Công nghệ 7/Thực hành: Nhận biết một số loại phân bón hoá học thông thường

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Vật liệu và dụng cụ cần thiết[edit]

– Mẫu phân hóa học (ghi số mẫu thường dùng trong nông nghiệp).

– Dụng cụ: ống nghiệm thuỷ tinh, đèn cồn, than củi, kẹp sắt gắp than, thìa nhỏ, diêm hoặc bật lửa, nước sạch.

Quy trình thực hành[edit]

Bước 1: Cho 15ml nước cất hoặc nước máy vào ống nghiệm.

Bước 2: Lấy một lượng phân bón bằng hạt ngô cho vào ống nghiệm.

Bước 3: Để lắng 2 phút quan sát mức độ hoà tan

– Nếu hoà tan: Đó là phân đạm và phân kali.

– Không hoặc ít hoà tan: là phân lân và vôi.

2. Phân biệt trong nhóm phân bón hoà tan (phân biệt đạm và kali).

Bước 1: Đốt cục than củi trên đèn cồn đến khi nóng đỏ.

Bước 2: Lấy một ít phân bón khô rắc lên cục than củi đã nóng đỏ.

+ Nếu có mùi khai (mùi amoniac) đó là phân đạm.

+ Nếu không có mùi khai đó là phân kali.

3. Phân biệt nhóm phân bón ít hoặc không hoà tan (phân biệt lân và vôi).

Quan sát màu sắc:

– Nếu phân bón có màu nâu, nâu sẫm hoặc trắng xám như xi măng, đó là phân lân.

– Nếu phân bón có màu trắng, dạng bột, đó là vôi.

Tham khảo[edit]

  • SGK Công nghệ 7, NXB Giáo dục, 2019