Kinh sách Đạo giáo Trung quốc

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Kinh điển của Đạo giáo gọi là Đạo tạng kinh . Ngoài sách về nghi lễ, giáo lý, Đạo tạng còn bao gồm cả các sách thuốc, dưỡng sinh bói toán, tướng số, coi đất, thơ văn, bút ký… tổng cộng lên đến trên 50 vạn quyển