آموزش تنظیم سیستم های دریافت ماهواره ای

From Wikiversity
Jump to: navigation, search
Deletion icon This page has been marked for speedy deletion because its contents may be nonsense, unsuitable or outside the scope of Wikiversity.
Reason given is:
not have reason

Objections to deletions should be posted on this page. Requests for speedy deletions that do not provide a reason or lack a signature can be removed by any user. If there is any doubt about consensus for deletion, this page should be listed as request for Custodian Action instead.


→→→→→→

Template:فا۱رسی

در این جزوه سعی شده تا نحوه تنظیم و استفاده از سیستم‌های ماهواره‌ای تشریح شود. در این جزوه به مقوله هک کردن شبکه‌های پولی پرداخته نخواهد شد.

تعاریف[edit]

ماهواره چیست

·==باند‌های فرکانسی==

ماهواره‌های مخابراتی در طیف‌های مختلفی به پخش میپردازند.بطور تجربی دریافت ماهواره‌هایی که فرکانس‌های بالاتر را استفاده میکنند آسان تر است چون در هرچه فرکانس امواج بالاتر رود ضریب نفوذ آن بالاتر میرود و به علت پایین آمدن طول موج با آنتن‌های کوچک تر نیز به راحتی قابل دریافت هستند. فرکانسهای شبکه های داخلی و برون مرزی صدا و سیما بر روی سه ماهواره عربست، اینتل ست ۹۰۲ و آسیاست ۳ اس:

آخرین به روز رسانی فرکانس ها: ۷ بهمن ماه ۱۳۹۰


(مربوط به حذف شبکه پرس تی وی در ماهواره آتلانتیک)

الف- ماهواره بدر (عربست) – (واقع در ۲۶ درجه شرقی):


ARABSAT/ ۱۱۸۸۱ / ۲۷۵۰۰ / Horizontal

(این فرکانس تنها در رسیورهای اچ دی قابل دریافت است).

شبکه های تلویزیونی: یک، دو، سه، چهار، تهران، خبر، آموزش، قرآن، آی فیلم، جام جم ۱ ، مستند،شما، العالم ، Press TV، بازار و نمایش سیما

شبکه های رادیویی: ایران، پیام، جوان، معارف، فرهنگ، ورزش، قرآن، تهران، اقتصاد، سلامت/ نوا و نمایش

ARABSAT / 11900 / vertical / 27500:

شبکه های تلویزیونی: یک، دو، سه، چهار، تهران، خبر، آموزش، قرآن و مستند

شبکه های رادیویی: ایران، پیام، جوان، معارف، فرهنگ، ورزش، قرآن و صدای آشنا۳

ARABSAT / 12303 / vertical / 27500:

شبکه های تلویزیونی: جام جم۱، جام جم۲، جام جم۳، سحر۱، سحر۲، الکوثر، العالم و Press TV


ARABSAT / 12322 / vertical / 27500:

شبکه های رادیویی و تلویزیونی استانی: آذربایجان شرقی (شبکه سهند، تبریز)، اردبیل (شبکه سبلان)، ایلام، خراسان جنوبی (شبکه خاوران، بیرجند)، خراسان رضوی (مشهد)، خراسان شمالی (شبکه اترک، بجنورد)، کردستان (سنندج)، کـــرمانشاه (شبــکه زاگرس)، گلستان (شبکه سبز، گرگان) و مازندران (شبکه تبرستان، ساری) به همراه رادیو های برون مرزی مراکز آذربایجان شرقی (ترکی آذربایجانی)، خراسان رضوی (ازبکی، تاجیکی و دری) و گلستان (ترکمنی)

ARABSAT / ۱۲۲۸۴ / vertical / 27500:

شبکه های رادیویی و تلویزیونی استانی: آذربایجان غربی (ارومیه)، اصفهان، بوشهر، چهار محال و بختیاری (شبکه جهان بین، شهرکرد)، خوزستان (اهواز)، فارس (شیراز)، کهگیلویه و بویر احمد (شبکه دنا، یاسوج)، لرستان (شبکه افلاک، خرم آباد) و یزد (شبکه تابان)


ARABSAT / 12262 / horizontal / 27500:

شبکه های رادیویی و تلویزیونی استانی: زنجان (شبکه اشراق)، سمنان، سیستان و بلوچستان (شبکه هامون، زاهدان)، قزوین، قم (شبکه نور)، کرمان، گیلان (شبکه باران، رشت)، مرکزی (شبکه آفتاب، اراک)، هرمزگان (شبکه خلیج فارس، بندرعباس) و همدان (شبکه سینا) به همراه شبکه رادیویی معارف و رادیوهای برون مرزی مراکز سیستان و بلوچستان (اردو و پشتو) و گیلان (تالشی و گرجی)*

ب- ماهواره اینتل ست ۹۰۲ (واقع در ۶۲ درجه شرقی):

INTELSAT 902 / 11555 / vertical / 30000:

شبکه های تلویزیونی: یک، دو، سه، چهار، تهران، خبر، آموزش، قرآن، جام جم۳ و Press TV.*

شبکه های رادیویی: ایران، پیام، جوان، معارف، فرهنگ، ورزش، قرآن و صدای آشنا۳.*

INTELSAT 902 / 10962 / vertical / 27500:

رادیو و تلویزیون استانی خوزستان (اهواز) * رادیو و تلویزیون استانی لرستان (شبکه افلاک، خرم آباد)*

INTELSAT 902 / 10971 / vertical /8150:

رادیو و تلویزیون استانی کرمانشاه (شبکه زاگرس) * رادیو و تلویزیون استانی کردستان (سنندج) *

رادیو و تلویزیون استانی ایلام.*

INTELSAT 902 / 109820 / vertical / 5300:

رادیو و تلویزیون استانی مازندران (شبکه طبرستان، ساری) *

رادیو و تلویزیون استانی گلستان (شبکه سبز، گرگان) *
رادیو برون مرزی مرکز گلستان (ترکمنی)*

INTELSAT 902 / 10987 / vertical /5300:

رادیو و تلویزیون استانی آذربایجان شرقی (شبکه سهند، تبریز) *

رادیو و تلویزیون استانی اردبیل (شبکه سبلان) *

رادیو برون مرزی مرکز آذربایجان شرقی (ترکی آذربایجانی)*

INTELSAT 902 / 10996 / vertical / 9000:

رادیو و تلویزیون استانی خراسان رضوی (مشهد) *

رادیو و تلویزیون استانی خراسان جنوبی (شبکه خاوران، بیرجند) *

رادیو و تلویزیون استانی خراسان شمالی (شبکه اترک، بجنورد) *

رادیو برون مرزی مرکز خراسان رضوی (دری، تاجیکی و ازبکی)*

INTELSAT 902 / 11088 / vertical /3600:

رادیو و تلویزیون استانی اصفهان*

INTELSAT 902 / 11093 / vertical / 3600:

رادیو و تلویزیون استانی آذربایجان غربی (ارومیه)*

INTELSAT 902 / 11103 / vertical / 10000:

رادیو و تلویزیون استانی فارس (شیراز) *

رادیو و تلویزیون استانی بوشهر *

رادیو و تلویزیون استانی کهگیلویه و بویر احمد (شبکه دنا، یاسوج)*

ج- ماهواره آسیاست ۳ اس (واقع در ۵/۱۰۵ درجه شرقی):

فرکانس جدید HD شبکه های سراسری صدا و سیما در ماهواره Asisat 3S، واقع در ۵/۱۰۵ درجه شرقی:

فرکانس: ۱۲۶۴۰ / عمودی (V) / سمبلریت: ۱۱۱۶۶ / نرخ رمز: ۲/۳:

شبکه های تلویزیونی: (شبکه یک، شبکه دو، شبکه سه، شبکه چهار، شبکه تهران، شبکه خبر، شبکه آموزش و شبکه قرآن سیما).

شبکه های رادیویی: (رادیو ایران، رادیو پیام، رادیو جوان، رادیو معارف، رادیو قرآن، رادیو فرهنگ، رادیو سلامت، رادیو ورزش، رادیو تجارت و رادیو تهــران).

ASIASAT 3S / 12352 / vertical / 30000:

شبکه های تلویزیونی: یک، دو، سه، چهار، تهران، خبر، آموزش، قرآن، جام جم۳، Press TV و Sahar2.*

شبکه های رادیویی: ایران، پیام، جوان، معارف، فرهنگ، ورزش، قرآن و صدای آشنا۳*

ASIASAT 3S / 12374 / vertical /3100:

رادیو و تلویزیون استانی یزد (شبکه تابان)*

ASIASAT 3S / 12382 / vertical / 8600:

رادیو و تلویزیون استانی کرمان *

رادیو و تلویزیون استانی هرمزگان (شبکه خلیج فارس، بندرعباس) *

رادیو و تلویزیون استانی سیستان و بلوچستان (شبکه هامون، زاهدان) *

رادیوی برون مرزی مرکز سیستان و بلوچستان (اردو و پشتو)*

ASIASAT 3S / 12657 / vertical / 5600:

رادیو و تلویزیون استانی قزوین *

رادیو و تلویزیون استانی گیلان (شبکه باران، رشت) *

رادیو برون مرزی مرکز گیلان (تالشی و گرجی)*

ASIASAT 3S / 12666 / vertical / 8350:

رادیو و تلویزیون استانی قم (شبکه نور) *

رادیو و تلویزیون استانی مرکزی (شبکه آفتاب، اراک)*

رادیو و تلویزیون استانی همدان (شبکه سینا)*

رادیو سراسری معارف (مرکز قم)*

ASIASAT 3S / 12673 / vertical / 3100:

رادیو و تلویزیون استانی چهار محال و بختیاری (شبکه جهان بین، شهرکرد)*

ASIASAT 3S / 12677 / vertical / 3100:

رادیو و تلویزیون استانی زنجان (شبکه اشراق)*

ASIASAT 3S / 12683 / vertical / 3100:

رادیو و تلویزیون استانی سمنان*

شبکه استانی آبادان:

ماهواره آسیاست ۳ اس (۵/۱۰۵ درجه شرقی)، فرکانس ۱۲۶۹۴ عمودی، سمبلریت: ۳۰۰۰، نرخ رمز:۴/۳

پوشش ماهواره ای ” شبکه فرآن و معارف سیما “ از ۳ ماهواره جهانی:

ماهواره هات برد (۱۳ درجه شرقی): فرکانس: ۱۲۴۳۷ افقی / سمبلریت: ۲۷۵۰۰ / نرخ رمز: ۴/۳.

ماهواره اینتل ست ۹۰۲ (۶۲ درجه شرقی): فرکانس:۱۱۵۵۵ عمودی / سمبلریت: 30000 / نرخ رمز: ۴/۳

ماهواره آسیاست ۳ اس (۵/۱۰۵ درجه شرقی): فرکانس: ۱۲۳۵۱ عمودی / سمبلریت: ۳۰۰۰۰ / نرخ رمز۴/۳

پوشش خبری ماهواره ای ” شبکه خبر سیما “ از ۶ ماهواره جهانی:

ماهواره هاتبرد (۱۳ درجه شرقی): فرکانس: ۱۲۴۳۷ افقی / سمبل: ۲۷۵۰۰ / نرخ رمز: ۴/۳

ماهواره بدر عربست (۲۶ درجه شرقی): فرکانس: ۱۱۹۰۰ عمودی / سمبل: ۲۷۵۰۰ / نرخ رمز: ۴/۳

ماهواره اینتل ست ۹۰۲ (۶۲ درجه شرقی): فرکانس:۱۱۵۵۵ عمودی / سمبل: 30000 / نرخ رمز: ۴/۳

ماهواره آسیاست ۳ اس (۵/۱۰۵ درجه شرقی): فرکانس: ۱۲۳۵۱ عمودی / سمبل: ۳۰۰۰۰ / نرخ رمز۴/۳

ماهواره تل استار ۱۲ (۱۵ درجه شرقی): فرکانس: ۱۱۸۰۶ عمودی / سمبل: ۷۵۹۶ / نرخ رمز: ۴/۳

ماهواره گلیکسی (۹۷ درجه شرقی): فرکانس: ۱۱۸۳۶ عمودی / سمبل: ۲۰۷۶۵ / نرخ رمز: ۴/۳

پوشش ماهواره ای “شبکه آی فیلم” از ۴ ماهواره جهانی (به دو زبان فارسی و عربی):

ماهواره بدر ۴ (۲۶ درجه شرقی): فرکانس ۱۲۱۶۹ عمودی / سمبلریت: ۲۷۵۰۰ / نرخ رمز: ۴/۳.

ماهواره بدر ۴ (۲۶ درجه شرقی): فرکانس ۱۱۸۸۱ (HD) افقی / سمبلریت: ۲۷۵۰۰ / نرخ رمز: ۶/۵٫

ماهواره بدر ۴ (۲۶ درجه شرقی): فرکانس ۱۲۰۹۲ عمودی / سمبلریت ۲۷۵۰۰ / نرخ رمز: ۴/۳. (جــدید)

ماهواره بدر ۴ (۲۶ درجه شرقی): فرکانس ۱۲۶۰۲ عمودی / سمبلریت ۲۹۶۰ / نرخ رمز: ۴/۳. (جــدید)

ماهواره آتلانتیک “بدر۴” (در مدار نایلست): فرکانس: ۱۰۷۲۰ افقی / سمبلریت: ۲۷۵۰۰ / نرخ رمز: ۴/۳٫

ماهواره آتلانتیک “بدر۴″ (در مدار نایلست): فرکانس: ۱۱۳۹۳ عمودی / سمبلریت: ۲۷۵۰۰ / نرخ رمز: ۴/۳٫

ماهواره گلیکسی ۱۹ (۹۷ درجه شرقی): فرکانس: ۱۱۹۹۱ عمودی / سمبلریت: ۲۲۰۰۰ / نرخ رمز: ۴/۳٫

ماهواره هاتبرد ۸ (۱۳ درجه شرقی): فرکانس: ۱۲۰۱۵ افقی / سمبلریت: ۲۷۵۰۰ / نرخ رمز: ۴/۳٫

پوشش خبری ماهواره ای ” شبکه العالم “ از ۶ماهواره جهانی:

شبکه خبری العالم از همه مناطق دنیا، غیر از جنوب قاره آفریقا، از طریق ماهواره های هات برد۸، آسیا ست۵، گالکسی۱۹، آتلانتیک برد۲ و بدر ۵ قابل دریافت است.

ماهواره بدر ۵ (۲۶ درجه شرقی): فرکانس۱۲۳۰۳ عمودی / سمبل: ۲۷۵۰۰ / نرخ رمز: ۴/۳.

ماهواره آسیاست ۵: (۵/۱۰۰ درجه شرقی): فرکانس: ۳۶۶۰ عمودی/ سمبل: ۲۷۵۰۰ / نرخ رمز: ۴/۳٫

ماهواره آتلانتیک “بدر ۲″: فرکانس: ۱۱۵۹۵ عمودی / سمبل: ۲۷۵۰۰ / نرخ رمز: ۳/۴٫ (قطع شد)

ماهواره گلیکسی ۱۹ (۹۷ درجه شرقی): فرکانس: ۱۱۸۳۶ عمودی / سمبل: ۲۰۷۶۵ / نرخ رمز: ۴/۳٫

ماهواره هاتبرد ۸ (۱۳ درجه شرقی): فرکانس: ۱۲۴۳۷ افقی / سمبل: ۲۷۵۰۰ / نرخ رمز: ۴/۳٫

ماهواره تل استار ۱۲ (۱۵ درجه غربی): فرکانس: ۱۱۸۰۶ عمودی / سمبل:۷۵۹۶ / نرخ رمز: ۴/۳٫

پوشش ماهواره ای ” شبکه سحر ۱ “ از۲ ماهواره جهانی:

ماهواره نایلست (۷ درجه شرقی): فرکانس: ۱۲۳۰۳ افقی / سمبل: ۲۰۷۶۵ / نرخ رمز: ۴/۳٫

ماهواره هاتبرد ۸ (۱۳ درجه شرقی): فرکانس: ۱۲۴۳۷ افقی / سمبل: ۲۷۵۰۰ / نرخ رمز: ۴/۳٫

پوشش ماهواره ای ” شبکه سحر ۲ “ از ۳ ماهواره جهانی:

ماهواره آسیاست ۳ اس: (۵/۱۰۵ درجه شرقی): فرکانس: ۱۲۳۵۱ ( MHZ250) عمودی/ سمبل: ۳۰۰۰۰/ نرخ رمز: ۴/۳٫

ماهواره نایلست (۷ درجه شرقی): فرکانس: ۱۲۳۰۳ افقی / سمبل: ۲۰۷۶۵ / نرخ رمز: ۴/۳٫

ماهواره هاتبرد ۸ (۱۳ درجه شرقی): فرکانس: ۱۲۴۳۷ افقی / سمبل: ۲۷۵۰۰ / نرخ رمز: ۴/۳٫

پوشش خبری ماهواره ای ” شبکه پرسس تی وی “ از ۱۲ ماهواره جهانی:

ماهواره بدر ۴ (۲۶ درجه شرقی): فرکانس۱۲۰۵۴ عمودی / سمبل: ۲۷۵۰۰ / نرخ رمز: ۴/۳.

ماهواره آسیاست ۵: (۵/۱۰۰ درجه شرقی): فرکانس: ۳۶۶۰ عمودی/ سمبل: ۲۷۵۰۰ / نرخ رمز: ۴/۳٫

ماهواره آسیاست ۳ اس (۵/۱۰۵ درجه شرقی): فرکانس: ۱۲۳۵۲ عمودی / سمبل: ۳۰۰۰۰ / نرخ رمز: ۴/۳٫

ماهواره آتلانتیک “بدر ۴A”: (2/7 درجه شرقی): فرکانس: ۱۰۷۱۹ عمودی / سمبل: ۲۷۵۰۰ / نرخ رمز: ۳/۴٫

ماهواره گلیکسی ۱۹ (۹۷ درجه شرقی): فرکانس: ۱۲۰۵۳ عمودی / سمبل: ۲۲۰۰۰ / نرخ رمز: ۴/۳٫

ماهواره هاتبرد ۸ (۱۳ درجه شرقی): فرکانس: ۱۲۴۳۷ افقی / سمبل: ۲۷۵۰۰ / نرخ رمز: ۴/۳٫

ماهواره اینتل ست ۱۰ (۵/۶۸ درجه شرقی): فرکانس: ۱۲۵۶۲ افقی / سمبل: ۲۶۶۵۷ / نرخ رمز: ۲/۱٫

ماهواره یوروبیرد : (۵/۲۸ درجه شرقی): فرکانس: ۱۱۲۲۲ افقی / سمبل: ۲۷۵۰۰ / نرخ رمز: ۳/۲٫

ماهواره اینتل ست ۹۰۲ (۶۲ درجه شرقی): فرکانس: ۱۱۵۵۵ عمودی / سمبل: 30000 / نرخ رمز: ۴/۳٫

ماهواره اوپتوس دی ۲ (۱۵۲ درجه غربی): فرکانس: فرکانس: ۱۲۷۰۶ عمودی / سمبل: ۲۲۵۰۰ / نرخ رمز: ۴/۳٫

ماهواره هیسپاست ۱ سی: (۳۰ درجه غربی): فرکانس: ۱۲۱۷۲ افقی / سمبل: ۲۷۵۰۰ / نرخ رمز: ۴/۳٫

ماهواره اس ای اس آسترا: (۲/۱۹ درجه شرقی): فرکانس: ۵۰/۱۲۴۶۰ افقی / سمبل: ۲۷۵۰۰ / نرخ رمز: ۴/۳٫

ماهواره یوتلست دبلیو ۳،: (۷ درجه شرقی): فرکانس: ۱۱۱۸۶ عمودی / سمبل: ۲۸۹۲ / نرخ رمز: ۶/۵

(قطع شد)

پوشش ماهواره ای ” شبکه الکوثر “ از ۳ ماهواره جهانی:

ماهواره بدر۴ عربست: (۲۶ درجه شرقی): فرکانس: ۱۱۷۴۷ عمودی / سمبلریت: ۲۷۵۰۰ / نرخ رمز: ۴/۳.

ماهواره هاتبرد ۸: (۱۳ درجه شرقی): فرکانس: ۱۲۴۳۷ افقی / سمبلریت: ۲۷۵۰۰ / نرخ رمز: ۴/۳.

ماهواره گلکسی ۱۹: (۹۷ درجه شرقی): فرکانس: ۱۱۸۶۷ عمودی / سمبلریت: ۲۲۰۰۰ / نرخ رمز: ۴/۳.

پوشش ماهواره ای ” شبکه بین المللی اسپانیایی زبان ” از ۴ ماهواره جهانی:

رنامه‌های شبکه تلویزیونی Hispan TV از طریق ۴ ماهواره، در اروپا، آمریکا و آمریکای لاتین قابل دریافت است. فرکانس‌های دریافت این شبکه به شرح زیر است:

(Hispasat 1C Europe (30° W Transponder: 60 Frequency: 12092 MHz Polarization: V Symbolrate: 27500 FEC: 3/4


(Hispasat 1C Americas (30° W Transponder: 62 Frequency: 12172 MHz Polarization: H Symbolrate: 27500 FEC: 3/4


(NSS 806 (40.5° W Transponder: 22A Frequency: 3803 MHz Polarization: H Symbolrate: 27500 FEC: 3/4


(Intelsat 9 (58° W Transponder: 7C Frequency: 3840 MHz Polarization: V Symbolrate: 27690 FEC: 7/8

Hot Bird 8 (13 ° E) tp. 84 (12.380 GHz, pol. V, SR 27500, FEC: 3 / 4; DVB-S/QPSK)

ID: HISPAN TV PID: 3333 (MPEG-2/SD) PID: 3343 (spa) PID PCR: 3333 SID: 3023 PMT PID: 3123 Provider: GlobeCast Encoding: none

باند سی[edit]

باند سی محدوده فرکانسی ای در حدود ۳۷۰۰ تا ۴۲۰۰ مگاهرتز را شامل میشود.

باند کی یو[edit]

باند کی یو محدوده فرکانسی ای در حدود ۱۰۷۰۰ تا ۱۲۷۵۰ مگاهرتز را شامل میشود.

باند کی ای[edit]

دیش و انواع دیش[edit]

دیش وسیله ایست برای دریافت امواج الکترو مغناطیسی.روش کار دیش مبتنی بر متمرکز ساختن امواج دریافت شده در سطح دیش در شیپور تغذیه‌است.دیش کاملا مثل یک آینهٔ کاو (مقعر) کار میکند و تمام قوانین درباره اینهٔ کاو در مورد دیش نیز صدق میکند شیپور تقذیه نیز در فاصله کانونی آن قرار دارد.یک دیش در حقیقت بخشی از یک کره‌است که فاصله کانونی آن یک دوم شعاع آن می باشد. برای دریافت از ماهواره دو نوع دیش وجود دارد dish gardan va dishe sabet .dishe gardan ba estefade az resiverhaye ba ghabeliate motoe (disqup)mibashad.dishhaye sabet ke mamolan hame baan ashna hastan

دیش پارابول[edit]

دیش پارابل دیشی است که شیپور تغذیه آن بر روی محور اصلی آن قرار دارد.محور اصلی خطی فرضی است که از مرکز دایره ی دیش و مرکز کره ی فرضی میگذرد.دیش پارابل دارای توانایی دریافت چند ماهواره با یک دیش میباشد.

دیش افست[edit]

در دیش افست شیپور تغذیه در پایین محور اصلی قرار دارد.دیش افست دارای قدرت بیشتری نسبت به دیش پارابول است اما دریافت چند ماهواره‌ای را پشتیبانی نمیکند.

ال ان بی و انواع آن[edit]

ال ان بی وسیله‌ای است که امواج دریافتی از ماهواره را با کمی تقویت به یک محدوده فرکانسی قابل دریافت استاندار رسیور‌ها که در محدودهٔ ۹۵۰ تا ۲۱۵۰ مگاهرتز است تبدیل میکند تا از طریق کابل کواکسیال به گیرنده ماهواره‌ای برسد.

ال ان بی شامل یک نوسان ساز و بخشی برای ترکیب امواج است.در بخش ترکیب امواج فرکانس‌های دریافتی با فرکانس نوساز ساز از هم تفریق میشوند تا در خروجی ظیف قابل پذیرش بوجود آید. مهمترین ویژگی ال ان بی فرکانس نوسانساز آن است. برای طیف‌های مختلف فرکانسی ال ان بی‌های مختلفی ساخته شده‌اند

ال ان بی سی باند[edit]

از آنجا که بسیاری ماهواره‌های آسیایی از باند سی استفاده میکنند این ال ان بی به نام ال ان بی آسیا نیز مشهور است. فرکانس نوسانساز در ال ان بی سی معمولا ۵۱۵۰ مگاهرتز است با تفریق فرکانس دریافتی که در محدوده ۳۷۰۰ تا ۴۲۰۰ قرار دارد خروجی ال ان بی در محدودهٔ ۹۵۰ تا ۱۴۵۰ بوجود می‌آید.

ال ان بی کی یو نوع اول[edit]

این ال ان بی در ایران با نام ال ان بی ترکیه شناخته میشود.فرکانس نوسانساز در این ال ان بی ۱۰نوع دیگر

ارسالنتت و دریافت انالوگ[edit]

ارسال و دریافت دیجیتال[edit]Italic text--79.132.218.253 18:18, 21 October 2009 (UTC)<math>Insert non-formatted text here</math>[[Media:[[File:Example.ogg]][[[http://www.example.com link title]][[[[Link title]]]]]]]== مراحل تنظیم دیش ==

امکان دریافت[edit]

--217.23.8.203 07:28, 4 November 2012 (UTC)Bold text== محاسبه جهت ==

Heading text[edit]

ال ان بی هاتبرد 13 درجه شرقین

توصیه‌های لازم[edit]

sh hmm jخخخخخخخخخ و به او گفت این است و در نهایت با این حال در این مورد به مورد اجرا گذاشته شد و به شرط تلفن همراه در این مورد ذذنبه مورد اجرا گذاشته شد و به شرط تلفن همراه در این مورد به مورد اجرا گذاشته شد و به شرط