Chương thứ bảy

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Tử viết: "nhân giai viết dư trí, khu nhi nạp chư cổ hộ hãm tỉnh chi trung nhi mạc chi tri tỵ dã. Nhân giai viết dư trí, trạch hồ trung-dung nhi bất năng cơ nguyệt thử giã".

子 曰: 人 皆 曰:予 知,軀 而 納 諸 罟 護,陷 阱 之 中 而 幕 之 知 辟 也.人 皆 曰: 予 知,擇 乎 中 庸 而 不 能 月 守 也.


Dịch nghĩa:

Khổng Tử nói: "Người ta đều cho mình là trí, nhưng bị xua đuổi dồn vào trong lưới rập và hố cạm bẫy mà chẳng biết tránh. Người ta đều cho mình là trí, nhưng khi đã chọn được đạo Trung dung rồi, thì lại không thể giữ trọn được một tháng".