Lịch sử 8/Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Lập bảng thống kê những sự kiện chính của lịch sử thế giới cận đại[edit]

Niên đại Sự kiện Kết quả
8-1566 Cách mạng Hà Lan Lật đổ ách thống trị của vương quốc Tây Ban Nha.
1640 – 1688 Cách mạng tư sản Anh Lật đổ chế độ phong kiến, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền.
1760 – 1840 Cách mạng công nghiệp mở đầu ở Anh Anh là công xưởng của thế giới.
1775 – 1783 Chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mỹ 13 thuộc địa Anh giành độc lập, Mỹ là một Liên bang.
1789 – 1794 Cách mạng tư sản Pháp Lật đổ chế độ phong kiến, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền, lập nền cộng hòa.
1840 – 1842 Nhân dân Trung Quốc chống Anh xâm lược – Chiến tranh thuốc phiện Trung Quốc trở thành nước thuộc địa.
28-9-1864 Quốc Tế thứ Nhất thành lập tại Luân Đôn Đóng góp quan trọng vào phong trào công nhân.
1848 – 1849 Cách mạng tư sản ở Châu Âu Củng cố sự thắng lợi của chủ nghĩa tư bản, làm rung chuyển chế độ phong kiến Đức, Ý, Áo – Hung
1868 Cuộc Duy Tân của Minh Trị Thiên Hoàng Kinh tế tư bản chủ nghĩa Nhật phát triển mạnh và chuyển sang chủ nghĩa đế quốc, mở rộng xâm lược.
14-7-1889 Quốc tế thứ Hai thành lập ở Pa-ri Đóng góp quan trọng vào phong trào công nhân.
1911 Cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc Lật đổ chế độ quân chủ, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ nghĩa tư bản phát triển.
1914 – 1918 Chiến tranh thế giới thứ nhất Các nước thắng trận thu được lợi lớn, bản đồ thế giới được chia lại, phong trào CM thế giới phát triển mạnh mẽ, Cách mạng Tháng Mười Nga thắng lợi, làm thức tỉnh nhân dân thuộc địa.

Lí do gọi cách mạng Hà Lan, Anh, Pháp, chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mỹ là những cuộc cách mạng tư sản[edit]

Do giai cấp tư sản lãnh đạo lật đổ chế độ phong kiến, thành lập chính quyền của Giai cấp tư sản

Cuộc cách mạng nào có thể được xem là triệt để nhất, lí do[edit]

Cách mạng tư sản Pháp triệt để nhất, lật đổ phong kiến, lập nền cộng hòa, lập chuyên chính dân chủ cách mạnh và giải quyết quyền lợi cho nhân dân, đặc biệt là ruộng đất.

3 nội dung chủ yếu nhất trong lịch sử thế giới cận đại[edit]

  • Sự thắng lợi của cách mạng tư sản và sự phát triển của chủ nghĩa tư bản qua các cuộc cách mạng công nghiệp.
  • Sự phát triển của phong trào công nhân Quốc tế.
  • Sự xâm lược của chủ nghĩa đế quốc và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc.

Chọn 5 sự kiện tiêu biểu nhất trong lịch sử thế giới cận đại và giải thích lý do trên[edit]

  • Các cuộc cách mạng tư sản.
  • Các nước đế quốc.
  • Phong trào công nhân.
  • Phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.
  • Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Tham khảo[edit]

  • SGK Lịch sử 8, NXB Giáo dục Việt Nam, 2019.