Chuẩn mực sử dụng từ

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
  • Sử dụng từ đúng âm, đúng chính tả
  • Sử dụng từ đúng nghĩa
  • Sử dụng từ đúng tính chất ngữ pháp của từ
  • Sử dụng từ đúng sắc thái biểu cảm, hợp với tình huống giao tiếp.
  • Không lạm dụng từ địa phương, từ Hán Việt

Tham khảo[edit]

  • SGK Ngữ văn 7 tập 1, NXB Giáo dục, 2019