Các phương châm hội thoại

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
Khi giao tiếp, cần nói cho có nội dung ; nội dung của lời nói phải đáp ứng đúng yêu cầu của cuộc giao tiếp, không thiếu, không thừa (phương châm về lượng).
Khi giao tiếp, đừng nói những điều mà mình không tin là đúng hay không có bằng chứng xác thực (phương châm về chất).
Khi giao tiếp, cần nói đúng vào đề tài giao tiếp, tránh nói lạc đề (phương châm quan hệ).
Khi giao tiếp, cần chú ý nói ngắn gọn, rành mạch ; tránh cách nói mơ hồ (phương châm cách thức).
Khi giao tiếp, cần tế nhị và tôn trọng người khác (phương châm lịch sự).[1]

Tham khảo[edit]

  1. SGK Ngữ Văn 9 (NXB Giáo dục Việt Nam), tập một - tr.9, 10