การพัฒนาวิกิวิทยาลัยภาษาไทย

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

กรุณาพูดคุยที่หน้าพูดคุยสำหรับการเปลี่ยนแปลง นี่คือแบบที่ร่างไว้

การจัดเรียง[edit]

ในวิกิวิทยาลัยจะมีการจัดเรียงเป็น วิชา (เป็น namespace) > หัวข้อ (เป็น namespace) > บทเรียน (หน้าปรกติ) > บทของบทเรียน (หน้าย่อยของบทเรียน)

หน้าย่อยของบทเรียน[edit]

  • /แบบฝึกหัดก่อนเรียน สำหรับการทดสอบความรู้ก่อนเรียน
  • /แบบฝึกหัดหลังเรียน สำหรับการทดสอบความรู้หลังเรียน
  • /ทรัพยากรการเรียน ทรัพยากรการเรียนเพิ่มเติม ในปกติจะใส่ไว้ในหน้าบทเรียน

หน้าย่อยของบทเรียน[edit]

  • /แบบฝึกหัด แบบฝึกหัดระหว่างเรียน
  • /[ชื่อบทย่อย] บทย่อยของบท ซึ่งสามารถมี /แบบฝึกหัด อีกทีเป็นแบบฝึกหัดระหว่างเรียน

รูปแบบหน้าวิชา[edit]

ยังไม่มีคนวาง ซึ่งสามารถแก้ไขหน้านี้ได้เลย และทำการบอกในหน้าพูดคุย

รูปแบบหน้าหัวข้อ[edit]

ยังไม่มีคนวาง ซึ่งสามารถแก้ไขหน้านี้ได้เลย และทำการบอกในหน้าพูดคุย

รูปแบบบทเรียน[edit]

ยังไม่มีคนวาง ซึ่งสามารถแก้ไขหน้านี้ได้เลย และทำการบอกในหน้าพูดคุย

มีtemplate:บทเรียนแล้ว

รูปแบบบทของบทเรียน[edit]

ยังไม่มีคนวาง ซึ่งสามารถแก้ไขหน้านี้ได้เลย และทำการบอกในหน้าพูดคุย

มีtemplate:บทแล้ว

รูปแบบแบบฝึกหัด[edit]

ยังไม่มีคนวาง ซึ่งสามารถแก้ไขหน้านี้ได้เลย และทำการบอกในหน้าพูดคุย

รูปแบบแบบหน้าทรัพยากรการเรียน[edit]

ยังไม่มีคนวาง ซึ่งสามารถแก้ไขหน้านี้ได้เลย และทำการบอกในหน้าพูดคุย