Lịch sử 10/Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Bắc Mĩ. Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh[edit]

 • Nửa đầu thế kỷ XVIII, 13 thuộc địa Anh được ra đời dọc bờ biển Đại Tây Dương (1,3 triệu người, di dân từ châu Âu sang châu Mĩ, dồn người In-đi-an về phía Tây, đưa nô lệ da đen từ châu Phi sang khai phá đồn điền)
 • Giữa thế kỷ XVIII, nền công thương nghiệp tư bản chủ nghĩa ở đây phát triển.
  • Miền Bắc: Công trường thủ công phát triển nhiều ngành nghề như: rượu, thủy tinh, luyện kim, đóng tàu, dệt,... (các mỏ kim loại quý tập trung chủ yếu ở miền Bắc, Cảng Bô-xtơn sầm uất,...)
  • Miền Nam: kinh tế đồn điền phát triển, sản xuất hàng hóa nông nghiệp xuất khẩu: ngô, bông, mía, thuốc lá,... (đất đai phì nhiêu; sử dụng rộng rãi, bóc lột tàn bạo nô lệ da đen).
 • Sự phát triển kinh tế công, nông nghiệp thúc đẩy sự phát triển của thương nghiệp, giao thông, thông tin, thống nhất thị trường, ngôn ngữ (yêu cầu bức thiết của 13 thuộc địa là được tự do phát triển sản xuất, buôn bán, mở mang kinh tế về phía Tây, nhưng bị chính quyền Anh quốc ra sức kìm hãm).
 • Sự kìm hãm của chính phủ Anh làm cho mâu thuẫn ở 13 thuộc địa trở nên gay gắt, dẫn đến việc bùng nổ chiến tranh.

Diễn biến chiến tranh và sự thành lập Hợp chủng quốc Mĩ[edit]

 • Sau sự kiện Bô-xtơn, nguy cơ cuộc chiến đến gần. Đại hội lục địa lần thứ nhất được triệu tập (tháng 9 năm 1774), yêu cầu vua Anh bãi bỏ chính sách hạn chế công thương nghiệp.
 • Tháng 4 năm 1775 chiến tranh bùng nổ
 • Tháng 5 năm 1775 Đại hội lục địa lần thứ hai được triệu tập:
  • Quyết định xây dựng quân đội lục địa
  • Cử Gioóc-giơ Oa-sinh-tơn làm tổng chỉ huy quân đội
  • Thông qua bản Tuyên ngôn độc lập (ngày 4 tháng 7 năm 1776), tuyên bố 13 thuộc địa thoát ly khỏi chính quốc, thành lập Hợp chủng quốc Mĩ.
 • Ngày 17 tháng 10 năm 1777 chiến thắng Xa-ra-tô-ga, tạo ra bước ngoặt cuộc chiến.
 • Năm 1781 trận I-oóc-tao giáng đòn quyết định, giành thắng lợi cuối cùng.

Kết quả và ý nghĩa của Chiến tranh giành độc lập[edit]

 • Theo hòa ước Véc-xai (tháng 9 năm 1783), Anh công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ.
 • Năm 1787 thông qua Hiến pháp,Mỹ là một Cộng hoà liên bang được tổ chức theo “tam quyền phân lập”, Gioóc-giơ Oa-sinh-tơn làm tổng thống đầu tiên.

Ý nghĩa[edit]

 • Giải phóng Bắc Mĩ khỏi chính quyền Anh, thành lập quốc gia tư sản, mở đường cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển ở Bắc Mĩ.
 • Là cuộc cách mạng tư sản ,góp phần thúc đẩy cách mạng chống phong kiến ở châu Âu, phong trào đấu tranh giành độc lập ở Mĩ La-tinh cuối thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XX.