Lịch sử 8/Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Nước Mỹ trong thập niên 20 của thế kỷ XX[edit]

Kinh tế phát triển phồn vinh[edit]

 • Là trung tâm công nghiệp, thương mại tài chính thế giới.
 • Sản lượng công nghiệp tăng 69%; chiếm ½ sản lượng công nghiệp thế giới, đứng đầu châu Âu về ô tô, dầu lửa, thép.
 • Nắm 60% trữ lượng vàng của thế giới.

Nguyên nhân:[edit]

 • Không bị chiến tranh tàn phá.
 • Châu Âu bị chiến tranh tàn phá, tạo điều kiện cho Mỹ xuất hàng sang Châu Âu.
 • Mỹ cải tiến kỹ thuật, tăng cường lao động và bóc lột công nhân.

Xã hội:[edit]

 • Nạn thất nghiệp.
 • Sự phân biệt chủng tộc.
 • Bất công xã hội hình.
 • Đảng Cộng Sản Mỹ thành lập (5-1921).

Nước Mỹ trong những năm 1929 – 1939[edit]

Nguyên nhân khủng hoảng kinh tế chưa từng có 1929 – 1933[edit]

 • Do sự phát triển không đồng bộ giữa các ngành sản xuất.
 • Sản xuất tăng quá nhanh không có sự kiểm soát,...
 • Tác động: gánh nặng đè lên vai nhân dân lao động, hàng chục triệu người thất nghiệp.

Chính sách mới của Tổng Thống Ru-dơ-ven (1932) để đưa nước Mỹ thoát khỏi khủng hoảng kinh tế[edit]

 • Nội dung:
  • Giải quyết nạn thất nghiệp.
  • Phục hồi các ngành kinh tế, tài chính.
  • Ban hành các đạo luật về phục hưng công nghiệp, nông nghiệp và ngân hàng, đặt dưới dự kiểm soát của nhà nước.
  • Nhà nước tư sản đã tăng cường vai trò của mình trong việc cải tổ hệ thống ngân hàng.
  • Tổ chức lại sản xuất, cứu trợ người thất nghiệp.
  • Tạo thêm nhiều việc làm mới và ổn định xã hội.
 • Tác dụng:
  • Mỹ thoát khỏi khủng hoảng kinh tế.
  • Cứu nguy cho tư bản Mỹ.
  • Giải quyết phần nào khó khăn cho nhân dân lao động.
  • Góp phần duy trì chế độ dân chủ tư sản.

Bức tranh đương thời mô tả Chính sách mới của Mỹ[edit]

 • Người khổng lồ tượng trưng cho vai trò của nhà nước trong việc kiểm soát kinh tế, can thiệp vào tất cả các lĩnh vực sản xuất, lưu thông, phân phối, để đưa nước Mỹ thoát khỏi khủng hoảng kinh tế.
 • Bóng ma thời Đại khủng hoảng kinh tế ở Mỹ.
 • Toàn nước Mỹ u ám sau ngày Thứ ba Đen tối (29/10/1929) khi phố Wall sụp đổ, mở đầu một thập niên người Mỹ vật lộn trong thất nghiệp, nghèo đói và lạm phát.

Tham khảo[edit]

 • SGK Lịch sử 8, NXB Giáo dục Việt Nam, 2019.