Công nghệ 8/Vai trò của cơ khí trong sản xuất và đời sống

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Vai trò của cơ khí[edit]

Cơ khí có vai trò quan trọng trong sản xuất và đời sống:

  • Cơ khí tạo ra các máy và các phương tiện thay lao động thủ công thành lao động bằng máy và tạo năng suất cao.
  • Cơ khí giúp cho lao động và sinh hoạt của con người trở nên nhẹ nhàng và thú vị hơn.
  • Nhờ có cơ khí, tầm nhìn của con người được mở rộng, chinh phục được thiên nhiên.

Sản phẩm cơ khí quanh ta[edit]

  • Xung quanh chúng ta, đâu đâu cũng gặp các sản phẩm cơ khí, đơn giản như cái kim, chiếc đinh vít,… phức tạp như cỗ máy, chiếc ô tô, dây chuyền sản xuất,…
  • Cơ khí có vai trò quan trọng trong việc sản xuất ra thiết bị, máy và công cụ cho mọi ngành trong nền kinh tế quốc dân, tạo điều kiện để các ngành này phát triển tốt hơn.

Sản phẩm cơ khí được hình thành như thế nào?[edit]

Gia công cơ khí là quá trình tạo cho chi tiết có hình dạng, kích thước hoặc tính chất xác định, phù hợp với yêu cầu kĩ thuật dựa trên các nguyên lí khoa học và công nghệ.

Ví dụ: để tạo ra một chiếc kìm nguội, phải trải qua quá trình gia công sau:

Thép ---(rèn hoặc dập)---> Phôi kìm ---(khoan lỗ và dũa)---> Hai má kìm ---(Tán ghép)---> Chiếc kìm ---(Nhiệt luyện)---> Chiếc kìm hoàn chỉnh.

Quá trình tạo ra sản phẩm cơ khí[edit]

Vật liệu cơ khí → Gia công cơ khí → Chi tiết → Lắp ráp → Sản phẩm cơ khí

Tham khảo[edit]

  • SGK Công nghệ 8, NXB Giáo dục, trang 57 – 59