Jump to content

Portal:Філософська антропологія

From Wikiversity

Філософська антропологія[edit]

(41521) 7 трим., 4 год./тиж., іспит, 2 зал.б. Нормативний курс, у межах якого розглядаються місце і роль філософської антропології в сучасній філософії, проблеми людського життя, поняття "життєвого світу", особливості досвіду людського існування, співвідношення свідомого і несвідомого в житті людини.

http://www.ukma.kiev.ua/ua/faculties/fac_gum/filosophy/kursy/index.php