Giáo dục công dân 7/Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Khái niệm[edit]

- Bảo vệ, tiếp nối, phát triển, làm rạng rỡ thêm truyền thống.

- Biết ơn những người đi trước và sống xứng đáng với những gì được hưởng ,<=> Đạo lý người Việt Nam.

- Ví dụ: Nghề đan mây tre, đúc đồng, thuốc nam, truyền thống hiếu học, may áo dài, quê em là xứ sở của làn điệu dân ca.

làm bánh đa nem.

Bổn phận và trách nhiệm của mỗi thành viên[edit]

Chúng ta phải trân trọng, tự hào; sống trong sạch, lương thiện; - Không bảo thủ, lạc hậu, không coi thường hoặc làm tổn hại đến thanh danh của gia đình, dòng họ; - Biết làm cho những TT đó được rạng rỡ hơn bằng chính sự trưởng thành, thành đạt trong học tập, lao động, công tác của mỗi người.

Ý nghĩa[edit]

- Tạo ra sức mạnh thúc đẩy các thế hệ sau vươn lên tiếp nối làm rạng rỡ thêm truyền thống.

- Tăng thêm sức mạnh, làm phong phú truyền thống, bản sắc dân tộc.

Tham khảo[edit]

  • SGK Giáo dục công dân 7, NXB Giáo dục, 2019