Phóng xạ phân rả

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Marie curie khám phá vật chất không bền do có tương tác với quang tuyến nhiệt như Uramium phân rả để trở thành vật chất bền tạo ra Phóng xạ alpha . Henry Beckelrel khám phá cho thấy vật chất đồng vị không bền do có tương tác với quang tuyến nhiệt như Carbon phân rả để trở thành vật chất bền tạo ra Phóng xạ beta như sau

Ur --> Th + phóng xạ alpha
C --> N + phóng xạ beta