Binh pháp Lục Thao

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Lục Thao có thể nói là bộ binh pháp lâu đời nhất của Trung Quốc và nhân loại do Khương Tử Nha sáng tác còn gọi là Binh Pháp Thái Công. Trong Chiến Quốc Sách, các tướng quân cũng thường coi sách Lục Thao như sách giáo khoa về binh pháp.

Binh pháp Lục Thao[edit]

Bộ binh pháp Lục Thao gồm 6 quyển:

Quyển I: Văn Thao - gồm 12 thiên.
Quyển II: Võ Thao - 5 thiên.
Quyển III: Long Thao - 13 thiên.
Quyển IV: Hổ Thao - 12 thiên.
Quyển V: Báo Thao - 8 thiên.
Quyển VI: Khuyển Thao - 12 thiên.

Tác giả[edit]