Công nghệ 7/Biện pháp sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Vì sao phải sử dụng đất hợp lí?[edit]

Nước ta có tỉ lệ tăng dân số cao dẫn đến tăng nhu cầu về lương thực, thực phẩm, trong khi đó diện tích đất trồng có hạn. Vì vậy phải biết cách sử dụng đất một cách hợp lí, có hiệu quả.

Mục đích của các biện pháp sử dụng đất được nêu ở bảng sau:

Biện pháp sử dụng đất Mục đích
– Thâm canh tăng vụ.

– Không bỏ đất hoang.

– Chọn cây trồng phù hợp với đất.

– Vừa sử dụng đất, vừa cải tạo.

– Tăng sản lượng.

– Tăng diện tích đất trồng.

– Tạo điều kiện sinh trưởng cây trồng.

– Tăng năng suất cây trồng.

Biện pháp cải tạo và bảo vệ đất[edit]

Ở nước ta chỉ có đất phù sa ngọt (chưa bị thoái hoá) thuộc hệ thống sông Hồng và sông Cửu Long có độ phì nhiêu tương đối cao.

Hầu hết các loại đất còn lại có tính xấu: chua, mặn, phèn, bạc màu, … cần được cải tạo

Biện pháp cải tạo đất Mục đích Áp dụng cho loại đất nào?
– Cày sâu bừa kĩ, bón phân hữu cơ. – Tăng bề dày của lớp đất canh tác. – Có tầng đất mỏng, nghèo dinh dưỡng như đất bạc màu
– Làm ruộng bậc thang. – Hạn chế dòng nước chảy; hạn chế xói mòn rửa trôi. – Đất dốc (đồi, núi).
– Trồng xen cây nông nghiệp giữa các băng cây phân xanh. – Tăng độ che phủ đất, hạn chế xói mòn, rửa trôi. – Đất dốc; đất cần được cải tạo.
– Cày nông, bừa sục, giữ nước liên tục, thay nước thường xuyên. – Hoà tan chất phèn trong nước, tháo nước có hòa tan phèn thay thế bằng nước ngọt. – Đất phèn.
– Bón vôi. – Khử chua. – Đất chua.

Tham khảo[edit]

  • SGK Công nghệ 7, NXB Giáo dục, 2019