Giáo dục công dân 8/Xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
1. Khái niệm:
Tình bạn là tình cảm gắn bó giữa hai hay nhiều người trên cơ sở hợp nhau về tính tình sở thích hoặc có chung xu hướng hoạt động, có cùng lí tưởng sống.
2. Đặc điểm:
– Phù hợp về quan niệm sống
– Bình đẳng tôn trọng lẫn nhau
– Chân thành, tin cậy và có trách nhiệm đối với nhau
– Thông cảm, đồng cảm sâu sắc với nhau
3. Ý nghĩa:
– Giúp con người tự tin yêu cuộc sống.
–Tự hoàn thiện mình để sống tốt hơn.
4. Rèn luyện:
– Có thiện chí
– Hai bên cùng cố gắng
– Luôn cư xử đúng mực

Tham khảo[edit]

  • SGK GDCD 8, NXB Giáo dục, trang 16