IT eetilised, sotsiaalsed ja professionaalsed aspektid/Arpanetist Facebookini

From Wikiversity

Jeesus (aramea keeles יהשוה Ješua või Ješu; kreekapäraselt Ἰησοῦς Iesus) ehk Jeesus Naatsaretist, kristlaste jaoks Jeesus Kristus (sündis tõenäoliselt enne aastat 4 e.m.a, umbes 6 kuni 4 aastat e.m.a Petlemmas, Juudamaal; suri umbes 30. (või 33.) aastal m.a.j Jeruusalemmas) oli juudi rändjutlustaja, usuõpetaja ja ravitseja. Alates 28. aastast esines ta avalikult Galileas ja Juudamaal. Johannese evangeeliumi kronoloogia alusel kolm aastat [1] hiljem hukkasid Rooma keisririigi sõdurid ta Rooma prefekti Pontius Pilatuse käsul.

Uus Testament on algkristluse usudokumendina ühtlasi ajaloolise Jeesuse-uurimise tähtsaim allikas. Uue Testamendi järgi kutsus Jeesus õpilased, kuulutas juutidele jumalariiki ning kutsus rahvast meeleparandusele. Tema pooldajad kuulutasid ta pärast tema surma judaismis oodatud messiaks (Kristuseks). Sellest sündis uus maailmareligioon kristlus. Ka väljaspool kristlust muutus Jeesus oluliseks.