Binh pháp Ngô Tử

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Ngô Tử (giản thể: 吴子; phồn thể: 吳子; bính âm: Wúzǐ) hay Ngô Tử binh pháp (吴子兵法), Ngô Khởi binh pháp (吴起兵法) là một tác phẩm binh pháp của Ngô Khởi đời Chiến Quốc. Tác phẩm tập hợp những khảo luận về quân sự của ông trong thời gian làm tướng ở nước Lỗ và nước Ngụy. Đây được coi là một trong những bộ binh pháp tiêu biểu nhất ở Trung Quốc thời cổ đại và là một trong Template:W hay bảy bộ binh pháp kinh điển của Trung Quốc và thường được giới thiệu kèm với Tôn Tử binh pháp để tạo thành bộ sách quân sự nổi tiếng Tôn Ngô binh pháp (孙吴兵法).

Binh pháp Ngô Tử[edit]

Tác giả[edit]