Công nghệ 7/Thực hành: Xác định độ pH của đất bằng phương pháp so màu

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Vật liệu và dụng cụ cần thiết[edit]

– Số lượng mẫu đất: 2 mẫu đất ở ruộng, vườn hoặc chậu.

– Lượng mỗi mẫu đất: bằng quả trứng gà.

– Yêu cầu bảo quản và ghi hồ sơ của mẫu.

– Dụng cụ:

+ Một thìa nhỏ nhựa hoặc sứ trắng.

+ Một thang màu pH chuẩn, một lọ chất chỉ thị màu tổng hợp

Quy trình thực hành[edit]

Bước 1: Lấy một lượng đất bằng hạt ngô cho vào thìa.

Bước 2: Nhỏ từ từ chất chỉ thị màu tổng hợp vào mẫu đất đến khi thừa 1 giọt.

Bước 3: Sau một phút, nghiêng thìa cho chất chỉ thị màu chảy ra và so màu với thang màu pH chuẩn. Nếu trùng màu nào thì đất có độ pH tương ứng với độ pH của màu đó.

Tham khảo[edit]

  • SGK Công nghệ 7, NXB Giáo dục, 2019