Lịch sử 7/Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh (đầu thế kỉ XV)

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Cuộc xâm lược của quân Minh và sự thất bại của nhà Hồ[edit]

 • Tháng 11-1406 Trương Phụ chỉ huy 20 vạn quân Minh và hàng vạn dân phu chia làm 2 cánh sang xâm lược nước ta.
 • Bị đánh bại ở Lạng Sơn, Hồ Quý Ly lui về phòng ngự ở thành Đa Bang (Hà Tây), rồi lại lui về cố thủ ở thành Tây Đô (Vĩnh Lộc – Thanh Hóa) và bị quân Minh bắt vào cuối tháng 6-1907 ở Hà Tĩnh.
 • Kháng chiến của nhà Hồ thất bại do đường lối sai lầm, không dựa vào dân, làm mất lòng dân, chiến đấu đơn độc.

Chính sách cai trị của nhà Minh[edit]

 • Nhà Minh xóa bỏ quốc hiệu nước ta, đổi nước ta thành quận Giao Chỉ.
 • Thi hành chính sách đồng hóa, ngu dân, bóc lột tàn bạo.
 • Tăng thuế, bắt người đem về Trung Quốc.
 • Thiêu hủy sách vở, bắt ta bỏ phong tục tập quán.
 • Chế độ thống trị của nhà Minh tàn bạo, đất nước bị tàn phá, nhân dân lầm than.

Những cuộc khởi nghĩa của quý tộc Trần[edit]

Khởi nghĩa của Trần Ngỗi (1407 – 1409)[edit]

 • Tháng 10-1407,Trần Ngỗi xưng là hoàng đế Giản Định, lập căn cứ ở Nghệ An (1408); được Đặng Tất và Nguyễn Cảnh Chân hưởng ứng, và thắng trận Bô cô (Nam Định).
 • Nội bộ nghĩa quân nghi ngờ giết hại lẫn nhau, khởi nghĩa tan rã.
 • 1409 Trần Ngỗi bị giặc bắt đưa về Trung Quốc.

Khởi nghĩa của Trần Quý Khoáng (1409 – 1414)[edit]

 • Trần Quý Khoáng là cháu vua Trần Nghệ Tông được Đặng Dung và Nguyễn Cảnh Dị phò tá.
 • Trần Quý Khoáng lên ngôi vua, hiệu là Trùng Quang. Cuộc khởi nghĩa phát triển từ Thanh Hóa đến Quảng Nam.
 • Năm 1411 quân Minh xin thêm viện binh tấn công Thanh Hóa, nghĩa quân rút vào Thuận Hóa.
 • Năm 1413 quân Minh đánh Thuận Hóa, khởi nghĩa thất bại.
 • Nguyên nhân: do ách thống trị tàn bạo của quân Minh.
 • Đặc điểm: nổ ra sớm, liên tục mạnh mẽ.
 • Thất bại do: thiếu sự phối hợp, thiếu liên kết, nội bộ mâu thuẫn.
 • Sự khác nhau giữa cách đánh của nhà Trần chống quân Nguyên và nhà Hồ chống quân Minh:
 • Nhà Trần: dựa vào nhân dân, “lấy ít đánh nhiều, lấy yếu đánh mạnh”; “đoản binh thắng trường trận”, vừa đánh cản giặc, vừa rút lui để bảo toàn lực lượng, buộc giặc phải đánh theo cách đánh của ta
 • Nhà Hồ: không dựa vào dân, không đoàn kết được toàn dân, chiến đấu đơn độc.

Tham khảo[edit]

 • SGK Lịch sử 7, NXB Giáo dục Việt Nam, 2019.