Giáo dục công dân 8/Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
1. Tai nạn vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại làm mất tài sản của cá nhân, gia đình, xã hội, làm bị thương, tàn phá, chết người.
2. Các quy định của pháp luật về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại.
– Cấm tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, sử dụng trái phép các loại vũ khí, cháy, nổ độc hại.
– Chỉ có các cơ quan, tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao nhiệm vụ và cho phép mới được giữ, chuyên chở và sử dụng các loại vũ khí, chất nổ, chất cháy, chất phóng xạ và chất độc hại.
– Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo quản, chuyên chở, sử dụng, phải được huấn luyện về chuyên môn, có đủ phương tiện cần thiết và luân tuân thủ quy định về an toàn.
3. Công dân cần phải:
– Tự giác tìm hiểu và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về phòng ngừa tai nạn vũ khí cháy nổ và các chất độc hại.
– Tuyên truyền vận động gia đình, bạn bè, mọi người xung quanh cùng thực hiện tốt các quy định trên.
– Tố cáo những hành vi vi phạm.

Tham khảo[edit]

  • SGK GDCD 8, NXB Giáo dục, trang 42, 43