Dạy về Châu Phi bằng cách sử dụng tài nguyên truyền thông mới trong lớp học

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Học viện mùa hè của giáo viên K-12 ở châu Phi, ngày 11-22 tháng 6 năm 2012 Trung tâm nghiên cứu châu Phi, Đại học Florida, Gainesville, Florida


Bao gồm các chủ đề:

 • Tạo trang web
 • Trực quan thông tin
 • Công cụ nguồn mở
 • Trang web thông tin
 • Tài nguyên trực tuyến cho tài liệu âm thanh và video
 • Truyện tranh tương tác
 • Chỉnh sửa âm thanh
 • Công nghệ mới (Giao diện người dùng tự nhiên, thực tế tăng cường)
 • Học cách sử dụng phương tiện truyền thông xã hội:
 • Blog
 • Wikis
 • Bản đồ Google
 • Chia sẻ hình ảnh