трагічного ювілею заснування та жорстокого розгрому російською владою. - С.56-82. 6.С.Плачинда. Паталогія україножерства в Москві. - С.82-86. 7.А.Окара.Українофобія в Москві як гностична проблема. - С.86.-89. 8.В.Лизанчук.Хроніка нищення українства: мови, культури, духовності. - С.89-132. 9.В.Ідзьо.Митрополит Андрій Шептицький на шпальтах російської преси та часопису українців Москви “Украинская Жизнь” в 1914-1917 роках ХХ століття. - С.132-142. 10.А.Завальный. Украинская независимость в 1918 году и её влияние на исторические процессы развития украинского населения в Самарской губернии России. - С.142-149. 11.В.Ідзьо. Життя та філософсько - літературне світобачення українця в Росії Василя Наріжного. - С.142-154. 12.В.Бабенко.Этнодемографическая характеристика украинцев Башкирии в послеоктябрьский период. - С.154-159. 13.В.Чорномаз. Украинская школа в Дальневосточной Республике (1920-22 гг).О.Рындина. Украинцы в этнокультурной панораме Томской области. - С.159-165. 14.В.Доманский.Украинсккое национальное движение в Сибири в 1918 году и газета “Українське Слово”.- С.165-169. 15.О.Нирко.Неповний список репресованих кобзарів-бандуристів Кубані. - С.169-172. 16.І.Краснодемська. Внесок вчених української діаспори в дослідження джерельної та історіографічної бази Українознавства ( ХХ ст. ). - С.172-182. 17о.М.Пришляк.Відродження і політика. - С.182-186. 18.П.Кононенко, Т.Кононенко. “Українська освіта у світовому часопросторі”. - С.186-188.

Розділ ІІ. Наукові праці філософського відділу.

1.М.Пришляк. Лейбніц. Leibniz Gugliemo (1646-1716). - С.188-193. 2.Б.Боднар, О.Огірко. Концепція людини згідно з ученням Петра Могили. - С.193-198. 3.М.Пришляк.Декарт-Картезій (1596-1650). - С.198-201.

Розділ ІІІ.

Наукові праці технічного відділу.[edit]

1.І. Огірко, В. Юзевич, О. Чабан. Методи оцінки якості і композиційних матеріалів. - С.201-206. 2.Г.Марченко. Математична астрономія –ІІІ- І тисячіття до н.е. - С.206-214. 3.О.Бурнаєв, В. Смичок, С.Лопатка Визначення профілів вітрового навантаження на антенні споруди методом ракетного зондування. - С.214-226. 4.В.Паранюк. Деякі питання української аграрної науки та передумови їх розв’язання. - С.226-228.

Розділ ІV. Рецензії.

1.В.Ідзьо. Рецензія на працю Петра Кралюка "23 лютого : чи святкувати цей день. Історія, міфи, стереотипи"Львів "Сполом" - 2004. - С.228-229. 2.В.Палинський.Рецензія на книгу Марії Якубовської “Твоїм будущим душу я триводу”.-Львів “Ліга Прес”-2007. - С.229-231. В.Ідзьо. Рецензія на монографію В.В. Бубенщикова, П.М.Кралюка "Греко - Католицька Церква в етнічній історії українського та білоруського народів ". Львів, "Сполом" - 2004. - С.231-232. 3.В.Ідзьо.Рецензія на працю доцента Михайла Козака “Невтомний душпастир о кан. Володимир Боровець”. Перемишль - Щецін - Львів - 2007, 218с. - С.232-234. 4.В.Ідзьо.Рецензія на працю Анізії Путько-Стех “Українські священники Закерзоння. Хроніка репресій”. Видавництво “Сполом” 2007. - С.234-236. 5.О.Федоренко.Становлення феномену людини: роздуми над книгою В.Сніжка”Шлях”. - С.236-242. В.Ідзьо.Рецензія на монографію П.Кононенка, Т.Кононенка “Українська освіта у світовому часопросторі”. Київ -Товариство “Знання” України-2007. - С.242- 244. 6.В.Ідзьо.Рецннзія на працю Василя Кобилюха “161 синонімічна назва Землі у Санскриті ”. Львів-Тернопіль, 2008, 170с. - С.244-245. Розділ V. Інформаційні статті.

1.В.Ідзьо.ІХ Міжнародна наукова конференці “Українська діаспора в Росії”, яка при свячена 15-ти літтю Українського Університету м.Москви(1992-2007). - С.245-247. 2.Б.Чопик (США).Український Університет та українська дiаспора в Росії запрошує на науковi iмпрези в 2006 та 2007 роках. - С.247-248. 3.Л.Мельник. Науково - освітня та культурна робота української діаспори в Культурному Центрі України в Москві. - С.248-249. 4.В.Ідзьо. Презентація наукових праць, академіка Віктора Ідзьо “Засновник Львова король Данило та Українська держава в ХІІІ ст.” Львів. 2006, 418с., в Перемишлі 12 лютого 2007 року. - С.249-251. 5.В.Ідзьо. Презентація праці академіка Віктора Ідзьо “Митрополит Андрій Шептицький на шпальтах російської преси та часопису українців Росії “Украинская Жизнь” в 1914-1917 роках ХХ століття"- С.251-254. 6.В.Ідзьо. Презентація книги академіка Віктора Ідзьо “Релігійна культура Європи та зародження, становлення і розвиток християнства на території України. Львів."Ліга Прес" 2007, 318с., в Перемишлі 5 листопада 2007 року. - С.254-255. 7.В.Ідзьо.“Українознавець” як новий науковий журнал з української історії та філології. Презентація Українознавця в Університеті “Львівський Ставропігіон”. - С.255.


Науковий Вісник Українського Університету в Москві. - М.,2009. - Том ХIV. Зміст опублікованих наукових праць:

Розділ І.

Наукові праці відділу українознавства.[edit]

1.В.Ідзьо.Шляхи розвитку українознавства в Російській Федерації?. - С.5-12. 2.В.Дибенко.Україна в контексті імперської ідеї Московської держави XV - XVI ст. - С.12-19. 3.О.Гордієнко - Головко. Гетьман І.Мазепа, кошовий К. Гордієнко і Запорізький Кіш на передодні битви під Полтавою. Погляд на українсько - російські політичні відносини 300 - річної давності з Москви(1709 - 2009). - С.19-23. 4.М.Забочень.Іконографія гетьмана Івана Мазепи. За джерелами Російської державної бібліотеки м. Москви.- С.23-26. 5.А.Головко. Гетман Украины Иван Мазепа, кошевой атаман Запорожской Сечи Кость Гордиенко, шведский кароль Карл ХІІ, русский царь Петр І и трагедия Полтавской битвы для Украины(1709 - 2009). Аналитическая апробация источников из Российской государственной бибилиотеки г. Москвы.-С.26-29. 6.В.Ідзьо.М.В.Гоголь у Москві. Двохсот - літтю з дня народження присвячується (1809 - 2009).-С.29-32. 7.М.Шекір. Про перебування труни з тілом Т.Г.Шевченка в Москві.-С.32-35. 8.В.Ідзьо. Життя, політична, громадська та літературна діяльність Симона Петлюри в Москві у 1911 - 1915 роках.(130-річниці з дня народження присвячується).-С.35-41. 9.В.Осауленко. Історіографія України - сучасна українознавча концепція для української діаспори в Росії та науковців України з Українського Університету м.Москви.-С.41-52. 10.В.Ідзьо. Участь Михайла Грушевського у діяьльності журналу “Украинский Вестник”, що видавався у Санкт - Петербурзі в травні - вересні 1906 року.-С.52-60. 11.М.Бiрюк. Історія українців у Воронезькому Краю.-С.60-62. 12.В.Ідзьо. Науково - культурні заходи вшанування Михайла Сергійовича Грушевського ініційовані Українським Історичним Клубом в Москві.-С.62-66. 13.А.Завальный.Украинская Народная Республика, Украинский Гетманат и их влияние на возникновение учредительного собрания украинцев в Самарской области России в 1917 - 1918 годах.-С.66-70. 14.В.Бабенко. Украинцы Башкирии в ХІХ - ХХ веках.-С.70-73. 15.О.Мамай. Український національний рух у Зеленому Клині.-С.73-78. 16.О.Ковальчук. Українці Росії: проблема збереження національно - культурної спадщини (20 - ті – початок 30 - х рр. ХХ ст.).-С.78-91. 17.П.Кононенко,Т.Кононенко. Це потрібно не мертвим - це потрібно живим!-С.91-102. 18.О.Нирко. Неповний список репресованих кобзарів - бандуристів Кубані.-С.102-111.

Розділ ІІ. Наукові праці філософського відділу.

1.М.Недюха. Україна в контексті соціології ризику.-С.111-117. 2.В.Лизанчук.Історична пам’ять – важливий компонент утвердження україноцентризму.-С.117-119. 3.о.М.Пришляк. Філософська концепція Івана Фіхте ( 1762 - 1814р.).-С.119-124. 4.М.Недюха. Історичні типи ідеології: принципи дослідження.-С.124-138. 5.о.М. Пришляк. Філософська концепція Вільгельма Гегеля (1770 - 1831р.).-С.138-143. 6.О.Огірко. Християнська етика – складова християнської філософії.-С.143-148. 7.о.М. Пришляк. Філософська концепція Фрідріха Шеллінга (1775 - 1854р.).-С.148-152.

Розділ ІII. Наукові праці технічного відділу.

1.Н.Луців, І.Огірко І., В.Юзевич. Елементи стандартизації екологічних лабораторій. - С.152-159. 2.В.Мойсишин.Динамічна стійкість низу бурильної колони з проміжними елементами компоновці. - С.159-168. 3.В.Смичок, О.Бурнаєв. Цифрове ущільнення телеметричного каналу передачі даних температурно-вітрового зондування атмосфери з заданим рівнем похибки. - С.168

Розділ IV. Рецензії.

1.О.Огірко. Рецензія на наукову працю “Візантійська література та культура у IV - XV ст.”, написану академіком АН Вищої Школи України, доктором історичних наук Віктором Ідзьо.-С.172-173. 2.О.Калакура. Форпост Української державності ХІІІ століття. Рецензія на працю “Ідзьо Віктор. Король Данило та Українська держава у ХІІІ столітті. – Львів: Сполом, 2008. – 64 с.”.-С.173-174. 3.О.Федоренко.“Геополітичний контент візії України у світовій цивілізації”. Рецензія на книгу В. Крисаченка “ Образ України у світовій культурі: природні та духовні виміри (Луцьк. Омега-Альфа. 2007, 430с.).-С.174-177. 4.О.Огірко.Рецензія на наукову працю “Українські Греко - Католики в Росії”, написану академіком АН Вищої Школи України, доктором історичних наук В. Ідзьо.-С.177-180.

Розділ V. Інформаційні статті.

1.В.Ідзьо. І Міжнародна наукова конференція:” Галицька держава ІІІ – ХІІІ ст. – історія, релігія, культура”(246 - 2006). 28 - 29 квітня 2006р. - Івано – Франківськ.-С.180-184. 2.О.Огірко. І Міжнародна науково - практична конфернеція з “Парадигма Творення в су¬часній науці: на шляху до інтегрованого світогляду” в Острозькій Академії.-С.184-186. 3.В.Ідзьо.“Король Данило та Українська держава в ХІІІ столітті”. З нагоди презентаці наукової праці та реконструкції корони Данила Галицького в національному заповіднику “Софія Київська” 20 березня 2009 р.-С.186-198. Довідка про авторів.-С.198.


Науковий Вісник Українського Університету в Москві. - М.,2010. - Том ХV. Зміст опублікованих наукових праць:

Розділ І. Наукові праці відділу українознавства.

1.Я.Дашкевич. Віктор Ідзьо - ректор Українського університету в Москві, головний редактор Наукового Вісника УУМ, доктор історичних наук, професор, академік Академії Наук Вищої Школи України, академік Міжнародної Академії Наук Євразії. До 50 - ти ліття з дня народження (1960 - 2010рр.). - С.4-5. 2.М.Шекір. Українці в Москві. - С.6-13. 3.В.Ідзьо.Деяке висвітлення образів гетьмана Іван Мазепи в образотворчому мистецтві та іконографії за науковими дослідженнями професора відділу українознавства Українського університету в Москві Михайла Забоченя. - С.13-16. 4.В.Дудченко.Новый пассионарный прорыв в развитии украинского языка и культуры в III тысячелетии в России. - С.16-18. 5.В.Артюх, В.Ідзьо. Деякі підсумки польових досліджень археологічного відділу Українського Університету м.Москви. - С.18-19. 6.А.Окара.“Украинский вопрос в России? И поиск ответа на него?”. Взляд из Москвы. - С.19-24. 7.М.Плющ.Український мовознавець Павло Плющ та українська інтелігенція в 20-70 - ті роки. Спомини з Москви. - С.24-28. 8.В.Ідзьо.Аналіз сучаного стану та перспективи розвитку Української Греко-Католицької Церкви в Москві та регіонах Російської Федерації (2000 - 2010 роки). - С.28-34. 9.В.Крикуненко.До iсторiї української лiтератури в Росiйськiй Федерацiї. - С.34-38. 10.А.Погрібний.Українська мова в Києві, Україні та перспектива її відновлення на прикладі української діаспори в Росії. - С.39-40. 11.В.Даниленко, О.Ковальчук. Роль М. Скрипника у піднесенні національно-культурного руху українців у Росії на кінець 20 - х – початок 30 - х рр. ХХ ст. - С.40-44. 12.В.Ідзьо.Репресивна система НКВС СРСР у протистоянні з ОУН та УПА у 1939 - 1944 роках за свідченнями надзвичайно таємних документів Головного Архіву Російської Федерації в Москві. - С.44-60. 13.Н.Бирюк.Воронежские украинцы как этнос в публикациях. - С.60-62. 14.Д.Кулиняк.Українське козацтво на Кубані. - С.62-63. 15.О.Нирко. Кубанський майстер бандур - О.С.Корнієвський. - С.63-71. 16.О.Рындина. Украинцы в этнокультурной панораме Томской области. - С.71-74. 17.В.Чорномаз.Українці на Далекому Сході. - С.74-80.

Розділ ІІ. Історія України – шлях із глибини віків.

1.П.Кононенко,Т.Кононенко. Українська наука у світовому часопросторі. - С.81-83. 2. Ю Шилов. Проблема “Трипільського кореня” українців у світлі найголовніших джерел. - С.83-85. 3.В.Ідзьо.Бастарнія та Римська держава - політичні, торгово - економічні взаємовідносини на межі тисячоліть в ІІІ ст. до н. е. - ІІІ ст. н. е. - С.85- 131. 4.В.Артюх, В.Ідзьо. Печерна культова пам’ятка на Тернопіллі. - С.131-133. 5.Я.Дашкевич.Україна на Великому кордоні. - С.134-139. 6.Є.Шіряєв.Нарис з стародавньої історії Одеси. - С.139-141. 7.С.Кочерга, О. Вісич. Музей Лесі Українки в Ялті. - С.141-144. 8.Л.Токар.Деякі особливості розвитку українознавства в кінці ХХ на початку ХХІ ст. - С.145-150.

Розділ ІІІ. Наукові праці філософського відділу.

1.Г.Марченко.Філософсько-математичні підходи при з’ясуванні астрономічного змісту геогліфів пустелі Наска. - С.150-152. 2.М.Недюха.Правові засади свободи світогляду і віросповідання в Україні. - С.152-154. 3.М.Павлюк.Радіо “Воскресіння” - пеший етап становлення у 1989 – 1991 роках. - С.154-156. 4.О.Огірко, І.Огірко. Християнська психологія. - С.156-161. 5.М.Павлюк.Історичні аспекти розвитку Львівської редакції Радіо “Воскресіння” у час відновлення Української держави у 1992 - 2000 роках. - С.161-163. 6.М.Пришляк.Філософська концепція німецького філософа І.Ф. Гербарта. - С.163-166. 7.М.Павлюк. Історичні аспекти розвитку Львівської редакції Радіо “Воскресіння” у час відновлення Української держави у 2001 - 2009 роках. - С.166-168.

Розділ ІV. Наукові праці технічного відділу.

1.Я.Бажалук,О.Карпаш, Я.Климишин, О.Гутак, М.Худін, В.Бажалук, В.Михайлюк. Оцінка ефективності імпульсно-хвильових дій на процеси нафтовитискання у пласті. - С.168-174. 2.Г.Марченко.До питання симетрії, статичної рівноваги та обертання в одній площині планет Сонячної системи. - С.175-177. 3.В.Смичок, О.Бурнаєв. Анотація наукового відкриття. - С.177-178.

Розділ V. Рецензії.

1.О.Федоренко. Україна як геополітична реальність: рецензія на книгу В. Крисаченка і О. Мостяєва “Україна: природа і люди”( Україна: природа і люди. – К.: НІСД, 2002. – 623с.). - С. 178-183. 2.О.Огірко.Король Данило Галицький та взаємини Української держави та Західної Церкви в XIII ст. Рецензія на наукову працю “Віктор Ідзьо. Папа Римський Інокентій IV (1243-1254), король України-Русі Данило Романович Галицький (1253-1264). До питання релігійних та політичних взаємин Української держави та Римської Церкви в XIII столітті. – Львів: Сполом, 2009. – 64 с.”. - С.183-185.


Розділ VІ. Інформаційні статті.

1.М.Козак, К.Козак.До питання прийняття Герба України. - С.186-187. 2.В.Ідзьо. Презентація наукових напрацювань “Іван Франко: дух, наука, думка, воля “.- С.187-189. 3.В.Бакала.Презентація праці доктора історичних наук. академіка, ректора Українського університету в Москві В.Ідзя “Господарська діяльність ОУН за свідченнями Окружного провідника господарики Дмитра Богуша, на псевдо “Економ”. - Львів “Сполом”, 2008. - 48с.” в музею визвольних змагань Прикарпатського краю. Івано – Франківськ, 16 вересня 2009р. - С.189. 4.Г.Бойко.Микола Бажалук (1881 - 1945) - доктор філософії, геологічна праця „ До пізнання видів крейди на нижній течії Серету, в південно-східній Галичині”.- 29 жовтня 1918. - С.189-191. 5.В.Ідзьо.Презентація наукових праць академіка Віктора Ідзя “Український Університет м. Москви в 1992 - 2007 роках.”, ” Міжнародні наукові конференції “Українська діаспора в Росії.”, “Українсько - російські взаємовідносини” в Москві у 1997 - 2007 роках.”, “Українські Греко - Католики в Росії.”, ”Міжнародні наукові конференції “Українського Історичного Клубу, Українського Університету міста Москви в Україні в першому 10 - ти літті ХХІ століття.” в Ялтинському музею Лесі Українки. - С.191-196. Довідка про авторів. - С.196-197.

Науковий Вісник Українського Університету в Москві. - М.,2011. - Том ХVI.

Зміст опублікованих наукових праць:

1.В.Ідзьо. Науковому Віснику Українського Університету міста Москви 10 років (2001-2011рр.)!. - C.3.

Розділ І. Наукові праці відділу українознавства.

1.А.Мануйленко.Наука та освіта в Росії та в Україні у XIV-XIX століттях. - C.5-17. 2.Н.Кузьменко.Переселення полтавців до Росії в кінці XIX - на початку XX століття(за статистичними данними). - С.17-19. 3.Д.Скільський.Популяризація Шевченкової творчості в Росії в кінці ХІХ початку ХХ століть. - С.19-21. 4.О.Рахно.Українськi благодiйнi товариства Петербургу на початку ХХ століття. - С.21-23. 5.В.Оліфіренко.Навчальна книжка для східної діаспори(на матеріалі створення підручників з літератури XX ст.). - С.23-26. 6.О.Нирко.Діяльність кубанського бандуриста Лазаренка Семена Семеновича в 30-х роках ХХ ст. - С.26-31. 7.В.Просалова. Інта в творчому житті Д.Паламарчука. - С.31-34. 8.О.Ганжа.Питання встановлення кордону у російсько-українських взаєминах в ХХ ст. - С.34-36. 9.В.Ідзьо.Міжнародні наукові конференції Українського Університету, Українського Історичного Клубу міста Москви “Українська діаспора в Росії”, “Українсько-російські взаємовідносини”-визначне науково-освітнє досягнення української діаспори Москви на межі тисячоліть(1997-2007 рр.). - С.36-65. 10.П.Явтушенко.Социологический опрос украинцев учёными Украинского Университета проживающих в Москве и Московской области в начале ХХІ века. - С.65-70. 11.А.Окара.О.Гончар в контексті соцреалістичного дискурсу. Аналіз твочості українського філолога з Москви. - С.70-79.

Розділ ІІ. Історія України-шлях із глибини віків.

1.В. Ідзьо.Огляд джерел та концепцій історичного етно-творення племінного об’єднання карпів- хорватів. - С.79-97. 2.Т.Петрова.До історії походження “Руської” азбуки (Кирилиці). - С.97-101. 3.В.Ідзьо.Український мовний ареал в епоху сусідства з Римською імперією у І-IV ст. н.е. - С.101-115. 4.Я.Дашкевич.Конфесійні відносини обабіч Українського великого кордону( XIV-XVIII ст.). - С.115-118. 5.В. Ідзьо.Стародавний печерний комплекс в селі Страдч Львівської області, його язичницькі та християнські традиції. - С.118-131.

Розділ ІІІ. Наукові праці філософського відділу.

1.О.Огірко.Митрополит А. Шептицький: турботи про громадське добро, єдність християн та виховання молоді.-С.131-136. 2.М.Павлюк. Радіо “Воскресіння”- в ефірі три тисячі передач для задоволення духовних та культурних потреб українців. - С.136-141. 3.М Коткова.Медійна культура в освітньому просторі: концептуальний підхід. - С.141-145. 4.М.Павлюк.Звіти Cпостережній Раді про діяльність Радіо “Воскресіння” за 2000-2009 роки. - С.145-150. 5.В.Крисаченко.Загальні особливості етнополітичної ситуації в Україні. - С.150-152. 6.М.Недюха.Соціальний порядок як атрибут політичної системи українського суспільства. - С.152-156. 7.М.Пришляк.Італійський спірітуалізм.Джузеппе Маццінi(1805-1872р.). - С.156-158.

Розділ ІV. Наукові праці технічного відділу.

1.Т.Гаранько, І. Огірко. Створення програмного забезпечення для оперативної поліграфії. - С.158-164. 2.О.Стефанишин.Теорія людського потенціалу в контексті розвитку інноваційних економік. - С.164-178.

Розділ V. Рецензії.

1.В.Ідзьо.Рецензія на наукову працю В.Артюха “Археологічні пам’ятки Львівського музею історії релігії”.-С.178-179. 2.С.Губський, О.Федоренко.Авторитарний образ української революції. Рецензія на книгу Ю.С. Фігурного “Державотворча та етнонацієтворча діяльність українського гетьмана Павла Скоропадського в українознавчому вимірі”. - К.: НДІУ, 2008р. - С.179-182. 3.В.Ідзьо.Рецензія на монографію М.Щеглюка “Історія українського листування”. - Львів”Сполом”, 2010р. -С.182-183. 4.О.Федоренко.Український етнос як природно-просторовий феномен: рецензія на монографію кандидата біологічних наук В.Сніжка “Українознавство: природна психофілософська концепція”. МОН України, ННДІ українознавства.- К., 2010р. - C.183-186. Розділ VІ. Інформаційні статті.

1.В.Ідзьо.Презентація праці Олексій Нирко-як представник Українського університету в Москві у Кубані та Криму. Шляхами співпраці та дружби (1995 - 2005) в Ялтинському музеї Лесі Українки. - С.186-197. 2.М.Козак, К.Козак.“Очі дивилися, але не розуміли”. - С.197-198. 3.В.Ідзьо.Презентація книги “Стародавній Перемишль (ІХ-ХІІст.):зародження та становлення української християнської релігійної культури на Сяні” в Українському народному домі в Перемишлі 22 листопада 2010р. - С.198-200.

Науковий Вісник Українського Університету в Москві. - М.,2012. - Том ХVІI. Зміст опублікованих наукових праць:

Розділ І. Наукові праці відділу українознавства

1.В.Ідзьо.Українському Університету міста Москви 20 років(1992-2012рр.)! - С.5-17. 2.В.Бойчук.Висвітлення святкування XХ – ліття(1992-2012рр.) Українського державного університету в Москві засобами фотографій. - С.17-33. 3.В.Ідзьо.”Украинская жизнь”- культурний, науково-просвiтницький, полiтичнрий орган українцiв Москви та Росiї 1912-1917 років. До 100-річчя з часу заснування(1912-2012рр.). - С.33-56. 4.О.Храбан.Українські сепаратисти в Росії. - С.56-62. 5.В.Ідзьо.Українська діаспора в Росії в 1912-1916 роках на шпальтах часопису московських українців “Украинская Жизнь”. До 100-річчя з часу заснування(1912-2012рр.). - С.62-66. 6.В.Кабузан.Украинское население Российской Империи и СССР за границами современной Украины.Динамика численности и размещения (XVIII-XX в.в.) .- С.66-77. 7.В.Ідзьо.”Украинская Жизнь” про українське питання в перших десятиліттях ХХ століття через призму європейської преси, та громадської думки. До 100-річчя з часу заснування(1912-2012рр.). - С.77-83. 8.В.Прохоренко.До з’ясування антитези українського та російського менталітету. - С.83-87. 9.А.Окара. Українська та російська культури у XVII столітті: культурний вплив чи культурний конфлікт?. - С.87-93. 10.В.Ідзьо.Світове українство на шпальтах часопису московських українців “Украинская Жизнь”. До 100-річчя з часу заснування(1912-2012рр.). - С.93-95. 11.Т.Петрова.До питання функціонування української мови в час підпорядкування Української Церкви Московським Патріархатом. - С.95-98. 11.В.Дудченко. Украинская фонографическая азбука и ее применение в современной украинской диаспоре в России. - С.98-99. 12.О.Нирко.Кобзарство Кубані. - С.99-111. 13.В.Ідзьо.Міжнародні наукові конференції Українського Університету, Українського Історичного Клубу, міста Москви в Україні в першому 10-літті ХХІ століття. - С.111-146.

Розділ ІІ. Історія України – шлях із глибини віків 1.В.Крисаченко. Етнополітичні процеси на теренах давньої України. - С.146-152. 2.Ю.Шилов.Геополітичне значення етнополітичних процесів в Україні. - С.152-155. 3.О.Масикевич. Міжнародна транзитна торгівля на Західно-Українських землях в ХІІІ-XVI ст. - С.155-169. 4.В.Ідзьо.Запорізьке козацтво, як національна еліта в Українській державі в середині XVII століття: Богдан Хмельницький, Іван Виговський. - С.169-174. 5.М.Недюха.Українознавство як наука і навчальна дисципліна. - С.174-178. 6.О.Огірко.Морально-релігійні наслідки голодомору в Україні.- С.178-185 Розділ ІІІ. Наукові праці технічного відділу 1.О.Огірко.Математична модель підсистеми генерації програм з операцій теорії с еквенційних алгоритмів Алгебра алгоритмів. - С.186-189. 2.О.Пілат, І.Огірко. Інформаційна система оцінки якості електронних видань. - С.189-194. 3.О.Огірко.Реалізація математичної моделі системи генерації програм з операцій секвенцій них алгоритмів. - С.194-196. Розділ IV. Рецензії. 1.Віктор Ідзьо.Рецензія на статтю доктора філософії, доцента кафедри філософії та політології Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького Олега Огірко “Морально-релігійні наслідки голодомору в Україні”. - С.197. 2.О.Огірко.Перший Галицький король та спроби міжцерковного порозуміння. Рецензія на наукову працю доктора історичних наук, академіка “Віктор Ідзьо. Галицький король Коломан I і процеси першої політико-релігійної унії в Галичині в першій чверті XIII столітті. - С.198. 3.В.Ідзьо.Рецензія на книгу “Праукраїна і Санскрит” в контексті історико-мовознавчих досліджень наукового українознавства. - С.199. Розділ V. Інформаційні статті. 1.В.Ідзьо.Перший храм Української Греко-Католицької Церкви Пресвятої Трійці у місті Ялті, в АР Крим та святкування у ньому Х-ти ліття(2001-2011рр.) з часу заснування та редагування Наукового Віснка Українського Університету міста Москви – знакова подія ХХІ століття. - С.200. 2.М.Боднар.Релігійна, наукова та культурна діяльність структури Українського Козацтва - “Галицька Січ”. - С.202. 3.В.Бойчук.Презентація праці доктора історичних наук, професора, академіка Віктор Ідзьо ”Засновник кобзаського мистецтва у повоєнній Польщі – Петро Лахтюк- Пантелеймон Бондарчук, за свідченнями матеріалів газети Наше Слово”( 1961-2002р.) у Польщі в Перемишлі. - С.203. 4.о.Я.Москалик.Роль нового Катехизма Української Греко-Католицької Церкви. - С.204 5.В.Бойчук.Презентація праці доктора історичних наук, професора, академіка Віктора Ідзьо ”Засновник кобзаського мистецтва у повоєнній Польщі – Петро Лахтюк-Пантелеймон Бондарчук, за свідченнями матеріалів газети “Наше Слово”( 1961- 2002р.)(Десятиліттю пам’яті присвячується 2001-2011 рр.). - Київ-Москва,2011р.-40с. в Щеціні. - С.206. 6.В.Олійник.Першочергові завдання Ялтинської “Просвіти”. - С.207 Довідка про авторів. - С.208 Cлід наголосити, що в 2012 році у слід за 10-ти літнім ювілеєм Наукового Вісника УУМ (2001-2011рр.), 20-ти літній ювілей в Українського державного університету міста Москви(1992-2012рр.). З цієї нагоди вже сьогодні Редакційною Радою та Редколегією Наукового Вісника УУМ опублікований XVII том Наукового Вісника за 2012 рік… У висновок нашого науково дослідження наголосимо, що українознавство у Російській Федерації як його означують сучасні українські та російські науковці “Украиноведение” явище молоде, воно потребує допомоги та підтримки зокрема профільного науково-дослідного закладу в Україні Інституту Українознавства МОН України та його друкованого органу “Українознавство” з яким Український Університет у продовж 20 років активно співпрацює переймаючи досвід, про що і засвідчують і наукові праці з проблем українознавства поміщені в Наукових Вісниках УУМ які приурочені 20-ти річчю заснування та реєстрації в місті Москві Українського Університету (1992-2012)[5,с.2]. Своїм аналізом праць поміщених в Наукових Вісниках УУМ ми пропонуємо нову українознавчу “Програму ХХІ століття підтримки Українською державою українознавства в Російській Федерації” на основі кращих традиції та досвіду, які за час незалежності сконцентрувались в Національному науково-дослідному Інституті Українознавства МОН України...[3,с.5-7].

Список використаних джерел та літератури:

1.Голубка С. Українське націознавство через призму аналізу Наукових Вісників. Науковий Вісник Українського Університету томи І-Х. Науковий Вісник Українського Історичного Клубу. - М.,2005.- Т.ХІІ. 2.Ідзьо В. Штат Українського Університету за 1992-2002 роки. Основні наукові праці по історії та українознавству. Науковий Вісник Українського Університету. - М.,2004. - Т.ІV. 3.Ідзьо В. Український Університет м. Москви (1992-2007) – 15 років звитяжної праці в розбудові українознавства в Росії. Науковий Вісник Українського Університету. - М.,2007. - Т.ХІI. 4.Кононенко П. Наказ №2 від 28 листопада 2002 р. з нагоди 10- ліття Українського Університету. Науковий Вісник Українського Університету.- М.,2004. - Т.ІV. 5.Кононенко П.Український Університет в Москві, Науково-дослідний Інститут Українознавства (1992-2007) ровесники незалежності. Науковий Вісник Українського Університету. - М.,2007. - Т.ХІI. 6.Мельник Л. Просвітницько-культурологічна та науково-дослідна робота Українського Університету. Наукові Вісники - аналіз наукових праць за сумою презентацій в Культурному Центрі в Москві. Науковий Вісник Українського Університету. - М.,2007. - Т. ХІI. 7.Муранивський Т.Украинский Університет в Москве. Науковий Вісник Українського Університету. - М.,2007. - Т.ХІI.