Các thành phần biệt lập

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
  • Thành phần tình thái được dùng để thể hiện cách nhìn của người nói đối với sự việc được nói đến trong câu.
  • Thành phần cảm thán được dùng để bộc lộ tâm lí của người nói (vui, buồn, mừng, giận,...).
  • Các thành phần tình thái, cảm thán là những bộ phận không tham gia vào việc diễn đạt nghĩa sự việc của câu nên được gọi là thành phần biệt lập.

Tham khảo[edit]

  • SGK Ngữ văn 9/1 (NXB Giáo dục Việt Nam, 2020) - trang 18 ; Bài : Các thành phần biệt lập.