Câu trần thuật đơn có từ là

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Trong câu trần thuật đơn có từ là:

- Vị ngữ thường do từ là kết hợp với danh từ (cụm danh từ) tạo thành. Ngoài ra, tổ hợp giữa từ là với động từ (cụm động từ) hoặc tính từ (cụm tính từ), ... cũng có thể làm vị ngữ.

Có một số kiểu câu trần thuật đơn có từ là đáng chú ý như sau:

- Câu định nghĩa

- Câu giới thiệu

- Câu miêu tả

- Câu đánh giá

Tham khảo[edit]

  1. Sách giáo khoa Ngữ văn 6 tập 2, NXB Giáo dục, 2019
  2. Một số loại sách giáo khoa tham khảo khác.