Công nghệ 7/Thực hành: Quan sát để nhận biết các loại thức ăn của động vật thuỷ sản (tôm, cá)

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Vật liệu và dụng cụ cần thiết[edit]

– Kính hiển vi, lọ đựng mẫu nước có chứa sinh vật phù du, lam (phiến kính), lá men,…

– Các mẫu thức ăn.

Quy trình thực hành[edit]

Bước 1: Quan sát các mẫu tiêu bản thức ăn tự nhiên dưới kính hiển vi từ 3 – 5 lần.

Bước 2: Quan sát các mẫu thức ăn tự nhiên và nhân tạo của tôm, cá.

Bước 3: Quan sát hình vẽ và các mẫu thức ăn để tìm sự khác biệt.

Tham khảo[edit]

  • SGK Công nghệ 7, NXB Giáo dục, 2019