Latin

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Szófajok a nyelvben[edit]

Ragozható szófajok:

I. ige (verbum) II. névszó (nomen)

 • főnév (substantivum)
 • melléknév (adiectivum)
 • számnév (numerale)
  • tőszámnév (cardinalia)
  • sorszámnév (ordinalia)
  • szorzószámnév vagy számnévi határozó (adverbia numeralia)
  • osztószámnév (distributiva)
 • névmás (pronomen)
  • személyes (personale)
  • visszaható (reflexivum)
  • birtokos (possesivum)
  • mutató (demonstrativum)
  • meghatározó (determinativum)
  • vonatkozó (relativum)
  • kérdő (interrogativum)
  • határozatlan (indefinitum)
  • egymásra vonatkozó (correlativum)
  • névmási határozó szó (adverbiale)

Ragozhatatlan szófajok:

I. határozószó (adverbium) II. előljáró (praepositio) III. kötőszó (coniunctio) IV. módosító szó (interiectio)