Category:Địa lí 11

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search


A – Khái quát nền kinh tế – xã hội thế giới[edit]

Bài 1: /Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế – xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại

Bài 2: /Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế

Bài 3: /Một số vấn đề mang tính chất toàn cầu

Bài 4: /Thực hành: Tìm hiểu những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển.

Bài 5: Một số vấn đề của châu lục và khu vực

  – /Tiết 1: Một số vấn đề của châu Phi

  – /Tiết 2: Một số vấn đề của Mĩ Latinh

  – /Tiết 3: Một số vấn đề của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á

B – Địa lí khu vực và quốc gia[edit]

Bài 6: Hợp chủng quốc Hoa Kì

  – /Tiết 1: Tự nhiên và dân cư

  – /Tiết 2: Kinh tế

  – /Tiết 3: Thực hành: Tìm hiểu sự phân hóa lãnh thổ sản xuất của Hoa Kì

Bài 7: Liên minh châu Âu (EU)

  – /Tiết 1: EU – Liên minh khu vực lớn trên thế giới

  – /Tiết 2: EU – Hợp tác, liên kết để cùng phát triển

  – /Tiết 3: Thực hành: Tìm hiểu về Liên minh châu Âu

  – /Tiết 4: Cộng hòa liên bang Đức

Bài 8: Liên bang Nga

  – /Tiết 1: Tự nhiên, dân cư, xã hội

  – /Tiết 2: Kinh tế

  – /Tiết 3: Thực hành: Tìm hiểu sự thay đổi GDP và phân bố nông nghiệp của Liên bang Nga

Bài 9: Nhật Bản

  – /Tiết 1: Tự nhiên, dân cư và tình hình phát triển kinh tế

  – /Tiết 2: Các ngành kinh tế và các vùng kinh tế

  – /Tiết 3: Thực hành: Tìm hiểu về hoạt động kinh tế đối ngoại của Nhật Bản

Bài 10: Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc)

  – /Tiết 1: Tự nhiên, dân cư và tình hình phát triển kinh tế

  – /Tiết 2: Kinh tế

  – /Tiết 3: Thực hành: Tìm hiểu sự thay đổi của nền kinh tế Trung Quốc

Bài 11: Khu vực Đông Nam Á

  – /Tiết 1: Tự nhiên, dân cư và xã hội

  – /Tiết 2: Kinh tế

  – /Tiết 3: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)

  – /Tiết 4: Thực hành: Tìm hiểu về hoạt động kinh tế đối ngoại của Đông Nam Á

Bài 12: Ô-xtrây-li-a

  – /Tiết 1: Khái quát về Ô-xtrây-li-a

  – /Tiết 2: Thực hành: Tìm hiểu về dân cư Ô-xtrây-li-a

Lưu ý: những tên bài được tô màu đỏ chính là những bài chưa được tạo ra, bạn có thể tạo ra và cải tạo những bài đang có. Thân mến!

This category currently contains no pages or media.