Công nghệ 8/Vai trò của bản vẽ kỹ thuật trong sản xuất và đời sống

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Trong giao tiếp, con người dùng nhiều phương tiện thông tin khác nhau để diễn đạt tư tưởng, tình cảm và truyền đạt thông tin cho nhau:

– Tiếng nói.

– Cử chỉ.

– Chữ viết.

– Hình vẽ…

Bản vẽ kĩ thuật đối với sản xuất[edit]

Trong sản xuất, muốn làm ra một sản phẩm nào đó, trước hết người thiết kế phải diễn tả chính xác hình dạng và kết cấu của sản phẩm, phải nêu đầy đủ các thông tin cần thiết khác như kích thước, yêu cầu kĩ thuật, vật liệu,… Các nội dung này được trình bày theo các quy tắc thống nhất bằng bản vẽ kĩ thuật. Sau đó người công nhân căn cứ theo bản vẽ để tiến hành chế tạo, lắp ráp, thi công.

Trả lời câu hỏi SGK trang 6:

c Các kĩ sư đang dùng bản vẽ kĩ thuật để trao đổi ý kiến với nhau
a Các nhân viên đang lập bản vẽ kĩ thuật của sản phẩm
b Các công nhân đang căn cứ vào bản vẽ kĩ thuật để thi công công trình

Bản vẽ kĩ thuật đối với đời sống[edit]

Trong đời sống, để người tiêu dùng sử dụng các sản phẩm do con người làm ra: đồ dùng điện tử, các loại máy, phương tiện đi lại một cách hiệu quả và an toàn, mỗi chiếc máy hoặc thiết bị phải kèm theo bản chỉ dẫn bằng lời và hình (bản vẽ, sơ đồ,…).

Bản vẽ dùng trong các lĩnh vực kĩ thuật[edit]

  • Bản vẽ kĩ thuật liên quan đến nhiều ngành kỹ thuật khác nhau, mỗi lĩnh vực lại có một loại bản vẽ riêng.
  • Các bản vẽ kĩ thuật được vẽ bằng tay, dụng cụ vẽ hoặc bằng máy tính điện tử.
  • Học vẽ kĩ thuật để ứng dụng vào sản xuất, đời sống và tạo điều kiện học tốt các môn khoa học – kĩ thuật khác.

Tham khảo[edit]

  • SGK Công nghệ 8, NXB Giáo dục, trang 5 – 7