Công nghệ 7/Một số phương pháp chọn lọc và quản lý giống vật nuôi

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Khái niệm về chọn giống vật nuôi[edit]

Chọn giống vật nuôi: Chọn những vật nuôi đực và cái tốt giữ lại làm giống.

Ví dụ: Để có giống gà ri ngày càng tốt hơn người ta giữ lại làm giống những con gà trống và gà mái chóng lớn, đẻ nhiều trứng, ấp trứng và nuôi con khéo.

Một số phương pháp chọn giống vật nuôi[edit]

1. Chọn lọc hàng loạt: dựa vào các tiêu chuẩn đã định trước rồi căn cứ vào sức sản xuất (cân nặng, sản lượng trứng, sữa, …) của từng vật nuôi để chọn ra những cá thể tốt nhất làm giống.

2. Kiểm tra năng suất: các vật nuôi tham gia chọn lọc (thường là con của những vật nuôi giống tốt) được nuôi dưỡng trong cùng một điều kiện chuẩn, cùng một thời gian rồi dựa vào kết quả đạt được đem so sánh với những tiêu chuẩn đã dự định trước để lựa chọn những con tốt nhất làm giống.

Phương pháp chọn lọc giống vật nuôi đang được dùng phổ biến ở nước ta là kiểm tra năng suất. Vì phương pháp này có trình độ chính xác cao.

Quản lý giống vật nuôi[edit]

Quản lí giống vật nuôi bao gồm việc tổ chức và sử dụng các giống vật nuôi. Quản lí giống vật nuôi nhằm giữ cho các giống vật nuôi không bị pha tạp về mặt di truyền, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc chọn lọc giống thuần chủng hoặc lai tạo để nâng cao chất lượng của giống vật nuôi.

Các biện pháp theo mức độ cần thiết từ cao đến thấp:

a) Chính sách chăn nuôi.

b) Phân vùng chăn nuôi.

c) Quy định về sử dụng đực giống ở chăn nuôi gia đình.

d) Đăng kí quốc gia các giống vật nuôi.

Tham khảo[edit]

  • SGK Công nghệ 7, NXB Giáo dục, 2019