Kinh sách Trung quốc giáo

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Kinh sách Lão giáo[edit]

Kinh sách Khổng giáo[edit]

Kinh sách Khổng giáo bao gồm Ngũ kinh do Khổng Tử biên soạn và Tứ thư do học trò Khổng tử biên soạn