Chương thứ năm

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search


Tử viết: Đạo kỳ bất hành hỹ phù.

子 曰: 道 其 不 行 矣 夫.


Dịch nghĩa:

Khổng Tử nói: "Đạo có lẽ không thi hành được!"